Izglītība ilgtspējīgai attīstībai /

12. decembrī 2014. gadā

Šodien notiek UNESCO ASP seminārs "Nākotne, kādu vēlamies"

Šodien Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētbūvniecības fakultātē (Āzenes ielā 18) notiks ilgtspējīgai attīstībai veltīts seminārs “Nākotne, kādu vēlamies” par gaismas kultūrvēsturisko nozīmi un izmantošanu arhitektūrā, kā arī par gaismas tehnoloģijām kā resursu ilgtspējīgai attīstībai. Tajā piedalīsies skolotāji, skolu direktori, izglītības politikas veidotāji un eksperti no visas Latvijas.

Semināru caurvīs izglītības motīvs, akcentējot, ka izglītība ir atslēga ceļā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuros katrs indivīds un visa sabiedrība kopumā aicināta ilgtspējīgi un pārdomāti izmantot kultūras un dabas resursus, tostarp gaismu. Uzsverot gaismas un optisko tehnoloģiju nozīmi cilvēka dzīvē un sabiedrības attīstībā, ANO 2015. gadu pasludinājusi par Starptautisko gaismas gadu. Šajā gadā iecerēts aktualizēt gaismas – cilvēka acīm tveramā un netveramā elektromagnētiskā starojuma – plašo izmantošanu medicīnā, šķiedru optikā, astronomijā, arhitektūrā, arheoloģijā, mākslā, izklaides industrijā un daudzās citās jomās.

LASĪT VAIRĀK
08. jūnijā 2016. gadā

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai šodien un rīt: Reģionālā metodiskā darba konference Pļaviņu novada ģimnāzijā

Raksta autore: Ilze Seipule, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā, UNESCO ASP skolas koordinatore 

Foto: Gunta Mozga 

2. jūnijā Pļaviņu novada ģimnāzijā pulcējās 260 pedagogi no 35 dažādām izglītības iestādēm, lai piedalītos metodiskā darba konferencē “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai šodien un rīt”. Konferences dalībnieki bija ieradušies no Aizkraukles, Ērgļu, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Madonas, Pļaviņu, Skrīveru, Ogres novadiem un Jēkabpils pilsētas. Konferenci rīkojām sadarbībā ar Kokneses novadu, tās dienas kārtībā bija 21. gadsimtam nozīmīgie izglītības ilgtspējīgai attīstībai jautājumi, kas mudina ikvienu atbildīgi rīkoties ikdienas dzīvē, iesaistīties aktīvā darbībā apkārtējas vides un sociālajās pārmaiņās, dzīvot ar skatu nākotnē, apzināties savu un kopējo atbildību ilgtspējīgas visas pasaules nākotnes veidošanā.

LASĪT VAIRĀK
03. martā 2016. gadā

UNESCO aicina jauniešus piedalīties starptautiskā uzņēmējdarbības konkursā

Jaunie uzņēmēji (vecumā no 15 līdz 35 gadiem) tiek aicināti iesniegt savas inovatīvās idejas un uzņēmējdarbības projektus 2016. gada Jauniešu uzņēmējdarbības konkursam. Šiem projektiem ir jāsniedz ieguldījums sabiedrībai un jāveicina viena vai vairāku ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana. Plašāka informācija par konkursu www.youthcompetition.org

Konkursā jaunie uzņēmēji gūs iespēju pilnveidot savas idejas, piedalīties tiešsaistes uzņēmējdarbības apmācībās, kuras veiksmīgi pabeidzot, varēs iegūt sertifikātu uzņēmējdarbībā.

Pieteikumi jāiesniedz interneta vietnē: www.youthcompetition.org, kur tie tiks publicēti un vērtēti elektroniskajā balsojumā. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti šī gada oktobrī notiekošajā Uzņēmējdarbības samitā Berlīnē. Idejas un projektus iespējams iesniegt līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Konkursu organizē Goi miera fonds, Stiftung Enterprenneurship Berlin un Digital Experts United, un tā mērķis ir iesaistīt jauniešus 2015. gadā izsludināto ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā.

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2015. gadā

Jauniešu nometne Korejas Republikā

UNESCO Korejas Nacionālā komisija organizē starptautisku nometni jauniešiem, lai veicinātu jauniešu iesaisti vietējās kopienas ilgtspējīgā attīstībā un kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā. Tā notiks no 14. līdz 27. jūlijam Jeju-do un no 21. jūlija līdz 3. augustam Muan-gun, Injegun unTongyoug-si Korejas Republikā.

Starptautiskā jauniešu nometne dibināta, atsaucoties UNESCO Ģenerālās konferences 13. sesijas aicinājumam 1966.gadā, un ir kļuvusi par gadskārtēju tradīciju, vienojot vairāk nekā 5000 jauniešu no 90 pasaules valstīm.

Nometnē tiek stiprināti UNESCO ideāli un tradīcijas, kopīgi strādājot un sakopjot vidi. Pieteikties aicināti 18-30 gadus veci jaunieši.

Organizētāji nodrošina uzturēšanās izdevumus (ēdināšana, nakšņošana), taču ceļa izdevumi jāsedz dalībniekiem.

Aicinām interesentus pieteikties līdz š.g. 22. maijam (plkst.12:00), rakstot UNESCO LNK –Ilzei Dalbiņai (i.dalbina@unesco.lv) un nosūtot pieteikuma formu. 

Pieteikuma forma atrodama šeit: http://failiem.lv/u/pzocplz

LASĪT VAIRĀK
31. martā 2015. gadā

Latvijas skolas aicinātas iesaistīties UNESCO Asociēto skolu projektā

Latvijas vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības iestādes aicinātas iesaistīties starptautiskajā UNESCO Asociēto skolu projektā un pieteikties vai turpināt dalību jaunajā 2015.–2018. gada sasaukumā.

UNESCO ASP aicinātas pieteikties Latvijas skolas, kas gatavas integrēt mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības balstus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt, mācīties dzīvot kopā –, atbalstot izglītību, kas rosina personības attīstību, radošu un inovatīvu domāšanu, veiksmīgu socializāciju, ilgtspējīgu dzīvesveidu un zināšanu un prasmju tālāknodošanu.

Lai pieteiktos UNESCO ASP, skolām jāaizpilda pieteikuma anketa un kopā ar UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. Baibai Moļņikai adresētu skolas motivācijas vēstuli līdz šī gada 31. maijam jānosūta UNESCO LNK.LASĪT VAIRĀK
23. februārī 2015. gadā

Trešais starptautiskais konkurss „Karsta aizsargāšana - dāvana nākamajām paaudzēm”

Ir izsludināts trešais starptautiskais konkurss „Karsta aizsargāšana - dāvana nākamajām paaudzēm”, kura moto šogad ir: „Aizsargātas karsta teritorijas- mūžizglītība”.
Konkursa mērķis ir motivēt dažāda vecuma dalībniekus, it īpaši jauniešus, attīstīt nopietnu interesi par karsta procesiem kā dabas fenomenu.

LASĪT VAIRĀK
18. decembrī 2014. gadā

Paldies semināra "Nākotne, kādu vēlamies" dalībniekiem, lektoriem, atbalstītājiem!Semināra materiāli pieejami sadaļā "Pieredze un resursi".

LASĪT VAIRĀK
21. novembrī 2014. gadā

UNESCO Baltijas jūras projekta 25. gadadienai veltīta konference

Atzīmējot UNESCO Baltijas jūras projekta 25. gadadienu, 21. novembrī Valsts izglītības satura centrs organizē vides izglītības konferenci skolotājiem un skolēniem. Konference notiks Pils laukumā 4, Rīgā.

Konferenci atklās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika, akcentējot Baltijas jūras projekta nozīmi reģionālā un globālā kontekstā. Tajā būs iespēja iepazīties ar ekspertu priekšlasījumiem par Baltijas jūras, Latvijas upju un ezeru ūdens kvalitāti. Savukārt konferences noslēgumā atskatīsimies uz Baltijas jūras projekta vēsturi un nākotnes perspektīvām, kā arī iepazīsimies ar Globālo rīcības programmu “Izglītībai ilgtspējīgai attīstībai”.

Baltijas jūras projekts izveidots 1989. gadā UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) ietvaros.  Tā mērķis ir veidot skolēnos izpratni par zinātnisko, sociālo un kultūras aspektu ietekmi uz cilvēku un dabu, attīstot spēju pētīt vides izmaiņas un apzināties ekoloģiskās problēmas Baltijas jūras apkārtnē. Tā kā izglītība vides jautājumos un šī reģiona valstu sadarbība ir galvenie risinājumi vietējo resursu ilgtspējīgai attīstībai, tad Baltijas jūras projektā ir iesaistīti skolēni un skolotāji no deviņām valstīm: Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Pašlaik Baltijas jūras projektā piedalās 14 Latvijas skolas, un Latvijā to koordinē Valsts izglītības satura centra vecākā referente Velga Kakse.

Papildu informācija:
Velga Kakse
Valsts izglītības satura centra
dabaszinātņu un vides izglītības specialiste
Tālrunis: 67216427
E-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv
 

LASĪT VAIRĀK
22. oktobrī 2014. gadā

23.oktobrī UNESCO ASP seminārs "Ilgtspējīga attīstība – no zināšanām uz darbību"

2014. gada 23.oktobrī izglītības uzņēmuma “Lielvārds” kompetences centrā Baznīcas ielā  20/22, Rīgā notiks UNESCO ASP seminārs “Ilgtspējīga attīstība – no zināšanām uz darbību”. Seminārā “Ilgtspējīga attīstība – no zināšanām uz darbību” iepazīsimies ar Daugavpils Universitātes izstrādāto metodisko materiālu UNESCO ASP skolām, diskutēsim par tīklošanu, tehnoloģijām un modernām mācīšanas un mācīšanās metodēm ilgtspējīgai attīstībai, kā arī iepazīsimies ar projekta “Mācīšanās nākotnei” pieredzi.LASĪT VAIRĀK
19. maijā 2014. gadā

Piedalies UNESCO Jaunatnes konferencē par izglītību ilgtspējīgai attīstībai!

Š.g. 7. novembrī Japānā, Okajamā notiks starptautiska UNESCO Jaunatnes konference, kas veltīta izglītībai ilgtspējīgai attīstībai. To organizēs UNESCO sadarbībā ar Japānas Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministriju, UNESCO Japānas Nacionālo komisiju, Okajamas pilsētas domi un Goi miera fondu.  Šī konference būs viens no UNESCO Pasaules konferences par izglītību ilgtspējīgai attīstībai pasākumiem, iezīmējot ANO dekādes “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” noslēgumu 2014. gadā.

Jaunatnes konferences mērķis ir sniegt iespēju jauniem cilvēkiem dalīties ar idejām un pieredzi ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un diskutēt par iespējām turpmāk iedzīvināt ilgtspējīgas attīstības izglītības mērķus pasaulē. Konferencē piedalīsies 50 jauni cilvēki no visas pasaules.

Lai piedalītos konferencē, pretendentiem jāaizpilda pieteikuma anketa un kopā ar rekomendācijas vēstuli (no institūcijas, kas aktīvi darbojas izglītības ilgtspējīgai attīstībai jomā) jāiesniedz līdz š.g. 1. jūnijam. Tā atrodama un iesniedzama šeit: www.unesco.org/new/en/youthconference (CC: i.dalbina@unesco.lv).

Pieteikties konferencei aicināti 18 līdz 35 gadus veci cilvēki, kas ir saistīti ar izglītību ilgtspējīgai attīstībai (skolotāji, NVO pārstāvji, privātā sektora profesionāļi, politikas veidotāji, pētnieki) un kas vēlas pastāstīt par savu pieredzi, darbojoties ilgtspējīgas attīstības izglītības jomā. 50 konferences dalībniekiem, kas tiks izraudzīti no tūkstošiem pretendentu no visas pasaules, tiks apmaksāti gan ceļa izdevumi, gan visi uzturēšanās izdevumi (dzīvošana, ēšana). Visi konferences dalībnieki tiks aicināti piedalīties UNESCO Pasaules konferencē Aiči- Nagojā no š.g. 10. līdz 12. novembrim.

Plašāka informācija šeit: www.unesco.org/new/en/youthconference

LASĪT VAIRĀK