Pasaules lielākā stunda /

07. septembrī 2017. gadā

Mācību stunda: Katram šķīvim savs stāsts!

Projekta „Katram šķīvim savs stāsts” mērķis ir palīdzēt tā dalībniekiem ieraudzīt sasaisti starp globālo mērķu izpildi un savu dzīvi, izvērtēt ikdienā patērēto pārtiku un mainīt savus paradumus tā, lai tie sekmētu ilgtspējīgu planētas attīstību.

Īpašā mācību stunda sākas ar Ilgtspējīgas attīstības mērķu iepazīšanu un izprašanu, kā arī katrs aicināts apdomāt, kā var iesaistīties šo mērķu sasniegšanā. Stundas turpinājumā dalībnieki pievēršas ilgtspējīga patēriņa tēmai, pētot pārtikas sistēmas un ceļu, kā tā nonāk līdz mūsu šķīvjiem. Šīs mācību stundas laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta 1. mērķim (nabadzības novēršana), 10. mērķim (nevienlīdzības mazināšana starp valstīm un to iekšienē) un 13. mērķim (steidzamu pasākumu veikšana klimata pārmaiņu novēršanai).

Stundas plāns un materiāli lejuplādējami šeit: KATRAM ŠĶĪVIM SAVS STĀSTS

LASĪT VAIRĀK
07. septembrī 2017. gadā

Iedvesmai

Akcija Latvijā ir norisinājusies jau divas reizes, katru gadu iesaistot apmēram 50 izglītības iestāžu, vairākus simtus skolotāju un 3000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas. Kopumā akcijas laikā izstrādāti 343 mācību stundu un nodarbību plāni par vides aizsardzības, nabadzības mazināšanas, taisnīgas sabiedrības, kultūras mantojuma saglabāšanas, bioloģiskās daudzveidības, kvalitatīvas izglītības u.c. tēmām, kas apkopoti 3 elektroniskās publikācijās:

Mācīties pārveidot! Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā (2015), lejuplādējama šeit: https://failiem.lv/u/rceecef4

Solis pasaulē. Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā (2016), lejuplādējama šeit: https://failiem.lv/u/drh2f7j6

Pasaules lielākā mācību stunda: Katram šķīvim savs stāsts (2017), lejuplādējama šeit: https://failiem.lv/u/mjbczy2s

 

LASĪT VAIRĀK
07. septembrī 2017. gadā

Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā 2017

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids, tādēļ aicinām pedagogus un skolēnus piedalīties gan organizatoru izveidotajā pārtikas projektā „Katram šķīvim savs stāsts”, gan pašiem sagatavot inovatīvu mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus, kas veltīti kādam no 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

LASĪT VAIRĀK
07. decembrī 2016. gadā

Apkopoti akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijas stundu plāni

Publikācijā "Solis pasaulē" ir apkopoti 93 starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā tapušie nodarbību plāni, kuru īstenošanā piedalījušies gandrīz 3000 bērnu, jauniešu un skolotāju. Tā pieejama šeit.

Akcijas mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušā izpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā. Šogad Latvijā dalībnieki tika aicināti sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī: veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai.


Akciju „Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), un to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Šogad tā tika organizēta kā daļa no kampaņas “Solis pasaulē”, ko UNESCO LNK rīkoja sadarbībā ar Latvijas platformu attīstības sadarbībai (LAPAS), Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju (LAPSA), Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu u.c. institūcijām un organizācijām. Tā aicināja iepazīt un īstenot ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķus izglītībā un, atzīmējot šo mērķu pieņemšanas gadadienu, līdzdarboties dažādās aktivitātēs.

LASĪT VAIRĀK
16. septembrī 2016. gadā

Katram stāstam ir vairākas puses

Gatavojoties Pasaules lielākajai mācību stundai, aicinām iepazīt stāstus par attīstības sadarbības jautājumu risinājumiem no dažādām pasaules vietām. Stāstu pāri, kurus vieno kāda no attīstības sadarbības tēmām, parāda, cik līdzīgi ir cilvēku izaicinājumi un kā viņi darbojas, lai tos atrisinātu.

Plašāk uzziniet šeit: http://stories.lapas.lv

LASĪT VAIRĀK
05. septembrī 2016. gadā

No mana skatupunkta: Dzimumu līdztiesības projekts - ceļā uz Ilgtspējīgās attīstības mērķiem

Sasniegt dzimumu līdztiesību līdz 2030. gadam - tas ir ambiciozs mērķis! Lai to paveiktu, mums visiem jāsāk strādāt jau šodien, bet vispirms ir jāsaprot, kāda ir esošā situācija. Vai visiem mums ir vienlīdzīgas iespējas dzīvot, mācīties un strādāt tā, kā mēs vēlamies?  To aicina noskaidrot Pasaules lielākās mācību stundas organizatori, aicinot pievērsties 5. Ilgtspējīgās attīstības mērķim.

Stundas plānu un pētījuma- akcijas aprakstu atradīsiet šeit.#FromWhereIStand - Take Part In a Project For Gender Equality from World's Largest Lesson on Vimeo.

  

 

LASĪT VAIRĀK
31. augustā 2016. gadā

Ceļvedis "Pasaule, ko mēs vēlamies" (angļu valodā)

 Šī ceļveža mērķis ir palīdzēt bērniem un jauniešiem izprast ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā tie ietekmē mūsu dzīves un ko mēs ikdienas varam darīt, lai palīdzētu šos mērķus sasniegt. 

LASĪT VAIRĀK