Pasaules lielākā stunda /

05. septembrī 2016. gadā

No mana skatupunkta: Dzimumu līdztiesības projekts - ceļā uz Ilgtspējīgās attīstības mērķiem

Sasniegt dzimumu līdztiesību līdz 2030. gadam - tas ir ambiciozs mērķis! Lai to paveiktu, mums visiem jāsāk strādāt jau šodien, bet vispirms ir jāsaprot, kāda ir esošā situācija. Vai visiem mums ir vienlīdzīgas iespējas dzīvot, mācīties un strādāt tā, kā mēs vēlamies?  To aicina noskaidrot Pasaules lielākās mācību stundas organizatori, aicinot pievērsties 5. Ilgtspējīgās attīstības mērķim.

Stundas plānu un pētījuma- akcijas aprakstu atradīsiet šeit.#FromWhereIStand - Take Part In a Project For Gender Equality from World's Largest Lesson on Vimeo.

  

 

LASĪT VAIRĀK
31. augustā 2016. gadā

Ceļvedis "Pasaule, ko mēs vēlamies" (angļu valodā)

 Šī ceļveža mērķis ir palīdzēt bērniem un jauniešiem izprast ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā tie ietekmē mūsu dzīves un ko mēs ikdienas varam darīt, lai palīdzētu šos mērķus sasniegt. 

LASĪT VAIRĀK
31. augustā 2016. gadā

Daži stundu plāni ANO 16. Ilgtspējīgās attīstības mērķa iepazīšanai (angļu valodā)

"Bērni kustībā. Stundas plāns". Stundas mērķis ir veidot izpratni par to, kāda ir dzīve cilvēkiem, kuri ir bijuši spiesti pamest savas mājas. Tā veicina izpratni par to, kas ir migrācija un kā tā ietekmē ikvienu. Stunda paredzēta visām vecuma grupām. 

"Migrācija ir daļa no mūsu kopējās vēstures. Stundas plāns" Stundas mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par migrāciju un kā tā ietekmē ikvienu. Stunda piemērota 8-14 gadus veciem skolēniem."Soma ceļojumam vai bēgšanai? Stundas plāns" Stundas mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par to, kādu ietekmi uz cilvēka dzīvi atstāj bēgšana no bezcerīgas situācijas. Ar stundas palīdzību skolēnos tiek attīstīta spēja just līdzi. Stunda piemērota 6-12 gadus veciem skolēniem. 

LASĪT VAIRĀK
31. augustā 2016. gadā

Aicinām iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā 2016!

Pasaules lielākāmācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušāizpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

Pasaules lielāko mācību stundu LatvijāorganizēUNESCO Latvijas Nacionālākomisija (LNK), un to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Akcija ir daļa no sabiedrības un īpaši izglītības jomas pārstāvju izpratnes pilnveides kampaņas „Solis pasaulē”, ko rīkojam sadarbībā ar LAPAS – Latvijas platformu attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu u.c. institūcijām un organizācijām.

Šogad starptautiskā akcija „Pasaules lielākā mācību stunda” norisināsies ne tikai formālajā, bet arī neformālajā un ikdienas izglītībā. Tās organizatori aicina bērnus, jauniešus, pilsoniskās sabiedrības, izglītības un kopienu aktīvistus līdzdarboties un sniegt padomus un ierosinājumus sabiedrības, vides, ekonomikas jautājumu risināšanai. Latvijāaicinām sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī: veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai. Plānus aicinām izstrādāt pēc pievienotā parauga, un, ja iespējams, tos arī īstenot. Nodarbībās aicinām pētīt un diskutēt par starpkultūru dialoga veidošanu, globalizācijas un migrācijas ietekmi uz procesiem sabiedrībā, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības pamatprincipiem u.c. tēmām. Akcijas dalībnieku iesūtītos nodarbību plānus iekļausim īpašā publikācijā, un radošāko plānu autoriem pasniegsim balvas akcijas noslēgumā.

LASĪT VAIRĀK
31. augustā 2016. gadā

Neuzvaramais Čakra un viņa piedzīvojumi

Dodies aizraujošā piedzīvojumā ar Neuzvaramo Čakru un iepazīsti Ilgtspējīgas attīstības mērķus, īpaši 5. mērķi, kas aicina veicināt dzimumu līdztiesību.

Komikss lejuplādējams šeit.

LASĪT VAIRĀK
30. augustā 2016. gadā

Noderīgi resursi skolotājiem

Plašs materiālu klāsts skolotājiem pieejams Pasaules lielākās mācību stundas organizatoru mājas lapā: http://wlltoolkit.org/educationassets.php

Tur atradīsiet stundu plānus, kas veltīti 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

LASĪT VAIRĀK
18. augustā 2016. gadā

Sargāsim klimatu! Multfilmas bērniem

Simons saka “Sargāsim klimatu!” ir animācijas filmiņu sērija bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem. Filmās apskatītas Ilgtspējīgas attīstības mērķu tēmas: nabadzības mazināšana, visiem pieejami ilgtspējīgas enerģijas resursi, ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, klimata pārmaiņas, dzīve uz zemes un sadarbība Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai.

Filmiņas izstrādājuši Hippo Works: hippoworks.comEpisode 1 - Simon Says "Save the Climate!" from World's Largest Lesson on Vimeo.

 

 

 

LASĪT VAIRĀK