UNESCO Asociēto skolu tīkls pasaulē un Latvijā

UNESCO Asociēto skolu projekts (UNESCO ASP) - pirmais skolu sadarbības tīkls pasaulē - ir visilglaicīgākā UNESCO iniciatīva izglītības jomā. Tas izveidots 1953. gadā kā eksperimentāls skolu tīkls 33 skolās 16 pasaules valstīs. Projekta misija ir stiprināt izglītību starpkultūru saskarsmei, sadarbībai un mieram, kā tas ir izcelts ANO VIspārējā cilvēktiesību deklarācijā (1948):

"Izglītības mērķim jābūt pilnīgai personības attīstībai, un tai jāstiprina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana. Izglītībai ir jāveicina savstarpējā saprašanās, iecietība un draudzība starp visām tautām, rasu un reliģiskajām grupām un Apvienoto Nāciju Organizācijas darbība miera uzturēšanā." (26.pants)

Šobrīd UNESCO Asociēto skolu projekts pārtapis sadarbības tīklā, kurā darbojas apmēram 11,500 visu līmeņu izglītības iestādes no 182 pasaules valsts. Kopš ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu pieņemšanas 2015. gadā, tīklā iesaistītās skolas stiprina zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, tostarp izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā (4.7 mērķis).

LASĪT VAIRĀK

Jaunumi /

08. janvārī 2021. gadā

No 5.-7. februārim notiks Eiropas Jauniešu parlamenta 1.digitālā konference

Esi sapņojis diskutēt par Eiropā aktuālām problēmām?

Gribi pavadīt 3 neaizmirstamas dienas digitālā vidē un satikt jaunus cilvēkus no visas Eiropas?

Vēlies uzlabot savas angļu valodas zināšanas?

Ja uz vismaz vienu no šiem jautājumiem atbildēji ar ‘‘JĀ’’, tad Eiropas Jauniešu parlamenta 1.digitālā konference, kas norisināsies no 5. līdz 7. februārim, ir pasākums, kur Tev jāpiedalās!

 

LASĪT VAIRĀK
10. decembrī 2020. gadā

Cilvēktiesību diena 2020 - UNESCO Facebook tiešsaiste kopā ar Martinu Luteru Kingu III

“Liegt cilvēkiem viņu cilvēktiesības nozīmē izaicināt viņu cilvēcību.”

Nelsons Mandela

Šodien, Cilvēktiesību dienā UNESCO aicina piedalīties Facebook tiešsaistes sesijā kopā ar Martinu Luteru Kingu III (Marthin Luther King III), kurš ir globāla mēroga cilvēktiesību aktīvists un advokāts.

Sesijā tiks apspriesta notikumu attīstība, politika rasu un sociālekonomisko atšķirību novēršanai visā pasaulē.

Pasākums notiks šodien, 18.00 (pēc Latvijas laika) starptautiskajā UNESCO Facebook lapā - https://www.facebook.com/unesco

 

LASĪT VAIRĀK
08. decembrī 2020. gadā

Aicinājums piedalīties video filmēšanā “Saki NĒ diskriminācijai izglītībā!”

2020. gada 14. decembrī tiks atzīmētas 60 gadu svinības pēc UNESCO Konvencijas pret diskrimināciju izglītībā pieņemšanas.UNESCO no 2020. gada 10. līdz 14. decembrim rīko kampaņu šīs konvencijas atzīšanai par izglītības stūrakmeni 2030. gada programmā un spēcīgu instrumentu 4. ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķa – Kvalitatīva izglītība (SDG4) uzlabošanai.
Kampaņas ietvaros ASP skolēni tiek aicināti sagatavot video stāstus par diskrimināciju un dalīties ar tiem. Video var būt saistīts ar skolēnu pieredzi vai  notikumiem, kas ir dzirdēti sabiedrībā saistībā ar aizspriedumiem un diskrimināciju.

Konvencijā termins "diskriminācija" ietver jebkuru atšķiršanu, izslēgšanu, ierobežošanu vai priekšrocības došanu, kādēļ saistībā ar rasi, ādas krāsu, dzimumu, valodu, reliģisko pārliecību, politiskajiem vai citiem uzskatiem, valsts vai sociālo piederību, ekonomiskajiem apstākļiem vai izcelšanos netiek radīta vienlīdzīga attieksme izglītības jomā vai tā tiek vājināta.

LASĪT VAIRĀK
03. decembrī 2020. gadā

Pieejama publikācija par izglītību ilgtspējīgai attīstībai skolotāju izglītībā

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai plašākā izpratnē ir jēgpilna izglītība. Tās centrā ir identitātes un vērtību, taisnīguma un atbildības jautājumi, iedvesmošana zinātkārei un radošumam, aicinājums būt atvērtiem, drosmīgiem un iejūtīgiem, un pamudinājums pielietot savus sociālos, emocionālos, kognitīvos un fiziskos resursus cerīgas nākotnes veidošanā. IIA mācību grāmata ir dzīve vietējā un globālā kopienā, jo tā palīdz katram izveidot praktiski pielietojamu kompasu vai karti un rīkus, kā būt veiksmīgam pasaulē, kas kļūst arvien sarežģītāka, nepastāvīgāka un nenoteiktāka. Tā uzsver PhD Inga Belousa jaunajā publikācijā “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai skolotāju izglītībā: Kāda pieredze ir uzkrāta un kurp dodamies?”.

Izglītībai ilgtspējīgai attīstībai (IIA) orientējas uz attīstību, kas ir ilgtspējīga. Tā bagātina izpratni par to, kā ir saistītas sociālās, ekoloģiskās un ekonomiskās vajadzības, un pilnveido prasmi uzņemties atbildību par savām ikdienas izvēlēm un līdzdarboties taisnīgākas nākotnes nodrošināšanā pašreizējai un nākamajām paaudzēm.

LASĪT VAIRĀK
11. novembrī 2020. gadā

Aicinājums piedalīties UNESCO Iecietības meistarklasē!

“Nevardarbība nav apģērbs, kuru var uzvilkt un novilkt, kad ir vēlme. Tās vieta ir sirdī un tai ir jābūt nepārtrauktai mūsu būtības daļai."

Mahātma Gandijs

Atzīmējot UNESCO Starptautisko iecietības dienu, aicinām piedalīties Iecietības meistarklasē, kas notiks tiešsaistē 2020.gada 16. novembrī, 16.00 –18.30 (pēc Rīgas laika).

LASĪT VAIRĀK
10. novembrī 2020. gadā

Konference "No skolēnu balss sadzirdēšanas līdz aktīvai pilsoniskajai līdzdalībai digitālajā ērā" 23.-25. novembrī, 2020

2020. gada 23.-25. oktobrī  (14:30 - 16:00, Rīgas laiks) UNESCO un Eiropas Padome rīko tiešsaistes konferenci "No skolēnu balss sadzirdēšanas līdz aktīvai pilsoniskajai līdzdalībai digitālajā ērā: skolu loma pandēmijas laikā un pēc tās" (From making student voice heard to active civic participation in the digital age: The role of schools during and after the pandemic).

Konferences mērķis ir diskutēt par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz izglītību, kā aizsargāt un darīt aizvien dzirdamākus jauniešu viedokļus un nodrošināt pamatbrīvības un tiesības visiem. Tajā pašā laikā konference aicina diskutēt par to, kā krīzes radītā situācija var pārveidot esošās izglītības sistēmas un veicināt plašāku skolēnu līdzdalību.

Konferences programma un koncepts lejuplādējams šeit.

LASĪT VAIRĀK
10. novembrī 2020. gadā

Lekciju cikls par aktuāliem zinātnes izaicinājumiem

Atzīmējot 10. novembrī UNESCO Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas ekspertiem novembrī aicina ikvienu, bet jo īpaši skolotājus un skolēnus, klausīties videolekcijas par šobrīd aktuāliem zinātnes izaicinājumiem bioētikas, lielo datu izmantošanas un biosfēras ilgtspējas jomās.

Video tiks publicēti ik nedēļu, sākot no 10. novembra, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Youtube vietnē.

Lekciju ciklu atklāj Dr. sc. soc. Signes Mežinskas lekcija “Covid-19 un ētika”. Nākamās lekcijas paredzētas par lielo datu problemātiku un ar tiem saistītajiem ētikas jautājumiem un par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu kā platformu sabiedrības iesaistei zinātnes attīstībā.

LASĪT VAIRĀK
28. oktobrī 2020. gadā

UNESCO Louis François centra vizuālās mākslas konkurss 2021: Ceļošana - sapnis vai murgs

UNESCO Louis François centrs aicina piedalīties ikgadējā starptautiskā vizuālās mākslas konkursā. Tā  mērķis ir veicināt starpkultūru saiknes, mākslinieciskās prasmes un caur vizuālajiem darbiem dokumentēt bērnu un jauniešu kultūru daudzveidību visā pasaulē. Konkurss tiek rīkots no 1994. gada, un iesniegti 114 000 radoši darbi no 150 valstīm. Tajā var piedalīties bērni un jaunieši no 3 līdz 25 gadiem. Darbi jāiesūta līdz 2021. gada 15. janvārim.

2021. gada konkursa tēma ir: Ceļošana – sapnis vai murgs

Doties…atklāt

Doties… piedzīvojumā

Doties… dziļāk savā galvā

Doties… pret savu gribu

Doties… uz labāku pasauli

 

LASĪT VAIRĀK
22. oktobrī 2020. gadā

Piedalies Pasaules jauniešu konferencē, kas veltīta labestībai un cilvēcībai (24. un 25. oktobrī)

Aicinām piedalīties 24. un 25. oktobrī Pasaules jauniešu konferencē, kuras vadmotīvs ir labestība.
Šo konferenci rīko UNESCO Mahātma Gandija institūts mieram un ilgtspējīgai attīstībai.
 
Pirmā diena (24.10. pēc Latvijas laika sākums plkst. 7.30) tematiski veltīta jauniešiem un multilaterālismam, savukārt otrā (25.10. pēc Latvijas laika sākums plkst. 12.30) - jauniešu iesaistei ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.
 
Konferencē tiks pieņemta Globālā jauniešu labestības deklarācija, pasludinot ANO Sarptautisko labestības un cilvēcības dienu (Global Youth Declaration on Kindness for UN International Day of Kindness for Humanity).
 
Dalība konferencē ar iepriekšēju reģistrēšanos: https://wyc2020.paperform.co/.
 
Plašāk var uzzināt šeit.

LASĪT VAIRĀK
08. oktobrī 2020. gadā

Piedalies UNESCO aptaujā- Pasaule 2030.gadā!

Nākamajai desmitgadei būs izšķiroša nozīme starptautiskās sabiedrības uzticības atjaunošanā, kā arī nepieciešamo mehānismu izveidošanā, lai efektīvi reaģētu uz mūsdienu pasaules izaicinājumiem! Šī aptauja ļaus UNESCO labāk izprast sabiedrības viedokli par turpmāko gadu galvenajiem izaicinājumiem un to pārvarēšanu.  Paredzētais laiks aptaujas aizpildīšanai: 6 minūtes. Tā ir pieejama šeit.

Aptauja tiks veikta anonīmi, un visi savāktie dati tiks droši un anonīmi glabāti saskaņā ar UNESCO privātuma politiku.

LASĪT VAIRĀK