Dalībskolas /

18. jūlijā 2012. gadā

Par projektu Latvijā

UNESCO Asociēto skolu tīkls ir balstīts uz nacionālu un starptautisku skolu sadarbībau, lai rosinātu vispusīgu ideju un pieredzes apmaiņu. Tīkls veicina izglītības kvalitāti, stiprina tādas vērtības kā miers, brīvība, taisnīgums, cilvēka un cilvēces attīstība saskaņā ar jaunajiem ─ 21.gadsimta ─ izaicinājumiem izglītībai, indivīda un sabiedrības attīstībai. UNESCO Asociēto skolu tīkls Latvijā darbojas saskaņā ar UNESCO noteiktajām tīkla darbības prioritātēm, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, UNESCO Pasaules izglītības foruma noslēguma dokumentiem un Latvijas izglītības politikas dokumentiem.

Skolās, pirmkārt, tiek sekmēta izpratne par sasaisti starp vietējās kopienas aktivitātēm un nacionālo, starptautisko līmeni, lai kopīgi rastu atbildes un sarežģītajiem izglītības jautājumiem globalizācijas laikmetā. Otrkārt, skolēni tiek iepazīstināti ar Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmu, principiem un uzdevumiem. Treškārt, dalība projektā mudina izprast starptautiskās sadarbības nozīmību dažādu ─ lokālu un globālu ─ problēmu risināšanai.

UNESCO Asociēto skolu tīkls kopš 2018

Pieteikšanās kārtība un Nolikums atrodams šeit.

LASĪT VAIRĀK