Pasaules lielākā stunda /

03. novembrī 2015. gadā

Daugava – Latvijas likteņupe. Pasaules lielākā mācību stunda Viļānos

Viļānu vidusskolas  6.a un 7.a klase  Pasaules lielākajā mācību stundā  „Daugava – Latvijas likteņupe” iepazina UNESCO Pasaules mantojuma nacionālā sarakstā iekļauto dabas parku „Daugavas loki”. Skolēni gan uzzināja un atkārtoja faktus par Daugavas lomu Latvijas vēsturē un ģeogrāfijā, aktualizējot videi draudzīgu  atjaunojamo enerģijas  izmantošanu ikdienā, gan diskutēja, vai HES kā atjaunojamās enerģijas iegūšanas veids ir dabai draudzīgs un ko cilvēki var darīt, lai mazinātu enerģijas patēriņu Latvijā un visā pasaulē. 

 

 

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

tuk-tuk (klauviens)..."Vai drīkst ienākt?"

Pasaules lielākajā stundā  Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 3.klases skolēni daudzveidīgi iepazina dabas likumsakarības, vērojot barošanās ķēdi dabā, izprotot katras dzīvības lomu tajā. Izmantojot gan audiovizuālos materiālus, gan rotaļas, bērnos veidojās izpratne, kā dzīvot saskaņā ar dabu.

Fotoreportāža apskatāma šeit. 
 

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Prioritāte – laba veselība. Pasaules lielākās mācību stunda Pļaviņu novada ģimnāzijas 5. b klasē

Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.b klases skolēni Pasaules lielākajā stundā akcentēja  veselību kā  dzīves vērtību. Izvērtējot  labas veselības priekšrocības, skolēni formulēja tās pozitīvo ietekmi uz kvalitatīvu dzīvi. Tika iepazīta informācija par tiem veselības jautājumiem, kuru risināšanā iesaistās vairākas valstis, savstarpēji sadarbojoties.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Došanas prieks: Pļaviņu novada ģimnāzijas 8. a klases skolēni apciemo seniorus

Pļaviņu novada ģimnāzijas  8.a klases skolēni Pasaules lielākajā stundā apzinājās arī došanas prieku, ne tikai  veidojot izpratni par palīdzēšanas iespējām citiem cilvēkiem, bet arī izgatavojot rokdarbus dāvināšanai veciem ļaudīm Pasaules veco ļaužu dienā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Pasaules lielākās mācību stundas tēma Pļaviņu novada ģimnāzijas 8. klasē: dzīvnieku aizsardzība

Pasaules lielākajā stundā Pļaviņu novada ģimnāzijas 8.a un 8.b klases skolēni diskutēja par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, uzsverot tieši cilvēka atbildības aspektu. Pievēršot uzmanību tam, kā šī tēma parādās jau tradicionālajā kultūrā, skolēni runāja par mūsdienu problēmām ne tikai reto dzīvnieku aizsardzībā, bet arī cilvēku attieksmē pret mājdzīvniekiem un izlēma, ko paši var darīt dzīvnieku aizsardzības jomā.LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Enerģijas ieguves veidi. Pasaules lielākā mācību stunda Pļaviņu novada ģimnāzijas 6. klasē

Pļaviņu novada ģimnāzijas  6.a klases skolēni Pasaules lielākajā stundā iepazina enerģijas ieguves veidus, kā arī runāja par saprātīgu enerģijas izmantošanu, veselīgu dzīvesveidu un nabadzības problēmām. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni apguva prasmi vienkārša ēdiena pagatavošanā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Izaicinājums veikt brīvprātīgo darbu dabas aizsardzībā. Pasaules lielākā mācību stunda Pļaviņu novada ģimnāzijas 8.klasē

Pļaviņu novada ģimnāzijas  8.a klases skolēni Pasaules lielākajā stundā iepazina iespējas veikt brīvprātīgo darbu dabas aizsardzībā. Tika apkopota un prezentēta informācija par brīvprātīgā darba iespējām novadā, valstī, kā arī diskutēts par dabas aizsardzības jautājumiem.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Nogrieznis un riņķa līnijas praktiska satura uzdevumos. Pasaules lielākā mācību stunda Pļaviņu novada ģimnāzijas 7.klasē

Pļaviņu novada ģimnāzijas  7.b klases skolēni Pasaules lielākajā stundā saistīja teorētiskās zināšanas ar praksi: izmantojot zināšanas par nogriezni un riņķa līniju, sadarbojoties un mācoties izteikt un pamatot savu viedokli, skolēni demonstrēja daudzveidīgu iespēju izmantot matemātikas zināšanas praktiskās situācijās.

Fotoreportāža apskatāma šeit. 

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Mežs. Pasaules lielākā mācību stunda Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. klasē

Pļaviņu novada ģimnāzijas  1.au n 1.b klases skolēni Pasaules lielākajā stundā iepazina koku daudzveidību Latvijas mežos. Pēc informācijas iegūšanas par lapu un skuju kokiem skolēni pārgājienā gar Daugavas krastu iepazina un pētīja dažādus kokus, to lapas, kā arī praktiskā nodarbībā sakopa mežu.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
02. novembrī 2015. gadā

Nabadzība/ Trūkums. Pasaules lielākā mācību stunda Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.a klasē

Īstenojot Pasaules lielāko stundu, Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.a klases skolēni starppriekšmetu nodarbībā iepazinās ar nabadzības problēmām pasaulē, ar matemātiskām darbībām noskaidroja trūkuma riska robežas dažādās valstīs un salīdzināja rezultātus ar trūkuma robežu Latvijā. Skolēni izteica savu viedokli par sekām, kas rodas no nabadzības, un centās piedāvāt risinājumus.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK