Izglītība ilgtspējīgai attīstībai /

03. decembrī 2020. gadā

Pieejama publikācija par izglītību ilgtspējīgai attīstībai skolotāju izglītībā

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai plašākā izpratnē ir jēgpilna izglītība. Tās centrā ir identitātes un vērtību, taisnīguma un atbildības jautājumi, iedvesmošana zinātkārei un radošumam, aicinājums būt atvērtiem, drosmīgiem un iejūtīgiem, un pamudinājums pielietot savus sociālos, emocionālos, kognitīvos un fiziskos resursus cerīgas nākotnes veidošanā. IIA mācību grāmata ir dzīve vietējā un globālā kopienā, jo tā palīdz katram izveidot praktiski pielietojamu kompasu vai karti un rīkus, kā būt veiksmīgam pasaulē, kas kļūst arvien sarežģītāka, nepastāvīgāka un nenoteiktāka. Tā uzsver PhD Inga Belousa jaunajā publikācijā “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai skolotāju izglītībā: Kāda pieredze ir uzkrāta un kurp dodamies?”.

Izglītībai ilgtspējīgai attīstībai (IIA) orientējas uz attīstību, kas ir ilgtspējīga. Tā bagātina izpratni par to, kā ir saistītas sociālās, ekoloģiskās un ekonomiskās vajadzības, un pilnveido prasmi uzņemties atbildību par savām ikdienas izvēlēm un līdzdarboties taisnīgākas nākotnes nodrošināšanā pašreizējai un nākamajām paaudzēm.

LASĪT VAIRĀK
11. oktobrī 2013. gadā

Reģionāls UNESCO Asociēto skolu seminārs Helsinkos par izglītību ilgtspējīgai attīstībai

Atzīmējot UNESCO Asociēto skolu projekta 60. gadadienu un apliecinot vēlmi padziļināt sadarbību izglītības jomā Baltijas jūras reģionā, 10. un 11. oktobrī Helsinkos, Somijā notiek starptautisks seminārs UNESCO Asociēto skolu projekta skolām no Latvijas, Igaunijas un Somijas par izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

Vakar Latvijas un Igaunijas skolu direktoriem un skolotājiem bija iespēja iepazīties ar Latokartano skolas ikdienu un mācību procesu un uzzināt, kas atšķir eko- zaļā karoga skolu no citām skolām Somijā. Šodien, 11.oktobrī, UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajā Suomenlinnas cietoksnī uzstājas Somijas UNESCO Nacionālās komisijas pārstāvis Tapio Markanens ar prezentāciju "UNESCO - kā glābt pasauli?" un starptautiski atzīts ilgtspējīgas izglītības eksperts profesors Čārlzs Hopkinss. Savā prezentācijā Čārlzs Hopkinss stāsta, kā radusies ilgstpējīgas izglītības ideja, kā tā mainījusies un uzsver, cik nozīmīgi, lai ilgstpējīga attīstība ir ne tikai izglītības daļa, bet lai tā būtu visu cilvēku prātos, pieņemot lēmumus katru dienu. Viņaprāt, ilgtstpējīgas izglītības pamats ir starpdisciplināra pieeja izglītībai, kuru caurvij ideja par ilgtspējīgu attīstību kā vienīgo iespējamo cilvēces nākotnes modeli.

LASĪT VAIRĀK
26. aprīlī 2013. gadā

UNESCO Asociēto skolu projekta seminārs "Meistarvide izglītībā" Valmierā

25. aprīlī Valmieras Valsts ģimnāzijā un Valmieras sākumskolā pulcējās UNESCO Asociēto skolu projekta skolu pārstāvji, lai diskutētu par ilgtspējīgu attīstību, mantojumu un to nozīmi izglītībā.

Semināra pirmo daļu, kas norisinājās Valmieras Valsts ģimnāzijas kamīnzālē, atklāja UNESCO ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika, iepazīstinot dalībniekus ar to, kas īsti ir meistarvide un kā to izmantot savā labā. Turpinājumā Māra Mellēna uzstājās ar lekciju par mantojumu un tā nozīmi izglītībā. „Ilgtspējīgas attīstības pamatā ir gudra attieksme pret tradīciju,” secināja eksperte un piebilda, ka mūsu laikmetā ir iespējams uzturēt tradīciju dzīvu tikai caur veco vērtību saglabāšanu un senču cienīšanu.

Neliela fotoreportāža šeit: UNESCO ASP skolu seminārs Valmierā

LASĪT VAIRĀK
21. augustā 2012. gadā

Starptautiska vides izglītības konference „Vietējie resursi ilgtspējīgai attīstībai”

Augusta beigās Valmierā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Valmieras Izglītības pārvaldi organizēja starptautisko vides izglītības konferenci „Vietējie resursi ilgtspējīgai attīstībai”. Konferencē piedalījās skolotāji un skolēni no Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas, kuri darbojas UNESCO Baltijas jūras projektā. Projekta mērķis ir veidot skolēnu izpratni par Baltijas jūras reģiona vides problēmām un rosināt meklēt ilgtspējīgus, uz vides un sabiedrības attīstību vērstus problēmu risinājumus.

Vairāk par projektu  un konferences norisi lasiet šeit: www.b-s-p.org

LASĪT VAIRĀK