Pasaules lielākā mācību stunda 2018 /

17. septembrī 2018. gadā

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir līdzdalība. Skolotāji kopā ar skolēniem aicināti aktīvi iesaistīties savas vietējās kopienas un apkārtējās vides pilnveidošanā, paturot prātā globālos mērķus. Aktivitātēm, iesaistoties Pasaules lielākajā mācību stundā, jātiecas uz ANO noteiktajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko pasaules valstis, tostarp Latvija, apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam.

Iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā var divos veidos. Pirmkārt, nodarbībā “Ikviens var būt mērķu sargs” ir iespēja veidot paša portretu, spriežot par sev raksturīgākajām prasmēm un iezīmēm, raksturojot sevi kā globālo mērķu sargu. Otrkārt, nodarbībā “Laiks rīkoties” var kopīgi radīt vietējo Rīcības plānu: saprast, kā globālie mērķi var palīdzēt apzināt vietējās problēmas, kuras skolēni vēlētos atrisināt.

Plāni lejuplādējami šeit!

Akcijas laika plānojums atrodams šeit!

Mācību stundas vai nodarbības UNESCO LNK aicina īstenot laikā no 25. septembra līdz 25. oktobrim. Nodarbībā “Ikviens var būt mērķu sargs” tapušos portretus, kā arī “Laiks rīkoties” ietvaros izveidotos kopienas Rīcības plānus skolēni aicināti ievietot skolas Facebook lapā vai privātā kontā, lietojot: @PasaulesLielakaMacibuStunda un #PasaulesLielākāMācībuStunda, vai arī skolas mājaslapā (nosūtot saiti uz programmas@unesco.lv), un dalīties ar tiem ar savām pašvaldībām, meklējot ceļu uz to īstenošanu. Ja sagatavoti unikāli mācību stundu plānu, kas palīdz sasniegt kādu no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tos jānosūta UNESCO LNK (programmas@unesco.lv) līdz š.g. 30.oktobrim.

Unikālo plānu veidlapa pieejama šeit.