Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā 2017 /

07. septembrī 2017. gadā

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids, tādēļ aicinām pedagogus un skolēnus piedalīties gan organizatoru izveidotajā pārtikas projektā „Katram šķīvim savs stāsts”, gan pašiem sagatavot inovatīvu mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus, kas veltīti kādam no 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Katram šķīvim savs stāsts!

Projekta „Katram šķīvim savs stāsts” mērķis ir palīdzēt tā dalībniekiem ieraudzīt sasaisti starp globālo mērķu izpildi un savu dzīvi, izvērtēt ikdienā patērēto pārtiku un mainīt savus paradumus tā, lai tie sekmētu ilgtspējīgu planētas attīstību.

Stundas plāns un materiāli lejuplādējami šeit: KATRAM ŠĶĪVIM SAVS STĀSTS

Plašāk lasiet šeit.

Inovatīvas mācību stundas ilgtspējīgai attīstībai

Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā norisināsies jau trešo reizi. Kā katru gadu ceram uz skolotāju, lektoru, nevalstisko organizāciju pārstāvju atsaucību, sagatavojot kvalitatīvus mācību stundu plānus, kas veltīti kādam no 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Šogad aicinām īpaši pievērsties ilgtspējīga patēriņa tēmām.

Aicinām sagatavot savus inovatīvus mācību stundu plānus, kas veltīti kādam no Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Plāna veidlapa pieejama šeit.

Visi plāni tiks apkopoti īpašā publikācijā, un  veiksmīgākie – apbalvoti noslēguma ceremonijā decembrī. Aicinām mācību stundu plānus sagatavot un īstenot nedēļā no 18. līdz 24. septembrim vai UNESCO nedēļā no 9. līdz 15. oktobrim un nosūtīt tos kopā ar nelielu aprakstu un vienu fotogrāfiju UNESCO LNK līdz 30. oktobrim (e-pasts: programmas@unesco.lv).

Ja stunda norisināsies UNESCO nedēļā, aicinām to veltīt šīs nedēļas tēmai “Kultūras mantojums lietojumā” un pievērsties, piemēram, kulinārā mantojuma apzināšanai sasaistē ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Pasaules lielākā mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir kopīgi apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā.

Pasaules lielāko mācību stundu Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp LAPAS – Latvijas platforma attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.