UNESCO Asociēto skolu tīkls pasaulē un Latvijā

UNESCO Asociēto skolu projekts (UNESCO ASP) - pirmais skolu sadarbības tīkls pasaulē - ir visilglaicīgākā UNESCO iniciatīva izglītības jomā. Tas izveidots 1953. gadā kā eksperimentāls skolu tīkls 33 skolās 16 pasaules valstīs. Projekta misija ir stiprināt izglītību starpkultūru saskarsmei, sadarbībai un mieram, kā tas ir izcelts ANO VIspārējā cilvēktiesību deklarācijā (1948):

"Izglītības mērķim jābūt pilnīgai personības attīstībai, un tai jāstiprina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana. Izglītībai ir jāveicina savstarpējā saprašanās, iecietība un draudzība starp visām tautām, rasu un reliģiskajām grupām un Apvienoto Nāciju Organizācijas darbība miera uzturēšanā." (26.pants)

Šobrīd UNESCO Asociēto skolu projekts pārtapis sadarbības tīklā, kurā darbojas apmēram 11,500 visu līmeņu izglītības iestādes no 182 pasaules valsts. Kopš ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu pieņemšanas 2015. gadā, tīklā iesaistītās skolas stiprina zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, tostarp izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā (4.7 mērķis).

LASĪT VAIRĀK

Jaunumi /

25. septembrī 2020. gadā

Eiropas un Āzijas skolu sadarbība: iespēja pieteikties

1998. gadā izveidotais ASEF klašu tīkls (ASEF Classroom Network -ASEFClassNet) ir platforma, kas vieno vidusskolēnus, skolotājus, skolu vadību, pētniekus, politikas veidotājus un izglītības tehnoloģiju ekspertus Āzijā un Eiropā.

Šis tīkls sniedz iespēju sadarbībai un kopējiem projektiem izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, kā arī mērķtiecīgā tehnoloģiju izmantošanā izglītībā. Plašāk: https://www.classnet.asef.org

Viena no sadarbības formām ir mācīšanās vienam no otra, un šobrīd ir uzsākta iniciatīva "Jauns izglītības scenārijs: skolotāju, skolēnu un vecāku labsajūta".

Sadarbības iniciatīvām būs četras tēmas: 1) labsajūta un garīgā veselība; 2) vecāku un skolotāju sadarbība; 3) pedagoģija un digitālā kompetence; 4) Starpkultūru sapratne un pieredzes apmaiņa.

Plašāka informācija un pieteikšanās šeit.

Pieteikšanās līdz 30. septembrim. Projekta norises laiks ir no 1.oktobra līdz 31.decembrim.

LASĪT VAIRĀK
21. septembrī 2020. gadā

Pasaules lielākajā mācību stundā aicina domāt par pasauli pēc pandēmijas

Šī gada rudenī vienlaikus vairāk nekā simts pasaules valstīs norisināsies akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, aicinot ikvienu apstāties un aizdomāties par to, kādu vēlamies redzēt pasauli pēc pandēmijas. Akcijai jau sesto gadu UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pievienoties arī Latvijas izglītības iestādes.

“Šogad Pasaules lielākā mācību stunda aicina iedomāties pandēmiju kā portālu no vecās pasaules uz jauno, kuru šķērsojot,  varam izvēlēties, ko likt mūsu ceļasomā. Vai tie būs nešķirotu atkritumu kalni, piedūmotas debesis un piesārņots ūdens, vai varbūt vēlamies jauno pasauli veidot ilgtspējīgāku un dabai un cilvēkiem draudzīgāku?” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa-Sarma.

Iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā Latvijā šogad var trīs veidos. Pirmā iespēja ir rīkot stundu “Pandēmija ir portāls”, kas pieejama šeit. Otrā iespēja ir attālināti vadīt kādu no iepriekš izstrādātajām Pasaules lielākajām mācību stundāmun dalīties ar savu pieredzi. Trešā iespēja ir rīkot ANO stundu un iesaistīties UNESCO nedēļā no š.g. 12. līdz 18. oktobrim (ANO 75. gadadienai veltīto stundu plāni būs pieejami no oktobra).
 

LASĪT VAIRĀK
18. septembrī 2020. gadā

29.septembris: Starptautiskā pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes diena

Pagājušā gada beigās Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 29. septembri noteica par Starptautisko pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes dienu (International Day of Awareness of Food Loss and Waste –IDAFLW).

Starptautiskās pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes dienas skaidri pauž aicinājumu rīkoties valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un citiem privātā sektora pārstāvjiem, un pilsoniskajai sabiedrībai, lai stiprinātu centienus samazināt izaudzētās un saražotās pārtikas apjomu, kas netiek izmantota uzturā. Šī diena notiek arī COVID-19 pandēmijas laikā, kad jautājumi par līdzsvarotu pārtikas ražošanu un patēriņu, par pārtikas drošību un pieejamību ir īpaši būtiski.

LASĪT VAIRĀK
03. septembrī 2020. gadā

Tu esi mans varonis - stāstu krājums bērniem Covid-19 krīzes laikā

Tu esi mans varonis” (My Hero is You) ir jauns stāstu krājums, kura mērķis ir palīdzēt bērniem izprast un iemācīties sadzīvot ar Covid-19. Grāmatas tapšanā iesaistījušās vairāk nekā 50 humānās palīdzības nozarē darbojošās organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija, Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonds, Apvienoto Nāciju Organizācijai Augstais komisārs bēgļu jautājumos, Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācija, kā arī organizācijas “Glābiet bērnus” federācija.  

LASĪT VAIRĀK
23. janvārī 2020. gadā

UNESCO skolas atzīmē Starptautisko izglītības dienu

24. janvārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā izglītības diena – vienīgā starptautiski svinamā diena, kurā izcelta izglītības nozīme cilvēces un planētas ilgtspējīgā attīstībā visplašākajā nozīmē. Šīs dienas vadmotīvs 2020. gadā ir “Izglītība cilvēkiem, planētai, labklājībai un mieram”, uzsverot, cik svarīga ir izglītības kvalitāte un pieejamība visiem, veidojot labāku, drošāku un iekļaujošāku sabiedrību. 

Arī UNESCO asociētās skolas – Brocēnu vidusskolas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums un Riebiņu vidusskola – atzīmēja Starptautisko izglītības dienu. 

Rakstam pievienoto fotogrāfiju un plakātu – “Ceļš uz izglītības virsotnēm”, “Izglītība ir nākotne”, “Skola un izglītība”- autori ir Brocēnu vidusskolas 5. klases skolēni – Jēkabs, Felikss, Daniels, Filips, Arnolds, Māra, Elizabete, Edžus, Patrīcija, Emīls, Mārtiņš. Viņus atbalstīja skolotāja Daiga Barančane un Aiva Šteina.

LASĪT VAIRĀK
14. janvārī 2020. gadā

UNESCO aicina atzīmēt Starptautisko izglītības dienu - 24. janvāri

Foto © UNESCO

UNESCO asociētās skolas aicinātas atzīmēt Starptautisko izglītības dienu. 24. janvāris ir vienīgā starptautiskā diena, kas veltīta izglītībai visplašākajā nozīmē un tās nozīmei cilvēces un planētas attīstībā. Uz to norāda arī šī gada dienas motīvs “Izglītība cilvēkiem, planētai, labklājībai un mieram”.

UNESCO rosina asociētajās skolās rīkot jebkādas aktivitātes, kurās tiktu izcelts izglītības spēks pārveidot pasauli, un līdz 20. janvārim atsūtīt vienu no šiem:

1) īsu ziņu vai skolēnu viedokli/ plakātu,

2) bildi ar skolēnu veidotu mākslas darbu vai

3) dziesmas, dzejoļus u.c., ko skolēni ir sacerējuši, iedvesmojoties no šī gada vadmotīva.

Ja tas izdodas, kopā ar radošo darbu, lūdzu, atsūtiet arī skolēnu un skolotāju vārdus uz i.dalbina@unesco.lv. UNESCO šo materiālu publicēs arī savos sociālajos tīklos. Plašāk par Starptautisko izglītības dienu var uzzināt šeit.

LASĪT VAIRĀK
10. janvārī 2020. gadā

Atskats uz UNESCO ASP semināru "Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei”

Foto © Gunta Andersone

2019. gada 1. decembrī, Rīgā notika seminārs “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei”, kurā  tika aplūkoti aktuālie izglītības izaicinājumi, kas saistīti ar tehnoloģiju attīstību, ar mākslīgā intelekta ienākšanu izglītībā un kā tas mainīs veidu, kā mācām, mācāmies, kā arī izglītības vidi.

Kā radīt drošu un katru bērnu attīstošu izglītības vidi tehnoloģiju laikmetā? Kā nepazaudēt “lielo bildi” un jaunās tehnoloģijas izmantot cilvēces un planētas ilgtspējīgai attīstībai? Uz šiem un citiem jautājumiem seminārā “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei” atbildes meklēja skolotāji no Alsungas, Ādažiem, Brocēniem, Cēsīm, Daugavpils, Grobiņas, Jaunsilavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas, Ozolniekiem, Pļaviņām, Rēzeknes, Riebiņiem, Rīgas, Saulkrastiem, Talsiem, Valmieras un konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” pārstāvji.

No vienas puses, apzināmies, ka nākotnes izglītība un sabiedrība aizvien vairāk būs atkarīga no tehnoloģiju attīstības: tā ietekmēs veidu, kā mēs raugāmies uz izglītības mērķi (kāds būs darba tirgus, kādas būs cilvēka vēlmes, vajadzības, kāda būs apkārtējā vide un sabiedrības vērtības jaunajā laikmetā).  No otras puses,ir jāprot izmantot šīs tehnoloģijas un lietot tā, lai šī nākotne ir tāda, kādu to vēlamies mēs (nevis, piemēram, lielās starptautiskās korporācijas), tātad izglītība nākotnei.

LASĪT VAIRĀK
07. oktobrī 2019. gadā

Konkursā “Mana skola mani sargā” piedalās UNESCO asociētās skolas no Daugavpils, Riebiņiem, Skujenes un Jaunsilavas

Lai veicinātu izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar drošību skolā un tās noturību dažādās dabas risku un klimata pārmaiņu radītās situācijās, kā arī  rosinātu diskusiju sabiedrībā par to, cik nozīmīga ir drošība skolā un sabiedrības atbalsts tās nodrošināšanā, UNESCO asociēto skolu tīklā ir izsludināts starptautisks mākslas konkurss "Mana skola mani sargā".

Konkursā piedalās arī UNESCO asociētās skolas no Latvijas - Daugavpils Vienības pamatskola, Riebiņu vidusskola, Skujenes pamatskola um Jaunsilavas pamatskola.

 

 

 

 

LASĪT VAIRĀK
25. septembrī 2019. gadā

UNESCO nedēļa "Spožie prāti: sievietes zinātnē" (14.-20.oktobris)

No šī gada 14. līdz 20. oktobrim notiks UNESCO nedēļā 2019, kuras laikā mudinām izcelt Latvijas zinātnieces un zinātnieku dinastijas un viņu pētījumu devumu.

UNESCO nedēļas 2019 galvenais tematiskais pasākums būs domapmaiņa „Ar iedvesmu par zinātni”, kas notiks 16. oktobrī, plkst. 11.00 Latvijas Universitātes bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, un būs pieejama tiešraidē.

Domapmaiņas mērķis ir parādīt sieviešu karjeras iespējas zinātnes jomā, veicinot dzimumu līdztiesību darba tirgū un nākotnes profesijas izvēlē. Pasākuma mērķauditorija ir vecāko klašu skolēni un pirmo kursu studenti, kuri ir karjeras izvēles priekšā vai arī ir uzsākuši tās veidošanu. Domapmaiņā piedalīsies četras dažādu zinātnes nozaru pētnieces, kuras savā profesionālajā ceļā zinātnē ir bijušas saistītas ar UNESCO. Aicinām domapmaiņu apmeklēt klātienē vai organizēt savā skolā, bibliotēkā, muzejā vai pašvaldībā kopēju tiešsaistes skatīšanos.

Reģistrācija Facebook, atzīmējot, ka dosieties uz pasākumu.

Vairāk informācijas par UNESCO nedēļu: http://unesco.lv/lv/unesco-nedela-2019/unesco-nedela-2019-1

 

LASĪT VAIRĀK