Šodien notiek UNESCO ASP seminārs "Nākotne, kādu vēlamies" /

12. decembrī 2014. gadā

Šodien Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētbūvniecības fakultātē (Āzenes ielā 18) notiks ilgtspējīgai attīstībai veltīts seminārs “Nākotne, kādu vēlamies” par gaismas kultūrvēsturisko nozīmi un izmantošanu arhitektūrā, kā arī par gaismas tehnoloģijām kā resursu ilgtspējīgai attīstībai. Tajā piedalīsies skolotāji, skolu direktori, izglītības politikas veidotāji un eksperti no visas Latvijas.

Semināru caurvīs izglītības motīvs, akcentējot, ka izglītība ir atslēga ceļā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuros katrs indivīds un visa sabiedrība kopumā aicināta ilgtspējīgi un pārdomāti izmantot kultūras un dabas resursus, tostarp gaismu. Uzsverot gaismas un optisko tehnoloģiju nozīmi cilvēka dzīvē un sabiedrības attīstībā, ANO 2015. gadu pasludinājusi par Starptautisko gaismas gadu. Šajā gadā iecerēts aktualizēt gaismas – cilvēka acīm tveramā un netveramā elektromagnētiskā starojuma – plašo izmantošanu medicīnā, šķiedru optikā, astronomijā, arhitektūrā, arheoloģijā, mākslā, izklaides industrijā un daudzās citās jomās.

Seminārā UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika iepazīstinās ar UNESCO Globālo rīcības plānu izglītībai ilgtspējīgai attīstībai, savukārt lektori – arhitekts Jānis Dripe, folklorists Aldis Pūtelis un dabaszinātniece Anita Vēciņa – skatīs gaismu katrs no sava tematiskā virziena, un viņus visus vienos ilgtspējīgas attīstības motīvs.

Semināru organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Rīgas Tehniskā universitāte.