Aicinājums piedalīties video filmēšanā “Saki NĒ diskriminācijai izglītībā!” /

08. decembrī 2020. gadā

2020. gada 14. decembrī tiks atzīmētas 60 gadu svinības pēc UNESCO Konvencijas pret diskrimināciju izglītībā pieņemšanas.UNESCO no 2020. gada 10. līdz 14. decembrim rīko kampaņu šīs konvencijas atzīšanai par izglītības stūrakmeni 2030. gada programmā un spēcīgu instrumentu 4. ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķa – Kvalitatīva izglītība (SDG4) uzlabošanai.
Kampaņas ietvaros ASP skolēni tiek aicināti sagatavot video stāstus par diskrimināciju un dalīties ar tiem. Video var būt saistīts ar skolēnu pieredzi vai  notikumiem, kas ir dzirdēti sabiedrībā saistībā ar aizspriedumiem un diskrimināciju.

Konvencijā termins "diskriminācija" ietver jebkuru atšķiršanu, izslēgšanu, ierobežošanu vai priekšrocības došanu, kādēļ saistībā ar rasi, ādas krāsu, dzimumu, valodu, reliģisko pārliecību, politiskajiem vai citiem uzskatiem, valsts vai sociālo piederību, ekonomiskajiem apstākļiem vai izcelšanos netiek radīta vienlīdzīga attieksme izglītības jomā vai tā tiek vājināta.

Diskriminācija ir cilvēktiesību pārkāpums un negatīvi ietekmē vienlīdzīgu attieksmi izglītībā un tās novēršana joprojām ir viena no galvenajām problēmām, ar ko saskaras valstis un starptautiskā sabiedrība.

Video stāsti ir jāiesūta līdz 2020. gada 14. decembrim!

Video tik tiks publicēti, izmantojot UNESCO saziņas kanālus un ASP kopienu visā pasaulē, lai veicinātu vienlīdzīgas tiesības, nediskriminēšanu izglītībā, iecietīgu un iekļaujošu sabiedrību.

Daži ieteikumi video stāsta filmēšanai:

 Video ilgums: 2 minūtes (maksimums)
 Attēla kvalitāte: HD
 Izšķirtspēja: 1080p, attēla lielums 1920x1080
 720p, attēla lielums 1280 x 720 (HD)
 Video skaņa – stereo (vēlams izmantot mikrofonu)
 Vēlams filmēšanas procesā izmantot statīvu (tripodu) un filmēt horizontāli ainavas (landscape) perspektīvā
 Video ir jāiesūta uz šo e-pastu: aspnet@unesco.org

Plašāka informācija par pasākumu šeit.

Kas būtu jāzina par Konvenciju pret diskrimināciju izglītībā?