Pasaules lielākās mācību stundas materiāli /

21. septembrī 2020. gadā

Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā noris jau kopš 2015. gada. Ik gadu tā tiek uzsākta 25. septembra nedēļā, simboliski iezīmējot dienu, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Pasaules lielākās mācību stundas mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā.

Šeit apkopoti materiāli latviešu valodā, kurus var izmantot dažādās mācību stundās un dažādās vecuma grupās. Materiāli angļu, krievu un citās valodās atrodami šeit: The World's Largest Lesson.

Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

STUNDU PLĀNI

Nodarbība "Kādu pasauli Tu vēlētos 2030. gadā?" ļauj izprast un vizualizēt savas dzīves saistību ar globālajiem mērķiem, veidot savu vīziju par globālo mērķu valsti un veikt personīgo apņemšanos globālo mērķu sasniegšanai.

“Globālie mērķi ir izglītības eksperta sera Kena Robinsona (Sir Ken Robinson) sagatavots stundu plāns ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu iepazīšanai. 

Nodarbībā “Laiks rīkoties” var kopīgi radīt vietējo Rīcības plānu: saprast, kā globālie mērķi var palīdzēt apzināt vietējās problēmas, kuras skolēni vēlētos atrisināt.

Nodarbībā “Ikviens var būt mērķu sargs” ir iespēja veidot paša portretu, spriežot par sev raksturīgākajām prasmēm un iezīmēm, raksturojot sevi kā globālo mērķu sargu.

Nodarbība “Pandēmija ir portāls” aicina iedomāties Covid-19 pandēmiju kā portālu no vecās pasaules uz jauno, kuru šķērsojot, varam izvēlēties, ko likt mūsu ceļasomā.

Projekta “Katram šķīvim savs stāsts” mērķis ir palīdzēt tā dalībniekiem ieraudzīt sasaisti starp globālo mērķu izpildi un savu dzīvi, izvērtēt ikdienā patērēto pārtiku un mainīt savus paradumus tā, lai tie sekmētu ilgtspējīgu planētas attīstību.

Nodarbība "Dodiet vietu dabai: kādēļ bioloģiskā daudzveidība ir nepieciešama globālo mērķu sasniegšanai palīdz saprast, kādēļ bioloģiskā daudzveidība ir svarīga globālo mērķu sasniegšanai, aicina diskutēt par apdraudējumu, ko cilvēkiem un planētai rada bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un sniedz padomu, kā rīkoties, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Nodarbība "Rakstot bērnības nākotni: visiem bērniem visas tiesības" iepazīstina ar ANO Bērnu tiesību konvenciju, ļauj izprast saikni starp globālajiem mērķiem un konvenciju un iedomāties nākotnes bērnību, kurā tiktu ievērotas visu bērnu tiesības. Plāns sniedz ierosinājumus Pasaules bērnu dienas atzīmēšanai.

UNESCO LNK un Danutes Grīnfeldes sagatavotais Pasaules lielākās mācību stundas paraugs “Enerģijas ieguves veidi”. Stunda aicina diskutēt par dažādiem enerģijas ieguves veidiem, to priekšrocībām un trūkumiem. Plāns veidots, iedvesmojoties no UNESCO Latvijas dārgumiem, kuros atrodama plaša informācija par Eduarda Krauca foto negatīvu kolekciju, kas atspoguļo Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaitu (kolekcija iekļauta UNESCO programmas «Pasaules atmiņa» nacionālajā reģistrā).

Skolotāji un skolēni jauniegūtās zināšanas par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem aicināti nostiprināt, aizpildot savu globālo mērķu pasi.

 

PUBLIKĀCIJAS

Akcija Latvijā ir katru gadu iesaista apmēram 50 izglītības iestāžu, vairākus simtus skolotāju un 3000 bērnu un jauniešu. Tās laikā izstrādāti simtiemmācību stundu un nodarbību plāni par vides aizsardzības, nabadzības mazināšanas, taisnīgas sabiedrības, kultūras mantojuma saglabāšanas, bioloģiskās daudzveidības, kvalitatīvas izglītības u.c. tēmām, kas apkopoti 3 elektroniskās publikācijās:

Pasaules lielākā mācību stunda: Katram šķīvim savs stāsts (2017),

Solis pasaulē. Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā (2016),

Mācīties pārveidot! Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā (2015).

Kopš 2018. gada ar mācību stundu reportāžām ir iespējams iepazīties Facebook lapā: https://www.facebook.com/PasaulesStunda

 

CITI RESURSI

Komikss “Darāmo lietu saraksts planētai”

Pasaules lielākās mācību stundas video, autors: Sers Kens Robinsons

LAPAS resursi Pasaules lielākajai mācību stundai

Video “Katram šķīvim savs stāsts” latviešu valodā

Video “Laiks rīkoties” latviešu valodā