UNESCO IITE pilotprojekts "Mācīšanās nākotnei" Talsu Valsts ģimnāzijā /

18. decembrī 2013. gadā