Kādu pasauli Tu vēlies 2030.gadā? Jaunā Pasaules lielākā mācību stunda! /

12. septembrī 2019. gadā

Šogad Pasaules lielākā mācību stunda aicina domāt par planētas un cilvēces ilgtspējīgu attīstību un vīziju nākotnei, uzsvaru liekot uz Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, taisnīgas sabiedrības veidošanu un bioloģisko daudzveidību kā dabas ilgtspējas pamatu. Atzīmējot Bērnu tiesību konvencijas 30. gadadienu, viena no nodarbībām aicina domāt par bērnu tiesībām uz pilnvērtīgu bērnības laiku.

Akcija visā pasaulē vienlaikus notiks no 23. līdz 29. septembrim, bet Latvijā aicinām stundas organizēt līdz pat 31. oktobrim. Lūdzam dalīties ar stundu rezultātiem- fotogrāfijām, globālās valsts zīmējumiem, bioloģiskās daudzveidības darba lapām u.c.- sociālajos tīklos:

Facebook, pievienojot @PasaulesStunda @TheWorldsLargestLesson
Instagram, pievienojot @PasaulesStunda @TheWorldsLesson
Twitter, pievienojot @PasaulesStunda @TheWorldsLesson

Aicinām atzīmēt savu stundu arī globālajā kartē.

Akcijas noslēgumā pateiksimies visiem tās dalībniekiem, aicinot uz kopīgu tikšanos un pieredzes apmaiņu.

 

Nodarbība "Kādu pasauli Tu vēlētos 2030. gadā?" ļaus izprast un vizualizēt savas dzīves saistību ar globālajiem mērķiem, veidot savu vīziju par globālo mērķu valsti un veikt personīgo apņemšanos globālo mērķu sasniegšanai.

Nodarbība "Dodiet vietu dabai: kādēļ bioloģiskā daudzveidība ir nepieciešama globālo mērķu sasniegšanai"  palīdzēs saprast, kādēļ bioloģiskā daudzveidība ir svarīga globālo mērķu sasniegšanai, aicinās diskutēt par apdraudējumu, ko cilvēkiem un planētai rada bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un sniegs padomu, kā rīkoties, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Nodarbība "Rakstot bērnības nākotni: visiem bērniem visas tiesības" iepazīstinās ar ANO Bērnu tiesību konvenciju, ļaus izprast saikni starp globālajiem mērķiem un konvenciju un iedomāties nākotnes bērnību, kurā tiktu ievērotas visu bērnu tiesības. Plāns sniegs ierosinājumus Pasaules bērnu dienas atzīmēšanai.

Skolotāji un skolēni jauniegūtās zināšanas par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem aicināti nostiprināt, aizpildot savu globālo mērķu pasi.

Ar akcijas materiāliem angļu valodā iespējams iepazīties mājas lapā World's Largest Lesson.

Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.