Pasaules lielākā stunda /

31. augustā 2016. gadā

Daži stundu plāni ANO 16. Ilgtspējīgās attīstības mērķa iepazīšanai (angļu valodā)

"Bērni kustībā. Stundas plāns". Stundas mērķis ir veidot izpratni par to, kāda ir dzīve cilvēkiem, kuri ir bijuši spiesti pamest savas mājas. Tā veicina izpratni par to, kas ir migrācija un kā tā ietekmē ikvienu. Stunda paredzēta visām vecuma grupām. 

"Migrācija ir daļa no mūsu kopējās vēstures. Stundas plāns" Stundas mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par migrāciju un kā tā ietekmē ikvienu. Stunda piemērota 8-14 gadus veciem skolēniem."Soma ceļojumam vai bēgšanai? Stundas plāns" Stundas mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par to, kādu ietekmi uz cilvēka dzīvi atstāj bēgšana no bezcerīgas situācijas. Ar stundas palīdzību skolēnos tiek attīstīta spēja just līdzi. Stunda piemērota 6-12 gadus veciem skolēniem. 

LASĪT VAIRĀK
31. augustā 2016. gadā

Aicinām iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā 2016!

Pasaules lielākāmācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušāizpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

Pasaules lielāko mācību stundu LatvijāorganizēUNESCO Latvijas Nacionālākomisija (LNK), un to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Akcija ir daļa no sabiedrības un īpaši izglītības jomas pārstāvju izpratnes pilnveides kampaņas „Solis pasaulē”, ko rīkojam sadarbībā ar LAPAS – Latvijas platformu attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu u.c. institūcijām un organizācijām.

Šogad starptautiskā akcija „Pasaules lielākā mācību stunda” norisināsies ne tikai formālajā, bet arī neformālajā un ikdienas izglītībā. Tās organizatori aicina bērnus, jauniešus, pilsoniskās sabiedrības, izglītības un kopienu aktīvistus līdzdarboties un sniegt padomus un ierosinājumus sabiedrības, vides, ekonomikas jautājumu risināšanai. Latvijāaicinām sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī: veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai. Plānus aicinām izstrādāt pēc pievienotā parauga, un, ja iespējams, tos arī īstenot. Nodarbībās aicinām pētīt un diskutēt par starpkultūru dialoga veidošanu, globalizācijas un migrācijas ietekmi uz procesiem sabiedrībā, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības pamatprincipiem u.c. tēmām. Akcijas dalībnieku iesūtītos nodarbību plānus iekļausim īpašā publikācijā, un radošāko plānu autoriem pasniegsim balvas akcijas noslēgumā.

LASĪT VAIRĀK
31. augustā 2016. gadā

Neuzvaramais Čakra un viņa piedzīvojumi

Dodies aizraujošā piedzīvojumā ar Neuzvaramo Čakru un iepazīsti Ilgtspējīgas attīstības mērķus, īpaši 5. mērķi, kas aicina veicināt dzimumu līdztiesību.

Komikss lejuplādējams šeit.

LASĪT VAIRĀK
30. augustā 2016. gadā

Noderīgi resursi skolotājiem

Plašs materiālu klāsts skolotājiem pieejams Pasaules lielākās mācību stundas organizatoru mājas lapā: http://wlltoolkit.org/educationassets.php

Tur atradīsiet stundu plānus, kas veltīti 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

LASĪT VAIRĀK
18. augustā 2016. gadā

Sargāsim klimatu! Multfilmas bērniem

Simons saka “Sargāsim klimatu!” ir animācijas filmiņu sērija bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem. Filmās apskatītas Ilgtspējīgas attīstības mērķu tēmas: nabadzības mazināšana, visiem pieejami ilgtspējīgas enerģijas resursi, ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, klimata pārmaiņas, dzīve uz zemes un sadarbība Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai.

Filmiņas izstrādājuši Hippo Works: hippoworks.comEpisode 1 - Simon Says "Save the Climate!" from World's Largest Lesson on Vimeo.

 

 

 

LASĪT VAIRĀK
14. martā 2016. gadā

"Mācīties pārveidot! Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā"

Pasaules lielāka mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas katru gadu vienlaikus norisinās gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir vienot bērnus un jauniešus visā pasaulē, lai, kopīgi iepazīstot globālos izaicinājumus, sniegtu padomus un piedalītos ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, kurus ANO valstis apstiprināja 2015. gada 25.–27. septembrī.

Pasaules lielākā mācību stunda ir dala no kampaņas Projekts – Ikviens (Project Everyone), ko atbalsta UNICEF, UNESCO u.c. ANO aģentūras. Pasaules lielāko mācību stundu Latvija atbalsta un koordinē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Publikāciju atbalsta Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”, un tā tapusi ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Šajā publikācijā apkopota informācija par akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” norisi Latvija, ka arī izcelti 10 veiksmīgākie mācību stundu piemēri un stundu plāni, kas māca pārveidot sevi un sabiedrību sev apkārt, domājot un dzīvojot ilgtspējīgi un aktīvi risinot lokāli un globāli nozīmīgus izaicinājumus.

Publikācija un tās pielikumi lejuplādējami šeit!

LASĪT VAIRĀK
25. novembrī 2015. gadā

Mūsu lidojums veselības gaisa balonā. Pasaules lielākā mācību stunda Ludzas pilsētas ģimnāzijas 4.b klasē

Lai skolēni izprastu, kas ir veselība, noteiktu sev veselības kritērijus, izprastu kā veikt un pamatot savu izvēli un nostiprinātu savas zināšanas par veselību, Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika Pasaules lielākā stunda "Mūsu lidojums veselības gaisa balonā".  Mācību stundas laikā bērni pārdomāja, kādas ir lielākās problēmas, ar ko šobrīd saskaras pasaules iedzīvotāji. Pēc tam skolēni aizpildīja darba lapas ar gaisa balonu, kurā viņi ierakstīja lietas, kuras, viņuprāt, ir svarīgas un nepieciešamas, lai ievērotu veselīgu dzīvesveidu. Tad bērni grupu darba ietvaros vienojās par piecām svarīgākajām lietām un savus darbus prezentēja.   Starp prezentācijām skolēni skatījās īsfilmiņas, kas reklamēja veselīgu dzīvesveidu un piedalījās dažādās aktivitātēs.

LASĪT VAIRĀK