Seminārs skolotājiem un skolēniem "Pārrobežu tikšanās: Baltijas jūras valstu skolotāju sadarbība" 27. un 28.oktobrī /

02. oktobrī 2020. gadā

Līdz 14.oktobrim iespēja reģistrēties UNESCO Baltijas jūras projekta rīkotajā seminārā skolotājiem  un skolēniem (13-18 g.v.) “Pārrobežu tikšanās: Baltijas jūras valstu skolotāju sadarbība” (Cross-cultural encounters: connecting teachers across the Baltic Sea).

Seminārs notiks tiešsaistē divas dienas:

27.oktobrī no 15:00 līdz 18:00

28.oktobrī no 15:00 līdz 18:00

Semināra mērķis ir sniegt platformu ciešākai sadarbībai un ideju apmaiņai starp UNESCO asociētajām skolām, kas atrodas Baltijas jūras reģionā, lai uzsāktu izglītības projektus saistībā ar UNESCO vērtībām un ņemot vērā arī Baltijas jūras projekta mērķus. Viena no kopējo projektu vadošajām tēmām ir jauniešu iesaiste ilgtspējīgas nākotnes veidošanā.

Programma pieejama šeit

Reģistrācija (līdz 14.oktobrim)  pieejama šeit.