ANO 75 – Mācību stundas ANO un tās sistēmas iepazīšanai /

02. oktobrī 2020. gadā

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) šogad atzīmē savu 75. gadadienu, īpašu uzsvaru liekot uz ANO starptautiskās lomas un daudzpusējās sadarbības (multilaterālisma) nozīmes skaidrošanu.

Arī Latvija jau 29 gadus ir ANO dalībvalsts: tā bija pirmā globālā starptautiskā organizācija, kurā Latvija iestājās 1991. gada 17. septembrī īsi pēc neatkarības atgūšanas. Latvijas Republikas vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā Andrejs Pildegovičs, uzrunājot un aicinot jauniešus uzzināt vairāk par ANO un tās darbu, akcentē, ka  “ANO ir unikāls starptautiskās partnerības piemērs, pasaules miera un ilgtspējīgas attīstības pamats” un aicina “tuvāk iepazīt šo globālo organizāciju un aktīvi iesaistīties Latvijas un visas cilvēces labā!”

Atzīmējot arī Latvijas darbības ANO 29. gadskārtu, Latvijā no 18. septembra līdz 31. oktobrim izsludināts ANO mēnesis. ANO 75. gadadienai šogad veltīta arī UNESCO nedēļa Latvijā.

Lai bērniem un jauniešiem, kuri būs nākotnes politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji, skaidrotu ANO sistēmu un tās lomu šī brīža un nākotnes izaicinājumu risināšanā, UNESCO LNK izstrādājusi metodiskos materiālus – nodarbību plānus dažādām vecuma grupām, kas skaidro ANO un tās aģentūru uzbūvi un darbību.


 

Mācību stunda “ANO un MĒS” ir paredzēta sākumskolas skolēniem. Tajā likts uzsvars uz sadarbības prasmju stiprināšanu, kopīgu risinājumu meklēšanu un pienākumu un atbildības sadali kā ikdienā, tā globālā līmenī. Pieejami šādi materiāli: stundas plāns, darba lapa skolēniem, izdales materiāli, informācija skolotājiem.

Mācību stunda “KĀ APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA RŪPĒJAS PAR PASAULI?” ir paredzēta pamatskolas skolēniem. Tā mudina diskutēt par kopīgiem pasaules izaicinājumiem un palīdz iepazīt ANO sistēmu, uzzinot par tajā iekļauto aģentūru darbu. Pieejami šādi materiāli: stundas plāns, darba lapa skolēniem, informācija skolotājiem. Papildu tam iespējams izmantot video par ANO Bēgļu aģentūras darbu, kas pieejams šeit (angļu valodā).

Mācību stunda "CIK SVARĪGA UN CIK IZDEVUSIES IR ANO DARBĪBA" aicina vidusskolēnus iedziļināties ANO darbībā, izvērtēt tās mērķus un diskutēt par lietderību. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar politiķu, zinātnieku, aktieru u.c. slavenību izteikumiem un atsķīrīgiem viedokļiem par ANO un veidot savu redzējumu. Pieejami šādi materiāli: stundas plāns, darba lapa skolēniem, izdales materiāls un informācija skolotājiem. Papildu tam iespējams mācību stundā izmantot video-interviju ar Latvijas Republikas vēstnieku un pastāvīgo pārstāvi ANO Ņujorkā Andreju Pildegoviču, kas pieejama šeit.

NB! Skolēnu izdales materiālā teksta fragmentu apzīmējumi ir aktīvi - tie satur saiti uz teksta atrašanās vietu internetā. Aicinām skolotājus izmantot saites labākai konteksta izpratnei un savas izpratnes padziļināšanai. 

 

Mācību stundas veidotas, iedvesmojoties no starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda”. Tās izstrādājusi UNESCO LNK, autore – Danute Grīnfelde.

Aicinām Latvijas izglītības iestādes šīs stundas rīkot UNESCO nedēļā  no 12. līdz 18. oktobrim vai ANO mēnesī – līdz oktobra beigām, publiskojot paveikto sociālos tīklos ar tēmturi #UNESCOnedēļa2020 un #ANO75.

Mācību stundu plāni tapuši sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, savukārt  tos pavadošie video – ar Ārlietu ministrijas un ANO Bēgļu aģentūras pārstāvniecības Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs atbalstu.