Idejošana! /

21. maijā 2014. gadā

Kas ir „idejošana”?     

Idejošana jeb ideju mērķtiecīga radīšana ir neatņemama radošā procesa sastāvdaļa, kura rezultātā nonākam pie jaunām, unikālām un pielietojamām idejām. Idejas var būt vienkāršas, sarežģītas, balstītas inovācijā vai tradīcijās, pārsteidzošas, smieklīgas, drošas un pārdrošas. Idejām nav robežu, turklāt – jo vairāk, jo labāk!     

Kā teicis ķīmiķis un Nobela balvas laureāts Linus Paulings: „Vislabākais veids, kā nonākt pie veiksmīgas idejas, ir radīt daudz ideju un tad atmest liekās!”  

Kaut arī pasaules vēsture liecina, ka visoriģinālākās idejas nereti radušās kļūdas vai nejaušības pēc, var teikt, ka idejošana ir arī prasme, kas ir jāattīsta un  ko var attīstīt tikai praktizējot, piemēram, nododoties apzinātam ideju radīšanas procesam un intensīvi domājot jaunus risinājumus kādas konkrētas lietas, vietas vai procesa uzlabošanai, papildināšanai, pārveidošanai. Īsāk sakot – meklējot radošus risinājumus izaicinājumam.

Piemēram, kā Tu pārveidotu savu klasi, ja Tev būtu šāda iespēja? Kas ļautu Tev justies ērtāk, drošāk? Kas palīdzētu mācīties? Kas motivētu darboties efektīvāk un produktīvāk? Kas padarītu mācību vidi interesantāku, daudzveidīgu un dabai draudzīgāku?  Var sākt ar klases iekārtojuma maiņu (varbūt mēs labāk redzētu tāfeli, ja galdus izvietotu zigzagā; labāk sadarbotos, ja strādātu grupās, lietderīgāk izmantotu resursus, ja būtu kopīgie papīru, rakstāmlietu utt. krājumi?), bet varbūt nepieciešama kāda priekšmeta radīšana vai pārradīšana? Piemēram, raibi aizkari no saspraudēm, gaismekļi no krāsainām trīslitru burkām vai skolotājas galds rotāts ar iecienītāko dziedātāju, aktieru vai sportistu fotogrāfijām. Vienīgais noteikums ir kopā ar skolas biedriem un skolotāju izvirzīt mērķi un atbildēt uz jautājumiem: kas, kāpēc un kā uzlabos Tavu mācību vidi, procesu un rezultātus.

Neaprobežojies ar klases telpu! Tava mācību vide ir (var kļūt!) arī citas skolas telpas un apkārtne, kā arī citi vietējās kopienas objekti. Kā Tu tos piedāvā izmantot labākas mācīšanas  veicināšanai?

 

 

Dizaina domāšana – darbību kopums, kas palīdz mērķtiecīgi un radoši nonākt pie rezultāta. To plaši izmanto radošajās industrijās.

Dizaina domāšanas procesu raksturo pieci soļi:

1.     Izaicinājums (saprast izaicinājumu, izpētīt esošo situāciju – intervēt savus skolas biedrus, skolotājus, citus cilvēkus, iedvesmoties – veikt novērojumus);

2.     Interpretācija(pārdomāt  un analizēt dzirdētos  (un pierakstītos)  stāstus, izvirzīt būtiskākās kopīgās problēmas un saprast, kāpēc pārmaiņas nepieciešamas);

3.     Idejošana jeb ideju radīšana (risinājumu meklēšana, rīķojot prāta vētras, nosakot piemērotākās idejas, saskanot ierobežojumus un aizvien konkrētāk formulējot un aprakstot savu kopīgi radīto ideju);

4.     Eksperimentēšana un prototipa sagatavošana/ idejas īstenošana(„prototipu” radīšana - pārveidotās telpas vai priekšmeta fotografēšana, zīmēšana vai modelēšana, rezultātu apspriešana ar skolas biedriem un citām iesaistītajām personām – kas saglabājams, uzlabojams vai maināms; atbilstoši atsauksmēm – idejas pielāgošana vai pārveidošana.);

5.     Novērtēšana(rast atbildes uz jautājumiem gan par sasniegto rezultātu, gan notikušo procesu: vai rezultāts saskanēja vai atšķīrās no sākotnējās ieceres; ko par to saka citi; kā notika darba process, vai dalība projektā ietekmēja attiecības ar skolas biedriem; kādas jaunas prasmes nācās apgūt vai nostiprināt esošās).

Iedvesmai: www.designthinkingforeducators.com

 

Iniciatīva „Idejošana"

Radošās darbīcas nedēļas radi!2014 iniciatīvas „Idejošana” mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu radošo domāšanu, iesaistīt skolotājus un skolēnus mācību vides uzlabošanā, iepazīstināt skolēnus un skolotājus ar dizaina domāšanas pamatprincipiem  un stiprināt trīs ilgtspējīgas attīstības pīlārus izglītībā:

Mācīties mācīties: veikt patstāvīgus novērojumus, izvirzīt problēmu, rast risinājumus, sadarbojoties ar skolas biedriem;

Mācīties pārveidot: izvirzīt loģisku un apzinātu mērķi, radīt idejas un dalīties ar tām, veidot prototipus;

Mācīties kļūt: saprast, ko nozīmē būt interjera dizainerim, telpu dekoratoram, inženierim; kā pieņemt lēmumus un kas ir jāņem vērā, īstenojot projektus, kas ietekmē daudzus cilvēkus.

 

Uzdevums

Izveidot skolas komandu! Skolas komandu koordinē skolotājs vai skolas administrācijas pārstāvis. Tās sastāvā var ietilpt gan vienas klases audzēkņi, gan skolēni no dažādām klasēm.

Izvirzīt mērķi! Komandas dalībnieki, kopīgi vienojoties un ievērojot dizaina domāšanas principus, izvēlas konkrētu vietu vai lietu, kas tiks mainīta vai uzlabota. Tiek sagatavots idejas apraksts.

Darboties! Dalībnieki veic izpēti, piemēram, organizē skolas biedru un darbinieku intervijas, pēta citu skolu pieredzi un iespējamos risinājumus un pēc tam „idejo” jeb rada idejas konkrētās vietas vai lietas uzlabošanai. Tās tiek apkopotas  atbilstoši anketai, kas atrodama šī apraksta noslēgumā.

Radīt! Dalībnieki argumentētas apspriešanās rezultātā izraugās vienu no idejām, izstrādā tās prototipu un to īsteno. Atcerieties, ka izmainu veikšana iepriekš jāsaskaņo ar skolas vadību!

Dalīties! Dalībnieki dokumentē konkursa rezultātus (piemēram, fotografē, uzņem īsus video par īstenoto projektu vai uzzīmē, modelē ideju, aizpilda anketu un pievieno atbilstošos materiālus (fotogrāfijas, video, zīmējumus, maketus, virtuālus idejas risinājumus u.c. materiālus).