Mantojuma izglītība /

08. maijā 2015. gadā

Starptautiskā džeza diena Jaunsilavās

Cik labi jāpārzina savs arods un jāorientējas tēmā, lai varētu atļauties improvizēt! To sapratām, gatavojoties Starptautiskajai džeza dienai.

30.aprīlī jau no agra rīta skolu piepildīja džeza ritmi, kas skanēja ne vien starpbrīžos, bet arī mūzikas un citās stundās. Šai dienā skolotāji stundas sāka neierasti, netradicionāli - ar spēli, mīklu, deju vai video. Kopīgiem spēkiem noskaidrojām, kuri ir pazīstamākie džeza mākslinieki Latvijā un ārzemēs. Arī līvānieši var lepoties ar savējiem - džeza mūzikas izpildītājiem Otto Kovči un Tāli Gžibovski.

Lietderīgus padomus un ieteikumus džeza dienas atzīmēšanai sniedza Jēkabpils, Līvānu un Daugavpils mūzikas skolu pasniedzēji. Savukārt pēc jaunās un talantīgās mūzikas skolotājas etnomūziķes Martas Vaivodes ierosinājuma 20.maijā Jaunsilavas pamatskolā koncertēs Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas jaunie džeza mākslinieki Indriķa Veitnera vadībā. Aicinām ciemos interesentus no citām skolām!

Tomēr jau tagad, pirms koncerta, daudzi skolēni apgalvo: „Džezs - tas ir lieliski! Man patīk!”

Anastasija Kaktiniece

UNESCO skolas koordinatore

LASĪT VAIRĀK
26. maijā 2014. gadā

Aicina piedalīties konkursā par kultūru dažādību

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina Latvijas skolu bērnus un jauniešuspaust savu izpratni par sabiedrības dažādību un tās nozīmi mūsu ikdienā, piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda plakātu veidošanas konkursā “Kultūru dažādība”. Konkurss notiek “Progress” programmas projekta “Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija” kampaņas ietvaros.

Plakātus var radīt brīvā formātā – zīmētus, līmētus, veidotus elektroniski vai kā savādāk, galvenais – parādi, kā Tu izproti sabiedrības dažādību! Darbus var iesūtīt līdz š.g. 16.jūnijam. Vairāk informācijas par darbu iesniegšanas kārtību skatīt nolikumā.

Trīs konkursa uzvarētāji saņems īpaši vasarīgu un dabai draudzīgu balvu – velosipēdu. Savukārt UNESCO LNK pasniegs savu simpātiju balvu.

UNESCO LNK atbalsta šo konkursu, jo katru gadu 21. maijā pasaulē tiek atzīmēta diena “Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”. Tās mērķis ir pievērst starptautiskās sabiedrības kultūru daudzveidības veicināšanas un aizsardzības problēmām. Pasaules diena “Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai” ir iespēja sabiedrības uzmanību pievērst kultūras daudzveidībai kā platformai, kas nodrošina sapratni un toleranci dažādu tautu un kultūru starpā. Tas ir būtisks priekšnosacījums miera un ilgtspējīgas attīstības ideju aizstāvībai un veicināšanai, kas ir UNESCO misija.

Papildu informāciju par to var iegūt, zvanot pa tālruni 67039769 vai rakstot uz e-pastu konkurss@prospero.lv

 

LASĪT VAIRĀK
29. aprīlī 2014. gadā

Aicinājums piedalīties vēsturisko zināšanu konferencē "10 gadi Eiropas Savienībā"

© Foto The Council of the European Union

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums aicina UNESCO ASP dalībskolu 8.-10. klašu skolēnus piedalīties RTRIT VĒSTURISKO ZINĀŠANU KONFERENCĒ „10 gadi Eiropas Savienībā”,  kas notiks 2014. gada 7. maijā. Konferenci organizē RTRIT UNESCO ASP skolas darba grupa. Pieteikšanās konferencei līdz 2014. gada 5. maijam, nosūtot pieteikumu elektroniski: Anita.Zalaiskalne@rtrit.v

Konferences norises laiks no plkst. 12.30 – 14.00.

Norises vieta: A. Deglava iela 41a, Rīga, RTRIT aktu zālē. 

LASĪT VAIRĀK
07. martā 2014. gadā

"Bildu ābice" un "Āķīgā valodiņa": Starptautiskā dzimtās valodas diena Jēkabpils pamatskolā

21.februārī Jēkabpils pamatskolā norisinājās aktivitātes saistībā ar Starptautisko dzimtās valodas dienu un Gotharda Frīdriha Stendera daiļradi un dzīvi. Jau no rīta, ierodoties skolā, skolēni varēja praktizēties lasīt tekstus vecajā drukā no Vecā Stendera "Bildu ābices". Izmantojot gotu alfabētu, savādie pantiņi kļuva visiem saprotami. Starpbrīžos skolēni tika iepazīstināti ar Stendera biogrāfiju, kā arī varēja piedalīties "Āķīgās valodiņas" aktivitātēs- atminēt vārdus un darināt tos, nosaukt sinonīmus un antonīmus, izrunāt mēles mežģus. Skolas bibliotēkas Ābeču izstādē klašu kolektīvi tika aicināti iepazīties gan ar pagājušā gadsimta, gan arī mūsdienu ābecēm.

Raksta autire: Dace Rateniece, UNESCO ASP skolas koordinatore

LASĪT VAIRĀK
06. martā 2014. gadā

Vērienīgi Starptautiskās dzimtās valodas dienas svētki Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē

Starptautiskā dzimtās valodas dienai, kura šogad tiek veltīta Gotharda Frīdriha Stendera 300.gadadienai, mūsu iestāde sāka gatavoties jau februāra sākumā, iesaistot vecāko un sagatavošanas grupu 83 bērnus un viņu vecākus.Bērni veica izglītības iestādes darbinieku aptauju, lai uzzinātu, kādu tautību pārstāvji strādā mūsu bērnudārzā, bet skolotāji kopā ar bērniem apkopoja informāciju par vecāku tautībām. Tika darināti plakāti, kas atspoguļo mūsu iestādes darbinieku, kā arī katras grupas tautību pārstāvju daudzumu procentos. Izrādījās, ka mūsu iestādē ir daudznacionāla darbinieku, bērnu un vecāku saime – latvieši, krievi, poļi, baltkrievi, lietuvieši, ebreji. Bērni grupās tika iepazīstināti ar dažādu tautu kultūru, valodu un tradīcijām ar interneta starpniecību. Lai bērni varētu labāk iepazīties ar citu tautu kultūru un tradīcijām, un gūtu neaizmirstamus iespaidus, tika uzaicināti Daugavpils Baltkrievu  un Daugavpils Poļu kultūras centru pārstāvji.

Pasākuma fotoreportāža apskatāma šeit: Kultūras bagātības Daugavpilī

LASĪT VAIRĀK
21. februārī 2014. gadā

Sākas konkurss "Darini ābeci" - Stenderam 300

Šogad aprit jau 14 gadu, kopš Latvijā un visā pasaulē 21. februārī tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Tās laikā valstis aicinātas izcelt katru valodu kā vērtību, īpaši uzsverot valodas nozīmi indivīda attīstībā un sabiedrības veidošanā un akcentējot valodu un kultūru daudzveidību kā nacionālu bagātību.

Latvijā un pasaulē Starptautiskā dzimtās valodas diena tradicionāli veltīta dažādām nozīmīgām tēmām, tostarp lingvistiskai dažādībai un apdraudētajām valodām, Braila rakstam un zīmju valodai, valodai kibertelpā, multilingvālai izglītībai un valodas mācību grāmatām u.c. Pagājušajā gadā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, VISC un Latviešu valodas aģentūru aicināja valodu skatīt kā nozīmīgu uzstāšanās kultūras, teātra mākslas un katra indivīda pašizpausmes līdzekli un, atzīmējot Rūdolfa Blaumaņa 150. gadadienu, piedalīties aktivitātē „Trāpīt laikā!” Apkopotie materiāli pieejami šeit: www.skolas.unesco.lv

LASĪT VAIRĀK
18. februārī 2014. gadā

Starptautiskās dzimtās valodas dienas svinēšana un konkursa "Darini ābeci" atklāšana 21. februārī

21. februārī Rīgas domes NVO namā notiks Starptautiskās dzimtās valodas dienas svinēšana un konkursa „Darini ābeci” atklāšana. Šī Starptautiskās dzimtās valodas dienas akcija – konkurss veltīts Gotharda Frīdriha Stendera 300. jubilejai un norisināsies līdz 23. aprīlim – Pasaules grāmatu un autortiesību dienai. Konkursā Latvijas bērni un jaunieši aicināti iepazīties ar Stendera „Bildu ābici” un izprast tās veidošanas principus un vēsturisko kontekstu, diskutēt par 21. gadsimta vērtībām, ko atspoguļot mūsdienīgā ābecē, un, izmantojot interaktīvo tāfeli, radīt vizuālu kompozīciju – zīmētu alfabēta burtu ar tam pievienotu divrindi – pamācību. Tādējādi taps mūsdienu bilžu ābece, līdzīga Gotharda Frīdriha Stendera ābecei, ar 21. gadsimta pamācībām dzīvei Latvijas bērnu un jauniešu skatījumā.

Pasākumā NVO namā būs skatāma Jura Cibuļa ābeču kolekcija un bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkursa „Blaumaņa brīnumzālītes” izstāde. Ar literāro darbu piedāvājumu internetā un „runājošām pasakām” iepazīstinās “Letonika.lv” vadītāja Anita Vasiļjeva, par lībiešu valodu šodien stāstīs filoloģe un lībiešu valodas skolotāja Zoja Sīle, savukārt ar latviešu nedzirdīgo zīmju valodu iepazīstinās Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāve Sandra Gerenovska un Lilita Janševska.Koncertā kopā ar Rīgas Vācu kultūras biedrības vokālo ansambli „Morgenrot”, deju kolektīvu "Rīgas danču klubs", Rīgas Igauņu pamatskolu,Latvijas lietuviešu tautas deju kolektivu "Bijūnas" tiks izspēlētas, izdziedātas un izdejotas dažādu tautu tradīcijas un iepazītas valodas.

LASĪT VAIRĀK
20. janvārī 2014. gadā

Sāksies semināru cikls "No baltu vienības līdz Baltijas ceļam" Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā

Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums ielūdz uz  semināru cikla "No baltu vienības līdz Baltijas ceļam" pirmo nodarbību "Senatne, sākotne" . Nodarbība notiks 2014. gada 22. janvārī no plkst. 14.00 līdz 15.00 RTRIT bibliotēkā.  Adrese: Rīga, A. Deglava iela 41a. 

Papildu informācija:  Anita Zaļaiskalne,  UNESCO ASP skolas koordinatore,  zalaiskalne@inbox.lv

LASĪT VAIRĀK
10. septembrī 2014. gadā

Baltijas ceļa stundas UNESCO ASP skolās

Lai veicinātu izpratni par Baltijas ceļa norisi pirms 25 gadiem un tā nozīmi kolektīvās atmiņas veidošanā šodien, UNESCO LNK aicināja izglītības iestādes rīkot Baltijas ceļa stundu un iesaistīties UNESCO LNK  projektā „Baltijas ceļa stāsti”. Šim aicinājumam atsaukušās UNESCO ASP dalībskolas, aktīvi organizējot Baltijas ceļa stundas un dažādas akcijas.

11. septembrī divās UNESCO ASP skolās – Valmieras sākumskolā un Valmieras Valsts ģimnāzijā – viesosies UNESCO LNK un Valsts izglītības satura centra eksperti, aktualizējot diskusijas jauniešu vidū par Baltijas ceļa nozīmi pirms 25 gadiem un tagad. Baltijas ceļa stundu atklās UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika, un tajā ar prezentāciju – vēsturisku ieskatu Baltijas ceļa notikumos un atmiņu dokumentēšanā šodien – uzstāsies Vēstures skolotāju biedrības pārstāve Danute Dūra. Savukārt Baltijas ceļa stundas noslēgumā klātesošos uzrunās Evija Pelša, VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, stāstot par Baltijas ceļu kā pilsoniskās līdzdalības paraugu un īpaši aicinot skolēnu pašpārvaldes iesaistīties Baltijas ceļa 25. gadadienas atzīmēšanā.

LASĪT VAIRĀK
27. augustā 2013. gadā

Rūdolfam Blaumanim 150: R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkurss skolēniem

No 2013. gada 1. maija līdz 21. oktobrim norisinās R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkurss. To rīko R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība un biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” par godu R.Blaumaņa 150. gadu jubilejai. Šī gadadiena ir iekļauta arī UNESCO svinamo dienu sarakstā 2012./2013. gadam. Konkurss tiek rīkots, lai veicinātu skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi - R. Blaumani - un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”, kā arī lai attīstītu skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.  

LASĪT VAIRĀK