Mantojuma izglītība /

10. jūnijā 2013. gadā

UNESCO ASP dalībskolas iepazīst Pasaules mantojumu

5. jūnijā Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola organizēja erudīcijas konkursu par Pasaules mantojuma vietām Latvijā un pasaulē, tajā piedalījās skolēnu un skolotāju komandas no divām UNESCO Asociēto skolu projekta (UNESCO ASP) dalībskolām -Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas.

Savas zināšanas par UNESCO Pasaules mantojumu dalībnieki pierādīja, piedaloties vairākās viktorīnas kārtās, prezentējot radošu tūrisma reklāmu, kā arī atbildot uz testa jautājumiem. Spraigā konkurencē par uzvarētāja titulu sacentās 8 skolēnu un 2 skolotāju komandas. Skolotāju konkurencē uzvarēja Rīgas Klasiskās ģimnāzijas komanda, savukārt skolēnu konkurencē uzvaru ieguva Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas komanda.

Konkursa norisēs piedalījās arī UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca, kas konkursantiem bija sagatavojusi radošo uzdevumu – tūrisma reklāmas sagatavošanu. „Šis konkurss ir lielisks piemērs tam, ka UNESCO ASP piedāvājums ir ļoti daudzveidīgs. Iepazīstot Pasaules mantojuma programmu, konkursa dalībnieki spējuši stiprināt savas zināšanas ģeogrāfijā, vēsturē, tūrismā un citās jomās. Konkursā vienlaikus sacentās un savas zināšanas pierādīt vēlējās gan skolnieki, gan skolotāji, kas ir lieliskas labās prakses piemērs iekļaujošai izglītībai”, stāsta Ieva Švarca.

LASĪT VAIRĀK
22. aprīlī 2013. gadā

UNESCO ASP dalībskolas piedalās radošās darbības nedēļā radi!2013

Arī UNESCO ASP dalībskolas Latvijā aktīvi iesaistās un organizē aktivitātes radošās darbības nedēļā radi!2013, kas šogad sakrīt ar starptautisko "Izglītība visiem" nedēļu!

Vairāk par  UNESCO LNK piedāvāto aktivitāti "Meistarvide - telpa elpo" lasiet šeit: UNESCO LNK radi!2013 nedēļu ieskandinās ar suitu sanākšanu

LASĪT VAIRĀK
05. aprīlī 2013. gadā

"Izjūti un atklāj Rīgu!": komandu orientēšanās sacensībās UNESCO ASP dalībskolām

©Foto: UNESCO LNK, Evija Maļkeviča

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" aicina UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolu komandas piedalīties komandu orientēšanās sacensībās "Izjūti un atklāj Rīgu!". Pasākums notiks 2013. gada 26. aprīlī.

Sacensību mērķis ir Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturisko objektu iepazīšana. Plašāka informācija atrrodama šeit: Komandu orientēšanās sacensību "Izjūti  un atklāj Rīgu!"  reglaments.

Pasākumu koordinē Anita Zaļaiskalne, Rīgas PRV  UNESCO ASP skolas koordinatore.

Pieteikšanās elektroniski (zalaiskalne@ inbox.lv), aizpildot  un nosūtot reglamentam pievienoto anketu līdz 19. aprīlim.

Veiksmi!

LASĪT VAIRĀK
17. janvārī 2013. gadā

R.Blaumanim 150: zīmējumu konkurss "Blaumaņa brīnumzālītes"

©Foto: UNESCO LNK, Evija Maļkeviča

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK), Ērgļu mākslas un mūzikas skolu, R. Blaumaņa memoriālo muzeju „Braki” un Ērgļu novada pašvaldību rīko vizuālo darbu konkursu „Blaumaņa brīnumzālītes”, kura mērķis ir rosināt skolniekus iepazīt R. Blaumaņa darbus – prozu, dzeju, dramaturģiju – un zīmējumos attēlot tajos aprakstītās „brīnumzālītes”: mīlestību, smieklus un darbu.

Konkursā piedalīties aicināti skolnieki no visas Latvijas vecumā no 10 līdz 18 gadiem. No iesūtītajiem darbiem tiks veidota izstāde, kas martā uzsāks savu ceļu pa Latvijas bibliotēkām, mākslas skolām, izstāžu zālēm un citām iestādēm, kurās 2013. gadā notiks R. Blaumaņa 150. gadadienai veltīti pasākumi.

Ar konkursa nolikumu un pieteikšanās kārtību varat iepazīties UNESCO LNK mājas lapā: www.unesco.lv

LASĪT VAIRĀK
17. janvārī 2013. gadā

Starptautiskā dzimtās valodas diena un akcija "Trāpīt laikā!"

©Foto: UNESCO LNK, Evija Maļkeviča

Rūdolfs Blaumanis vienmēr bijis aktīvs un modrs sava laika sabiedrisko norišu, sabiedrības tikumu un cilvēcisko kaislību vērotājs un vērtētājs: viņš pratis saskatīt un atklāt būtisko, padarot nemirstīgus savus literāros varoņus un dzīvas mūsu izjūtas. Kopš Rūdolfa Blaumaņa dzimšanas cits citu nomainījuši trīs gadsimti, izaugušas piecas paaudzes un mainījusies sabiedrības struktūra, notikusi vērtību pārvērtēšana. Emancipācija, reliģiskā tolerance, nacionālu valstu veidošanās Eiropā, demokrātijas un cilvēktiesību attīstība – tie ir tikai daži no pārmaiņu procesiem Rietumu sabiedrībā, kas norisinājušies un/vai turpinājušies. Rūdolfa Blaumaņa daiļrade „izliec laiktelpu”: tajā aplūkotās indivīda un sabiedrības problēmas ir būtiskas un aktuālas arī mums, tādēļ var teikt, ka Rūdolfa Blaumaņa 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā sarakstītie darbi arī šodien „trāpa laikā”.

LASĪT VAIRĀK
03. janvārī 2013. gadā

UNESCO ASP dalībskolu skolnieku zīmējumi konkursā "Darini kalendāru!"

No 2012. gada 8. līdz 23. novembrim norisinājās UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas, izdevniecības "Lielvārds” un uzņēmuma "Lielvārds IT”, kā arī Kultūrizglītības un nemateriālā kultūras mantojuma centra, tradicionālās kultūras biedrības "Aprika" un zinātkāres centra "Zili Brīnumi” rīkotais konkurss "Darini kalendāru!", kurā tika aicināti piedalīties skolnieki no visas Latvijas, lai uz interaktīvām tāfelēm uzzīmētu savu kalendāru 2013. gadam.

LASĪT VAIRĀK
15. oktobrī 2013. gadā

Interaktīvas lekcijas UNESCO ASP skolās

UNESCO nedēļas ietvaros Jēkabpils pamatskolā, Riebiņu vidusskolā un Daugavpils Vienības pamatskolā notiek interaktīvas lekcijas "Rūdolfam Blaumanim 150". To laikā Zinta Saulīte, R.Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" direktore, skolniekus iepazīstina ar R.Blaumaņa daiļradi un piedāvā skolniekiem pašiem izspēlēt dažus no darbu motīviem.  

Šogad UNESCO nedēļas ietvaros īpaša uzmanība tiks pievērsta UNESCO svinamo dienu kalendārā iekļautajām gadadienām: rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa, komponista Jāzepa Vītola un ķīmiķa Paula Valdena 150. gadadienām. 2013. gada laikā UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas ir aktīvi iesaistījušās izcilo un visā pasaulē atzīto Latvijas kultūras un zinātnes pārstāvju 150. gadadienu atzīmēšanā, organizējot dažādus pasākumus. Novērtējot UNESCO ASP skolu paveikto darbu, UNESCO LNK savus sadarbības partnerus un ekspertus UNESCO nedēļas ietvaros aicina doties uz UNESCO ASP dalībskolām un sniegt interaktīvas lekcijas par šo izcilo latviešu sasniegumiem izglītībā, zinātnē un kultūrā.

LASĪT VAIRĀK
19. aprīlī 2016. gadā

"Par un ap vārdnīcām" un Jauno autoru vakars Valmieras sākumskolā - veltīts Starptautiskajai dzimtās valodas dienai

Valmieras sākumskola Dzimtās valodas dienu atzīmēja 18.februārī, dalot pasākumu divās daļās: Izglītojoša un praktiska nodarbība par un ap vārdnīcām un Jauno autoru vakars.

Šogad savu vārdu krājumu un zināšanas latviešu valodas leksikā papildinājām mācoties par vārdnīcām, to veidiem. Kā arī skolēniem, strādājot grupās, bija jāmeklē vārdi un to skaidrojumi   dažādās vārdnīcās un enciklopēdijās. Bērni iepazinās ar: sinonīmu, pareizrakstības, saīsinājumu, žargonu, Pedagoģijas terminu skaidrojošo vārdnīcu, angļu latviešu/ latviešu angļu vārdnīcu. Savukārt dienas otrajā pusē aicinājām bērnus uz Jauno autoru vakaru skolas bibliotēkā, kur skolēni lasīja savus sacerētos dzejoļus, stāstus, pasakas.

Informāciju sagatavoja Inese Zēģele

LASĪT VAIRĀK
18. augustā 2015. gadā

Dāvāsim mūsu bērniem saknes un spārnus!

Šī filozofiskā M.Petkovas atziņa caurvija starptautisko Mantojuma izglītības semināru Veļiko Tarnovo pilsētā Bulgārijā. Latviju šajā seminārā pārstāvēju es, Anastasija Kaktiniece no Jaunsilavas pamatskolas un Nataļja Zaleska no Rīgas 74.vidusskolas. Semināra patroni bija UNESCO, Veļiko Tarnovo pašvaldība, Sv. Kirila un Metodija universitāte un Emiliana Staņeva vidusskola.

Trīs dienu laikā ne vien cītīgi strādājām, bet arī iepazinām Bulgārijas bijušās galvaspilsētas vēsturiskās vietas, baudījām vecpilsētas romantiku, amatnieku izstrādājumu daudzveidību un bulgāru viesmīlību.

LASĪT VAIRĀK
01. jūnijā 2015. gadā

Starptautiskajai džeza dienai veltīts koncerts Jaunsilavas pamatskolā

Jaunsilavas pamatskolas mūzikas skolotāja Marta Vaivode ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvente. Savās stundās viņa iepazīstināja skolēnus ar džeza mūzikas stilu un radīja skolas kolektīvā vēlmi dzirdēt džeza mūziku dzīvajā izpildījumā.

Pateicoties sadarbībai ar saksofonistu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas džeza katedras vadītāju Indriķi Veitneru un viņa studentiem, Mūzikas akadēmijas džeza ansamblis 20.maijā koncertēja Jaunsilavas pamatskolā. Emociju amplitūda bija ļoti plaša: no sajūsmas līdz izbrīnam vai pat noliegumam. Pozitīvo atsauksmju tomēr bija daudz vairāk, tādēļ smaidīgie un gandarītie koncerta apmeklētāji -  bērni un pieaugušie - izteica pateicību par šāda koncerta organizēšanu un sniedza māksliniekiem ziedus. Šāda veida koncerts mūsu skolā bija pirmo reizi. 

Lai kaut ko iemīlētu vai noliegtu, tas, pirmkārt, ir jāiepazīst. Koncerts radīja skolēniem iespēju ielūkoties daudzveidīgajā mūzikas pasaulē un saprast, ka džezs ir radoša improvizācija un priekšnesums rodas skatītāju acu priekšā. Savā veidā to var salīdzināt ar teātra sportu. Klausītāji izbaudīja džeza nomierinošo un uzmundrinošo auru.   

Pateicamies UNESCO iniciatīvai atzīmēt starptautisko džeza dienu un mūsu viesiem par atsaucību un atraktīvo izpildījumu.

LASĪT VAIRĀK