Publikācijas, materiāli, noderīgas saites /

16. februārī 2016. gadā

UNESCO mācību materiāli - mantojums mieram un izlīgumam

No 2014. līdz 2018. gadam visā pasaulē tiek pieminēta 1. Pasaules kara simtgade. Lai veicinātu mieru un izlīgumu, ir svarīgi izglītot jauniešus par kara sekām sabiedrībā, kultūrā. Neatņemama 1. Pasaules kara daļa bija arī zemūdens karš.

2001. gadā UNESCO Ģenerālās konferences ietvaros tika pieņemta „Konvencija par zemūdens kultūras mantojuma aizsardzību”, tāpēc, lai īstenotu dzīvē šo konvenciju, UNESCO mudina izglītības iestādes pievērst uzmanību zemūdens kultūras mantojuma aspektiem. Lai būtu iespējams šo mērķi īstenot, UNESCO ir izstrādājis mācību materiālus, kurus var izmantot mācību programmā, lai ar kultūras mantojuma izpratnes palīdzību veicinātu skolēnos priekšstatu par savstarpējo dialogu, mieru un izlīgumu.

Materiāli ir pieejami tiešsaistē:

Skolotāju rokasgrāmata, kurā ir pieejama pamatinformācija par 1. Pasaules kara zemūdens kultūras mantojumu; rīki, mācīšanās aktivitātes un stundu plānu piemēri, kurus iespējams izmantot skolēnu apmācībā (angļu valodā);

Brošūra par 1. Pasaules kara atstāto zemūdens kultūras mantojumu (angļu valodā)

Izglītojošas filmas: šeit un šeit

Papildu informācija pieejama UNESCO mājas lapā.

 

LASĪT VAIRĀK