Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā Starptautiskā dzimtās valodas diena vareni nosvinēta! /

25. martā 2013. gadā

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumi tika organizēti 2013. gada 20. februārī, kā arī 7. februārī, bet radošo darbu izstāde bija skatāma jau no 15. februāra. Aktivitāšu klāsts, kurās bērniem bija iespēja piedalīties, bija ļoti plašs, un tajā tika iekļauti gan mācību stundas un teorētiski uzdevumi, gan pavisam aktīvas un radošas spēles. Pasākumos kopumā iesaistījās 180 bērni un 20 skolotāji!

Fotogalerija no plašā pasākumu klāsta pieejama šeit: Dzimtās valodas diena vareni nosvinēta Berģos

 

R.Blaumaņa pasakas „Kā Jānis mācījās par kalēju” iestudējumā 1. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju iestudēja pasaku, kuras beigās izskanēja dziesma „Bēdu manu lielu bēdu”. R.Blaumaņa pasakas „Velniņi” prezentācijā skolēni īsi pastāstīja par nozīmīgākajiem notikumiem, ko vizualizēja ar rūpīgi veidotajām kolāžām.Tās sajūsmināja arī vecāko klašu skolēnus un citus skolotājus. Skolēni ļoti droši un pārliecināti uzstājās.

 2. un 3. klases audzēkņi bija sagatavojuši Blaumaņa darbu iestudējumus- pasaku „Velniņi” un muzikālu iestudējumu „Svētdienas rīts”-, savukārt 4. klases skolēni runāja no galvas dzeju, prezentēja pašu zīmētus zīmējumus.Skolēni, kuri runāja dzeju, bija piedomājuši arī pie vizuālā tēla, akcentējot dzejas tēlus

Bērni arī uzņēmās iniciatīvu aktivitāšu veidošanā. Piemēram, 5. klases skolēni kā grupu darbu jau iepriekš mājās sagatavojuši katrai klasei savu krustvārdu mīklu, 9. klases skolēni sagatavojuši uzdevumu ar R.Blaumaņa dzejas rindām, kas dalībniekiem jāsarindo, lai sanāktu dzejolis. Tomēr arī skolotāji bija sagatavojuši dažādas pakāpes grūtības uzdevumus, kuru risināšanā bija jāliek lietā savas zināšanas par populāro autoru.

Pasākumu programmā bija arī vairākas aktīvas izklaides, kā arī radošās darbnīcas. Sporta spēlēs „Velniņi un nedarbi” 7. klases kolektīvs sagatavojis sportiskas aktivitātes, kas saistītas ar R.Blaumaņa pasaku „Velniņi”. Radošajā darbnīcā R.Blaumaņa „Velniņi” dalībnieki no māla veidoja kopīgu gleznu. Profesionālās programmas pedagogs bija radījis iespēju skolēniem pašiem veidot apdruku uz pašu atnestiem T-krekliem, auduma maisiņiem, spilvena drānām u.c., bet, ja kāds bija piemirsis - bija sarūpēti krāsaini auduma gabali, uz kuriem varēja izmēģināt roku apdrukās tehnikā veidot gleznu.

Jau pirms pašas valodas dienas skolā bija apskatāmas radošo darbu izstāde „Rūdolfa Blaumaņa dzeja mākslā”  un fotoizstāde „Rūdolfs Blaumanis caur fotoobjektīvu”.

Sirsnīgi pateicamies par sniegto plašo informāciju un pasākumu organizēšanu Ievai Križevicai.

Rakstu sagatavoja Rūta Švarca (UNESCO LNK).