Latgaliskā kultūrvide Daugavpilī un tās izpausmes multinacionālā vidē: asinsdesu cepšana (Daugavpils Valsts ģimnāzija) /

18. decembrī 2013. gadā