Pasaules lielākā stunda /

30. novembrī 2020. gadā

Latvijā noslēgusies starptautiskā akcija “Pasaules lielākā mācību stunda 2020”

Piedaloties izglītības iestādēm no Brocēniem, Cēsīm, Daugavpils, Jūrmalas, Kuldīgas, Ludzas, Nīkrāces, Priekules, Riebiņiem, Rīgas, Siguldas, Skujenes, Trikātas, Tukuma, Vecumniekiem un Viļāniem,  novembrī Latvijā noslēgusies starptautiskā izglītības akcija Pasaules lielākā mācību stunda.

Šogad Latvijā Pasaules lielākā mācību stunda aicināja iedomāties Covid-19 pandēmiju kā portālu no vecās pasaules uz jauno, kuru šķērsojot, varam pārdomāt, kādu pasauli atstājam aiz muguras un kādā pasaulē vēlamies nonākt. Ko ņemsim līdzi kabatās, ceļasomās, domās un prātos?

Runājot par nākotnes pasauli, liels uzsvars tika likts uz sadarbību starp cilvēkiem, kopienām, institūcijām kā lokāli, tā globāli, tādēļ akcijas dalībnieki bija aicināti iepazīt arī ANO un tās dažādo institūciju darbību, atzīmējot organizācijas 75. gadadienu.

Visu oktobri un novembri Latvijas skolās notika mācību stundas, aicinot bērnus un jauniešus dalīties savās pārdomās un sajūtās pandēmijas laikā. Globālās izglītības dienā skolotājiem, pedagoģijas studentiem un citiem interesentiem bija iespējams dalīties ar savas skolas rezultātiem un uzzināt par stundas norisi citviet.

LASĪT VAIRĀK
17. novembrī 2020. gadā

Pasaules lielākās mācību stundas 2020 noslēgums Globālās izglītības dienā 20.11

Globālās izglītības nedēļa Latvijā šogad notiks 19. – 25. novembrī, tās norisi jau septīto gadu pēc kārtas koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Globālās izglītības nedēļas pasākumu organizēšanā iesaistās dažādi sadarbības partneri – skolas, augstskolas, jauniešu centri, bibliotēkas un citi interesenti, kam rūp ilgtspējīga pasaule. Globālās izglītības dienas gaitā nodarbībā "Globālā izglītība – portāls uz _________ nākotni" notiks starptautiskās izglītības akcijas "Pasaules lielākā mācību stunda" noslēgums.  Pieteikšanās šeit: https://ej.uz/GID2020

20. novembrī LAPAS sadarbībā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, LR Izglītības un zinātnes ministriju, LR Ārlietu ministriju, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centru, Liepājas universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti un biedrību "Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija" jau septīto gadu pēc kārtas organizē ikgadējo globālās izglītības dienu. Šogad šī diena notiks tiešsaistē. Programma šeit.

LASĪT VAIRĀK
21. septembrī 2020. gadā

Pasaules lielākā mācību stunda 2020: Pandēmija ir portāls

Šī gada rudenī vienlaikus vairāk nekā simts pasaules valstīs norisināsies akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, aicinot ikvienu apstāties un aizdomāties par to, kādu vēlamies redzēt pasauli pēc pandēmijas.

Šogad Pasaules lielākā mācību stunda aicina iedomāties pandēmiju kā portālu no vecās pasaules uz jauno, kuru šķērsojot, varam izvēlēties, ko likt mūsu ceļasomā. Vai tie būs nešķirotu atkritumu kalni, piedūmotas debesis un piesārņots ūdens, vai varbūt vēlamies jauno pasauli veidot ilgtspējīgāku un dabai un cilvēkiem draudzīgāku?

Iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā Latvijā šogad var trīs veidos:

- rīkojot stundu “Pandēmija ir portāls”, kas pieejama šeit;

- attālināti vai klātienē vadot kādu no iepriekš izstrādātajām Pasaules lielākajām mācību stundām un daloties ar savu pieredzi (stundas apkopotas šeit);

- organizējot ANO stundu un iesaistoties UNESCO nedēļā no š.g. 12. līdz 18. oktobrim. Stundu plāni dažādu vecumu skolēniem pieejami šeit.

LASĪT VAIRĀK
21. septembrī 2020. gadā

Pasaules lielākās mācību stundas materiāli

Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā noris jau kopš 2015. gada. Ik gadu tā tiek uzsākta 25. septembra nedēļā, simboliski iezīmējot dienu, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Pasaules lielākās mācību stundas mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā.

Šeit apkopoti materiāli latviešu valodā, kurus var izmantot dažādās mācību stundās un dažādās vecuma grupās. Materiāli angļu, krievu un citās valodās atrodami šeit: The World's Largest Lesson.

Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

LASĪT VAIRĀK
10. janvārī 2020. gadā

Atskats uz Pasaules lielāko mācību stundu 2019

Globālās izglītības diena Latvijas Universitātē ir kļuvusi par nozīmīgu un vērtīgu tradīciju – tā ir diena, kurā topošie un esošie skolotāji tiekas, lai uzzinātu vairāk par izglītības attīstības tendencēm pasaulē, kā arī iepazītu un dalītos pieredzē globālās izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai īstenošanā Latvijā. Šī diena norisinājās Globālās izglītības nedēļā - 2019.gada 22.novembrī. Globālās izglītības dienā studentiem bija iespēja tikties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, izglītības sektora praktiķiem un politikas veidotājiem, vides un ilgtspējas domu līderiem un citiem interesentiem, kam rūp cilvēces un planētas nākotne un kuri aktīvi rīkojas, lai sekmētu tās ilgtspējīgu attīstību.

Jau trešo gadu šajā dienā klātesošie tika iepazīstināti ar starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” rezultātiem. Šī akcija veicina izpratni par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem izglītībā un iesaista plašu sabiedrību to sasniegšanā.

Šī gada Globālās izglītības diena Latvijas Universitātē sasaucās ar Pasaules lielākās mācību stundas gada tēmu un aicina domāt, kādu pasauli mēs vēlamies 2030. gadā. 

LASĪT VAIRĀK
12. septembrī 2019. gadā

Kādu pasauli Tu vēlies 2030.gadā? Jaunā Pasaules lielākā mācību stunda!

Šogad Pasaules lielākā mācību stunda aicina domāt par planētas un cilvēces ilgtspējīgu attīstību un vīziju nākotnei, uzsvaru liekot uz Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, taisnīgas sabiedrības veidošanu un bioloģisko daudzveidību kā dabas ilgtspējas pamatu. Atzīmējot Bērnu tiesību konvencijas 30. gadadienu, viena no nodarbībām aicina domāt par bērnu tiesībām uz pilnvērtīgu bērnības laiku.

Akcija visā pasaulē vienlaikus notiks no 23. līdz 29. septembrim, bet Latvijā aicinām stundas organizēt līdz pat 31. oktobrim. Lūdzam dalīties ar stundu rezultātiem- fotogrāfijām, globālās valsts zīmējumiem, bioloģiskās daudzveidības darba lapām u.c.- sociālajos tīklos:

Facebook, pievienojot @PasaulesStunda @TheWorldsLargestLesson
Instagram, pievienojot @PasaulesStunda @TheWorldsLesson
Twitter, pievienojot @PasaulesStunda @TheWorldsLesson

Aicinām atzīmēt savu stundu arī globālajā kartē.

Akcijas noslēgumā pateiksimies visiem tās dalībniekiem, aicinot uz kopīgu tikšanos un pieredzes apmaiņu.

 

LASĪT VAIRĀK
12. septembrī 2019. gadā

Atskats uz Pasaules lielāko mācību stundu 2018

2018. gada rudenī vienlaikus vairāk nekā 100 pasaules valstīs norisinājās starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, mudinot ikvienu skolēnu līdzdarboties ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā, meklējot risinājumus vietējās kopienas problēmjautājumiem.

Pasaules lielākajā mācību stundā iesaistīties varēja divējādi. Pirmkārt, nodarbībā “Ikviens var būt mērķu sargs” bija iespēja veidot paša portretu, spriežot par sev raksturīgākajām prasmēm un iezīmēm, raksturojot sevi kā globālo mērķu sargu. Otrkārt, nodarbībā “Laiks rīkoties” varēja kopīgi radīt vietējo Rīcības plānu: saprast, kā globālie mērķi var palīdzēt apzināt vietējās problēmas, kuras skolēni vēlētos atrisināt.

Rezultātus skolas publicēja Facebook lapā @PasaulesStunda, kā arī atzīmēja sevi globālajā kartē. Ieskats akcijas norisē pieejams šeit.

LASĪT VAIRĀK
17. septembrī 2018. gadā

Pasaules lielākā mācību stunda 2018

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir līdzdalība. Skolotāji kopā ar skolēniem aicināti aktīvi iesaistīties savas vietējās kopienas un apkārtējās vides pilnveidošanā, paturot prātā globālos mērķus. Aktivitātēm, iesaistoties Pasaules lielākajā mācību stundā, jātiecas uz ANO noteiktajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko pasaules valstis, tostarp Latvija, apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam.

Iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā var divos veidos. Pirmkārt, nodarbībā “Ikviens var būt mērķu sargs” ir iespēja veidot paša portretu, spriežot par sev raksturīgākajām prasmēm un iezīmēm, raksturojot sevi kā globālo mērķu sargu. Otrkārt, nodarbībā “Laiks rīkoties” var kopīgi radīt vietējo Rīcības plānu: saprast, kā globālie mērķi var palīdzēt apzināt vietējās problēmas, kuras skolēni vēlētos atrisināt.

Plāni lejuplādējami šeit!

Akcijas laika plānojums atrodams šeit!

LASĪT VAIRĀK
15. augustā 2018. gadā

Katram šķīvim savs stāsts! Apkopotas veiksmīgākās 2017. gada mācību stundas

Pasaules lielākās mācību stundas 2017. gada akcijas materiāli, kā arī 10 veiksmīgāko stundu plāni apkopoti publikācijā "Katram šķīvim savs stāsts".

Projekta „Katram šķīvim savs stāsts” mērķis bija palīdzēt tā dalībniekiem ieraudzīt sasaisti starp globālo mērķu izpildi un savu dzīvi, izvērtēt ikdienā patērēto pārtiku un mainīt savus paradumus tā, lai tie sekmētu ilgtspējīgu planētas attīstību.

Publikācija lejuplādējama šeit: https://failiem.lv/u/mjbczy2s

LASĪT VAIRĀK