Mantojuma izglītība /

08. maijā 2015. gadā

Reportāža par vēsturisko zināšanu konferenci Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā

2015. gada 4. maijā apritēja 25 gadi, kopš toreizējās Latvijas PSR Augstākās Padomes sēdē tika balsots par Deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Atzīmējot šo gadadienu, RTRIT UNESCO ASP skolas darba grupa sadarbībā ar vēstures skolotājiem 6. maijā organizēja konferenci „1990. gada 4. maijs: pagrieziena punkts Latvijas vēsturē”. Konference sākās ar vēstures skolotāja Daiņa Kazāka uzrunu. Tālāk sekoja izglītojamo sagatavotās prezentācijas un uzstāšanās. Par politisko situāciju 1990. gadā uzstājās Artūrs Žogla. Gerda Laima Ozoliņa stāstīja par Deklarāciju, tās saturu un izstrādes procesu. Konferences dalībniekiem bija iespēja iejusties 1990. gada 4. maija AP sēdes atmosfērā. Izglītojamie Jekaterina Trofimova, Vladlens Makis , Artūrs Salenieks un Sandra Tajarova sniedza ieskatu sēdes norisē un debatēs. Tika nolasīti vēsturiskā balsojuma rezultāti. Noslēgumā Evelīna Laškova un Evita Kārkliņa savā prezentācijā rezumēja Trešās Atmodas laika notikumus, Latvijas ceļu līdz faktiskajai neatkarības atgūšanai.

Paldies visiem izglītojamajiem un vēstures skolotājiem Zentai Gūtmanei, Dainim Kazākam un Mārītei Zintai Višņevskai par ieguldīto darbu!

UNESCO ASP skolas koordinatore Anita Zaļaiskalne.

LASĪT VAIRĀK
23. aprīlī 2015. gadā

Konference "1990. gada 4. maijs: pagrieziena punkts Latvijas vēsturē" Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā

Foto: Boriss Koļesņikovs (avots: lvportals.lv)

Atzīmējot 25. gadadienu kopš Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”  pieņemšanas 1990. gada 4. maijā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma UNESCO ASP darba grupa sadarbībā ar vēstures skolotājiem rīko vēsturisko zināšanu konferenci „1990. gada 4. maijs: pagrieziena punkts Latvijas vēsturē”.

Konference notiks 2015. gada 6. maijā plkst. 13:00 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma aktu zālē Nīcgales ielā 26.

LASĪT VAIRĀK
08. aprīlī 2015. gadā

Aicinājums atzīmēt UNESCO Starptautisko džeza dienu Latvijā

UNESCO asociēto skolu bērni un jaunieši, kā arī viņu skolotāji ir aicināti atzīmēt UNESCO Starptautisko džeza dienu Latvijā, piedaloties vispasaules iniciatīvā “Take 5”.

30. aprīli par Starptautisko džeza dienu UNESCO pasludināja 2011. gadā, atzīstot šo mūzikas žanru par izglītojošu un pozitīvu spēku miera kultūras, vienotības un starpkultūru dialoga veicināšanā. Iniciatīvas mērķis ir parādīt, ka džezs ir ne tikai brīnišķīga mūzika, bet arī disciplīna, ko var integrēt dažādos mācību priekšmetos. Iniciatīvas “Take 5” ietvaros tās dalībnieki aicināti piecas vai vairāk minūtes no mācību stundas veltīt ar džeza tematiku saistītiem uzdevumiem, bagātinot mācību procesu ar interaktīvām un jautrām aktivitātēm.

LASĪT VAIRĀK
02. aprīlī 2015. gadā

Ikdienā arī ir zelts, tikai atroc! Aspazijas 150. gadadienai veltītie pasākumi Daugavpils Vienības pamatskolā

“Ikdienā arī ir zelts, tikai atroc!”                                                                                                (Aspazija)

Jau ilgāku laiku visa Latvija gatavojās izcilās latviešu dzejnieces, dramaturges  Aspazijas 150. gadadienai, kas ir ietverta UNESCO  svinamo dienu kalendārā.  Arī mūsu skolā atzīmēja  dzejnieces  jubileju.

Tā sākās ar konkursu par labāko grāmatzīmi, kurā būtu attēlota Aspazijas dzeja. Katrā klasē notika stundas,kas bija veltītas Aspazijai. Skolas bibliotēkā tika izveidota izstāde par dzejnieces dzīvi,skolēni ilustrēja viņas dzejoļus,  kas tika apkopoti krājumā “Veltījums Aspazijai”.

LASĪT VAIRĀK
22. septembrī 2014. gadā

Baltijas ceļa akcija un konference "Baltijas ceļam 25" Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā

1989.gada 23.augustā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji apvienojās Baltijas ceļā, lai demonstrētu vienotību un centienus atjaunot Baltijas valstu neatkarību. Toreiz notiekošais vienoja akcijas dalībniekus un pārsteidza pasauli! Šī ietekmīgā demonstrācija -„Baltijas ceļš” - tika iekļauta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Starptautiskajā reģistrā. 

2014. gadā atzīmējam šī nozīmīgā notikuma 25.gadadienu. Atsaucoties UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas aicinājumam, UNESCO ASP dalībskola - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums - rīko tematiskus pasākumus.

Otrdien, 23. septembrī, no 11:00 līdz 11:30 notiks akcija „Mēs – Baltijas ceļa mantinieki”. Tās laikā izglītojamie, mācību grupu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un administrācijas darbinieki izveidos cilvēku ķēdi, simboliski savienojot Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma struktūrvienību ēkas no Nīcgales ielas 26 līdz Marijas ielai 4.  Pasākuma ievadā klātesošos uzrunās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Komunikāciju un informācijas sektora vadītāja Evija Maļkeviča .

Savukārt 24. septembrī no 12:30 līdz 14:00 skolēni tiek aicināti uz konferenci „Baltijas ceļam – 25”.

Plašāka informācija par pasākumiem pieejama, saiznoties ar UNESCO ASP skolas koordinatori Anitu Zaļaiskalni: zalaiskalne@inbox.lv

LASĪT VAIRĀK
23. februārī 2015. gadā

Jaunieši raksta: Dzimtās valodas diena Ādažu Brīvā Valdorfa skolā. Autore: Linda Dziļuma

© Foto:Anna Priede-Kļaviņa

18.februārī sadarbībā ar UNESCO Nacionālo komisiju, Latviešu valodas aģentūru un apgādu Jumava Ādažu Brīvā Valdorfa skola organizēja gadskārtējo Dzimtās valodas dienu. Šo ANO starptautisko svinamo dienu skola atzīmē kopš 2000.gada, un šis pasākums allaž izvēršas par interesantu un pārdomām bagātu pasākumu.

Pārdomās dalās 10.klases skolniece Linda Dziļuma: Kaut arī šis pasākums un konkurss norisinās mūsu skolā jau 15 gadus, man šī bija pirmā Dzimtās valodas diena.  Šis gads ir īpašs – tas veltīts Aspazijai un Rainim. Varbūt pārsteidzoši, bet jaunieši, manuprāt, nemaz nav zaudējuši aktivitāti, atraktivitāti un interesi par dzimto valodu. Šķiet, ar katru gadu mēs kļūstam tikai aizvien vairāk un vairāk patriotiski.

LASĪT VAIRĀK
04. novembrī 2014. gadā

Skolēnus aicina iesaistīties konkursā “Darini kalendāru 2015”

Vakar, 3. novembrī atklāta pieteikšanās konkursam “Darini kalendāru 2015”, kura ietvaros 1. līdz 12. klašu skolēni aicināti veidot infografikas par faktiem, kas saistīti ar latviešu kultūras dižgaru Raiņa un Aspazijas dzīvi un radošo darbību. 13 labākie darbi tiks iekļauti īpašā 2015. gada kalendārā, ko jau trešo gadu izdod izglītības uzņēmums “Lielvārds” un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, šogad kā sadarbības partnerus piesaistot arī Latvijas Nacionālo bibliotēku un datu vizualizācijas uzņēmumu “Infogr.am.”

“Interaktīvās izglītības tehnoloģijas ir veids, kā mudināt skolēnus pētīt un interpretēt informāciju, izzināt būtisko, pašiem aktīvi iesaistoties. Tāpēc esam gandarīti, ka ar katru gadu dalībnieku skaits konkursā “Darini kalendāru” pieaug un ik reizi kopā varam veidot mūsdienīgu interpretāciju par kultūrvēsturiski nozīmīgām tēmām. Turklāt – darīt to interesanti,” uzsver Aivars Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds” valdes priekšsēdētājs.

LASĪT VAIRĀK
30. oktobrī 2014. gadā

UNESCO aicina piedalīties starptautiskā mākslas konkursā “Graines d'Artistes”

Lai veicinātu izpratni par kultūru daudzveidību un vērtību pārmantošanu no paaudzes paaudzē, UNESCO Luisa Fransuā centrs Trojā (Francijā) aicina bērnus un jauniešus (3 –25 gadus vecus) piedalīties starptautiskā mākslas konkursā  “Graines d’Artistes”, kura 2015. gada tēma  ir “seja vai maska”. Darbus jāiesniedz līdz 2015. gada 2. martam. Labākie darbi tiks iekļauti starptautiskā izstādē Trojā, Francijā, kas notiks no 2015. gada 25. līdz 29. maijam.

Plašāka informācija par konkursu un pieteikuma forma atrodama šeit:

UNESCO Luisa Fransuā centrs Trojā dibināts 1978. gadā, un starptautiskā mākslas konkursa organizēšana ir nozīmīga šī centra tradīcija. Pagājušajā konkursā piedalījās 2500 bērni no 42 valstīm, iedzīvinot savas tautas kultūru krāsās.

LASĪT VAIRĀK
24. oktobrī 2014. gadā

UNESCO nedēļa Jēkabpils pamatskolā vareni aizvadīta

No 13.- 17.10. Jēkabpils pamatskolā tika atzīmēta UNESCO nedēļa. 5. un 6. klašu skolēni sociālo zinību stundās skatījās, klausījās un dalījās pārdomās par vietām, lietām un tradīcijām Latvijā, kuras ir unikālas un apbrīnojamas. Pēc dzirdētā un redzētā, katrs pārbaudīja savas zināšanas īsā ekspreskonkursā par balvu iegūstot jauku ielīmi dienasgrāmatā.  Mājas darbi- foto pie Strūves ģeodēziskā loka punkta, šobrīd izlikti pie sociālo zinību klases sienas. Skolēni pēc UNESCO nedēļas aktivitātes atzina, ka ir vietas, kuras viņi noteikti apmeklēs vasarā un ieteiks arī citiem aizbraukt.LASĪT VAIRĀK
29. septembrī 2014. gadā

Literāro un pētnieciko darbu konkurss veltīts Valda grāmatai "Staburaga bērni"

No šodienas var iesūtīt darbus literāro un pētnieciko darbu konkursam, kas veltīts Baltijas skolotāju semināra Kuldīgā absolventa rakstnieka Valda grāmatai "Staburaga bērni".

Godā ceļot Valda pedagoģisko ideālu – tautas dzīvē sakņotu humānu personību –, PIKC "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" sadarbībā ar VISC, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko apvienību aicina jauniešus/jaunietes un viņu skolotājus iesaistīties literāro un pētniecisko darbu konkursā.

Konkursa norises laiks: no 2014.gada 28.septembra līdz 2015.gada 28.janvārim.

Konkursa nolikumu skatīt šeit: Nolikums

Papildu informācija: www.kuldigastehnikums.lv

LASĪT VAIRĀK