Mantojuma izglītība /

26. septembrī 2014. gadā

Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītas nodarbības Kuldīgā

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma studenti aktīvi apmeklē Kuldīgas novada muzeju un piedalās nodarbībā "Baltijas ceļam- 25", kuras laikā var ne tikai iegūt informāciju par 1989. gada notikumiem Latvijā, bet arī iejusties tā laika atmsfērā un uzrakstīt uzsaukumu ar rakstāmmašīnu, izmantot skaitīkļus un izrēķināt, cik garu posmu tajā būtu aizņēmuši konkrētās grupas studenti, ņemot vērā to, ka Baltijas ceļā katram cilvēkam bija atvēlēts pusotrs metrs. Nobeigumā tiek izveidots plakāts un grupas Baltijas ceļš pie Kuldīgas novada muzeja!

Fotogalerija apskatāma šeit: Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītas nodarbības Kuldīgā

LASĪT VAIRĀK
25. septembrī 2014. gadā

"Baltijas aplis Liepājas ielā" - Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma veltījums Baltijas ceļa 25. gadadienai

P910021810.septembrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika pasākums „Baltijas aplis Liepājas ielā ”.  Skanot dziesmai „Sadosimies rokās”, tehnikuma pagalmā pulcējās visa tehnikuma saime „Viss ir tik pilns: ar Sauli debesis, ar lapām koki, ar mīlestību sirdis. Viss ir tik pārpilns, pāri plūstošs, brīves vadzis uz pusi lūstošs, kad durvis uz brīvību atvērtas”- ar šādiem vārdiem iesākās pasākums.  Pasākuma dalībniekus uzrunāja direktore Dace Cine.

„Baltijas aplī ”piedalījās no katras grupas 3 cilvēki (pārējie - atbalstītāji), kas simbolizēja trīs Baltijas valstis.  Katra komanda nākošajai nodeva Baltijas valstu karodziņus.„Baltijas aplī” pēdējā devās pedagogu komanda, kurai pievienojās 60 PII „Ābelīte” audzēkņi – tas bija tik emocionāli!

Pasākuma noslēgums atkal bija tehnikuma pagalmā ar vārdiem: „Šis bija mūsu aplis, piepildīts ar mūsu domām, mūsu soļiem- no sīkiem mazītiņiem līdz platiem un drošiem. Tā bija mūsu kopības sajūta, mūsu pateicība”.  Dziesmai „Atmostas Baltija” skanot, debesīs pacēlās baloni Baltijas valstu karogu krāsās. Atziņa bija viena – šādam pasākumam jākļūst par tehnikuma tradīciju! 

UNESCO LNK izsaka pateicību Zandai par sagatavoto informāciju.

LASĪT VAIRĀK
08. novembrī 2012. gadā

Konkurss Darini kalendāru

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina bērnus un jauniešus Latvijā piedalīties zīmējumu konkursā “Darini kalendāru” un līdzdarboties 2013. gada kalendāra veidošanā, kas veltīts nemateriālajam kultūras mantojumam un Dziesmu un deju svētku tradīcijai.

LASĪT VAIRĀK
26. martā 2015. gadā

Pasaules teātra diena Jāņmuižā

2015. gada 25. marts Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē- UNESCO ASP skolā  aizritēja Teātra dienas noskaņās. Jau Valodas dienā bijām iepazinuši un sadraudzējušies ar Raiņa un Aspazijas dzeju un arī Teātra dienā šo draudzību turpinājām.

Šis gads ir Raiņa un Aspazijas gads un ne vienā vien izglītības iestādē šo dzejnieku daiļradei šogad tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Šo dzejnieku darbi ir fantastiska mūsu tautas bagātība, tomēr tie nereti ir sarežģīti un grūti izprotami bērniem. Mani ļoti patīkami pārsteidza tas, ar kādu izdomu, aizrautību visas grupu skolotājas šogad meklēja jaunas dzejoļu mācīšanas metodes bērniem. Un tiešām gribu teikt – izdevās! Ne tikai iekalt vārdus, bet iemācīties dzeju izprast, izjust un darīt to viegli, rotaļīgi, emocionāli. Tie nav tikai divi dzejai veltīti pasākumi. Bērni jau pāris mēnešus burtiski dzīvo Raiņa un Aspazijas dzejoļos. Īpašu paldies gribu teikt 2. grupas audzinātājām Ingai M. un Ievai K., kuras, manuprāt, ar apbrīnojamiem panākumiem, dzejas pasaulē ir ievedušas 2 – 3 gadus vecus bērniņus!

Vēl viena šo pasākumu vērtība, manuprāt, bija tas, ka katrs bērns bija dalībnieks. Katrs izdzīvoja savu dzejoli vai dzejoļus. Neviens nebija malā, neviens nebija tikai vērotājs. Un tie, kas vēlējās, klātesošo atbalstīti, varēja sniegt individuālus priekšnesumus. Paldies visiem!

2 bērnu mamma – Ingrīda Z

 

 

 

LASĪT VAIRĀK