Jaunumi /

28. oktobrī 2020. gadā

UNESCO Louis François centra vizuālās mākslas konkurss 2021: Ceļošana - sapnis vai murgs

UNESCO Louis François centrs aicina piedalīties ikgadējā starptautiskā vizuālās mākslas konkursā. Tā  mērķis ir veicināt starpkultūru saiknes, mākslinieciskās prasmes un caur vizuālajiem darbiem dokumentēt bērnu un jauniešu kultūru daudzveidību visā pasaulē. Konkurss tiek rīkots no 1994. gada, un iesniegti 114 000 radoši darbi no 150 valstīm. Tajā var piedalīties bērni un jaunieši no 3 līdz 25 gadiem. Darbi jāiesūta līdz 2021. gada 15. janvārim.

2021. gada konkursa tēma ir: Ceļošana – sapnis vai murgs

Doties…atklāt

Doties… piedzīvojumā

Doties… dziļāk savā galvā

Doties… pret savu gribu

Doties… uz labāku pasauli

 

LASĪT VAIRĀK
22. oktobrī 2020. gadā

Piedalies Pasaules jauniešu konferencē, kas veltīta labestībai un cilvēcībai (24. un 25. oktobrī)

Aicinām piedalīties 24. un 25. oktobrī Pasaules jauniešu konferencē, kuras vadmotīvs ir labestība.
Šo konferenci rīko UNESCO Mahātma Gandija institūts mieram un ilgtspējīgai attīstībai.
 
Pirmā diena (24.10. pēc Latvijas laika sākums plkst. 7.30) tematiski veltīta jauniešiem un multilaterālismam, savukārt otrā (25.10. pēc Latvijas laika sākums plkst. 12.30) - jauniešu iesaistei ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.
 
Konferencē tiks pieņemta Globālā jauniešu labestības deklarācija, pasludinot ANO Sarptautisko labestības un cilvēcības dienu (Global Youth Declaration on Kindness for UN International Day of Kindness for Humanity).
 
Dalība konferencē ar iepriekšēju reģistrēšanos: https://wyc2020.paperform.co/.
 
Plašāk var uzzināt šeit.

LASĪT VAIRĀK
08. oktobrī 2020. gadā

Piedalies UNESCO aptaujā- Pasaule 2030.gadā!

Nākamajai desmitgadei būs izšķiroša nozīme starptautiskās sabiedrības uzticības atjaunošanā, kā arī nepieciešamo mehānismu izveidošanā, lai efektīvi reaģētu uz mūsdienu pasaules izaicinājumiem! Šī aptauja ļaus UNESCO labāk izprast sabiedrības viedokli par turpmāko gadu galvenajiem izaicinājumiem un to pārvarēšanu.  Paredzētais laiks aptaujas aizpildīšanai: 6 minūtes. Tā ir pieejama šeit.

Aptauja tiks veikta anonīmi, un visi savāktie dati tiks droši un anonīmi glabāti saskaņā ar UNESCO privātuma politiku.

LASĪT VAIRĀK
02. oktobrī 2020. gadā

ANO 75 – Mācību stundas ANO un tās sistēmas iepazīšanai

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) šogad atzīmē savu 75. gadadienu, īpašu uzsvaru liekot uz ANO starptautiskās lomas un daudzpusējās sadarbības (multilaterālisma) nozīmes skaidrošanu.

Arī Latvija jau 29 gadus ir ANO dalībvalsts: tā bija pirmā globālā starptautiskā organizācija, kurā Latvija iestājās 1991. gada 17. septembrī īsi pēc neatkarības atgūšanas. Latvijas Republikas vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā Andrejs Pildegovičs, uzrunājot un aicinot jauniešus uzzināt vairāk par ANO un tās darbu, akcentē, ka  “ANO ir unikāls starptautiskās partnerības piemērs, pasaules miera un ilgtspējīgas attīstības pamats” un aicina “tuvāk iepazīt šo globālo organizāciju un aktīvi iesaistīties Latvijas un visas cilvēces labā!”

Atzīmējot arī Latvijas darbības ANO 29. gadskārtu, Latvijā no 18. septembra līdz 31. oktobrim izsludināts ANO mēnesis. ANO 75. gadadienai šogad veltīta arī UNESCO nedēļa Latvijā.

Lai bērniem un jauniešiem, kuri būs nākotnes politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji, skaidrotu ANO sistēmu un tās lomu šī brīža un nākotnes izaicinājumu risināšanā, UNESCO LNK izstrādājusi metodiskos materiālus – nodarbību plānus dažādām vecuma grupām, kas skaidro ANO un tās aģentūru uzbūvi un darbību.


 

LASĪT VAIRĀK
02. oktobrī 2020. gadā

Seminārs skolotājiem un skolēniem "Pārrobežu tikšanās: Baltijas jūras valstu skolotāju sadarbība" 27. un 28.oktobrī

Līdz 14.oktobrim iespēja reģistrēties UNESCO Baltijas jūras projekta rīkotajā seminārā skolotājiem  un skolēniem (13-18 g.v.) “Pārrobežu tikšanās: Baltijas jūras valstu skolotāju sadarbība” (Cross-cultural encounters: connecting teachers across the Baltic Sea).

Seminārs notiks tiešsaistē divas dienas:

27.oktobrī no 15:00 līdz 18:00

28.oktobrī no 15:00 līdz 18:00

Semināra mērķis ir sniegt platformu ciešākai sadarbībai un ideju apmaiņai starp UNESCO asociētajām skolām, kas atrodas Baltijas jūras reģionā, lai uzsāktu izglītības projektus saistībā ar UNESCO vērtībām un ņemot vērā arī Baltijas jūras projekta mērķus. Viena no kopējo projektu vadošajām tēmām ir jauniešu iesaiste ilgtspējīgas nākotnes veidošanā.

Programma pieejama šeit

Reģistrācija (līdz 14.oktobrim)  pieejama šeit.

LASĪT VAIRĀK
25. septembrī 2020. gadā

Eiropas un Āzijas skolu sadarbība: iespēja pieteikties

1998. gadā izveidotais ASEF klašu tīkls (ASEF Classroom Network -ASEFClassNet) ir platforma, kas vieno vidusskolēnus, skolotājus, skolu vadību, pētniekus, politikas veidotājus un izglītības tehnoloģiju ekspertus Āzijā un Eiropā.

Šis tīkls sniedz iespēju sadarbībai un kopējiem projektiem izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, kā arī mērķtiecīgā tehnoloģiju izmantošanā izglītībā. Plašāk: https://www.classnet.asef.org

Viena no sadarbības formām ir mācīšanās vienam no otra, un šobrīd ir uzsākta iniciatīva "Jauns izglītības scenārijs: skolotāju, skolēnu un vecāku labsajūta".

Sadarbības iniciatīvām būs četras tēmas: 1) labsajūta un garīgā veselība; 2) vecāku un skolotāju sadarbība; 3) pedagoģija un digitālā kompetence; 4) Starpkultūru sapratne un pieredzes apmaiņa.

Plašāka informācija un pieteikšanās šeit.

Pieteikšanās līdz 30. septembrim. Projekta norises laiks ir no 1.oktobra līdz 31.decembrim.

LASĪT VAIRĀK
21. septembrī 2020. gadā

Pasaules lielākajā mācību stundā aicina domāt par pasauli pēc pandēmijas

Šī gada rudenī vienlaikus vairāk nekā simts pasaules valstīs norisināsies akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, aicinot ikvienu apstāties un aizdomāties par to, kādu vēlamies redzēt pasauli pēc pandēmijas. Akcijai jau sesto gadu UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pievienoties arī Latvijas izglītības iestādes.

“Šogad Pasaules lielākā mācību stunda aicina iedomāties pandēmiju kā portālu no vecās pasaules uz jauno, kuru šķērsojot,  varam izvēlēties, ko likt mūsu ceļasomā. Vai tie būs nešķirotu atkritumu kalni, piedūmotas debesis un piesārņots ūdens, vai varbūt vēlamies jauno pasauli veidot ilgtspējīgāku un dabai un cilvēkiem draudzīgāku?” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa-Sarma.

Iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā Latvijā šogad var trīs veidos. Pirmā iespēja ir rīkot stundu “Pandēmija ir portāls”, kas pieejama šeit. Otrā iespēja ir attālināti vadīt kādu no iepriekš izstrādātajām Pasaules lielākajām mācību stundāmun dalīties ar savu pieredzi. Trešā iespēja ir rīkot ANO stundu un iesaistīties UNESCO nedēļā no š.g. 12. līdz 18. oktobrim (ANO 75. gadadienai veltīto stundu plāni būs pieejami no oktobra).
 

LASĪT VAIRĀK
18. septembrī 2020. gadā

29.septembris: Starptautiskā pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes diena

Pagājušā gada beigās Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 29. septembri noteica par Starptautisko pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes dienu (International Day of Awareness of Food Loss and Waste –IDAFLW).

Starptautiskās pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes dienas skaidri pauž aicinājumu rīkoties valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un citiem privātā sektora pārstāvjiem, un pilsoniskajai sabiedrībai, lai stiprinātu centienus samazināt izaudzētās un saražotās pārtikas apjomu, kas netiek izmantota uzturā. Šī diena notiek arī COVID-19 pandēmijas laikā, kad jautājumi par līdzsvarotu pārtikas ražošanu un patēriņu, par pārtikas drošību un pieejamību ir īpaši būtiski.

LASĪT VAIRĀK
03. septembrī 2020. gadā

Tu esi mans varonis - stāstu krājums bērniem Covid-19 krīzes laikā

Tu esi mans varonis” (My Hero is You) ir jauns stāstu krājums, kura mērķis ir palīdzēt bērniem izprast un iemācīties sadzīvot ar Covid-19. Grāmatas tapšanā iesaistījušās vairāk nekā 50 humānās palīdzības nozarē darbojošās organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija, Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonds, Apvienoto Nāciju Organizācijai Augstais komisārs bēgļu jautājumos, Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācija, kā arī organizācijas “Glābiet bērnus” federācija.  

LASĪT VAIRĀK
10. janvārī 2020. gadā

Atskats uz UNESCO ASP semināru "Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei”

Foto © Gunta Andersone

2019. gada 1. decembrī, Rīgā notika seminārs “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei”, kurā  tika aplūkoti aktuālie izglītības izaicinājumi, kas saistīti ar tehnoloģiju attīstību, ar mākslīgā intelekta ienākšanu izglītībā un kā tas mainīs veidu, kā mācām, mācāmies, kā arī izglītības vidi.

Kā radīt drošu un katru bērnu attīstošu izglītības vidi tehnoloģiju laikmetā? Kā nepazaudēt “lielo bildi” un jaunās tehnoloģijas izmantot cilvēces un planētas ilgtspējīgai attīstībai? Uz šiem un citiem jautājumiem seminārā “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei” atbildes meklēja skolotāji no Alsungas, Ādažiem, Brocēniem, Cēsīm, Daugavpils, Grobiņas, Jaunsilavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas, Ozolniekiem, Pļaviņām, Rēzeknes, Riebiņiem, Rīgas, Saulkrastiem, Talsiem, Valmieras un konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” pārstāvji.

No vienas puses, apzināmies, ka nākotnes izglītība un sabiedrība aizvien vairāk būs atkarīga no tehnoloģiju attīstības: tā ietekmēs veidu, kā mēs raugāmies uz izglītības mērķi (kāds būs darba tirgus, kādas būs cilvēka vēlmes, vajadzības, kāda būs apkārtējā vide un sabiedrības vērtības jaunajā laikmetā).  No otras puses,ir jāprot izmantot šīs tehnoloģijas un lietot tā, lai šī nākotne ir tāda, kādu to vēlamies mēs (nevis, piemēram, lielās starptautiskās korporācijas), tātad izglītība nākotnei.

LASĪT VAIRĀK