Zinātnes komunikācija /

23. februārī 2015. gadā

Daugavpils Vienības pamatskolā atzīmē Starptautisko gaismas un gaismas tehnoloģiju gadu

Šogad skolas projekta nedēļa bija veltīta īpašam notikumam pasaulē - UNESCO izsludinātajam Starptautiskajam gaismas un gaismas tehnoloģiju gadam (2015). Skolas projekta tēma ”Iededz gaismu savā sirdī!” bija pietiekami plaša, lai tās ietvaros skolēni varētu pētīt visdažādākos gaismas aspektus. Katra klase izstrādāja projektu atbilstoši savām interesēm. Tika aplūkota gaismas nozīme fizikā, arhitektūrā, telpu iekārtojumā, gaismas jēdziena izpratne valodniecībā, folklorā, ētikā. Skolēni ne vien pētīja un apkopoja informāciju par gaismu, bet arī centās veikt labus darbus gan skolā, gan pilsētā, lai radītu prieku līdzcilvēku sirdīs. 

LASĪT VAIRĀK
19. aprīlī 2016. gadā

Pasaules ūdens diena Brocēnu vidusskolā

Jau par tradīciju ir kļuvusi Pasaules ūdens dienas atzīmēšana Brocēnu vidusskolā, lai pievērstu skolēnu uzmanību ūdens lomai mūsu dzīvē, rosinātu domāt par ūdens resursu saglabāšanu un savu lomu šajā procesā. Pasaulē šī gada ūdens dienas tēma bija „Ūdens un darbs”.

Četras Brocēnu vidusskolas septīto un astoto klašu komandas piedalījās konkursā, atbildēja uz „āķīgiem” jautājumiem par ūdeni, parādīja savas zināšanas ģeogrāfijā, pētīja ūdens ceļu cilvēka organismā, atpazina augu tējas, novērtēja ūdens sastāvu pārtikas produktos un veidoja kolāžu. Spraigā sacensībā pirmo vietu ieguva 8.a klases komanda. Vērtēšanas komisijā bija 10. a klases skolnieces.

10.b klases skolēni, ņemot vērā arī Lieldienu tuvošanos, sagatavoja materiālus par olām, Lieldienām un ūdeni, un apciemoja sākumskolas klases.

Materiāls oriģināli publicēts šeit: http://www.brocenuvsk.lv/2016/03/29/unesco-pasaules-udens-diena/

 

LASĪT VAIRĀK
24. oktobrī 2014. gadā

Koku stādīšanas olimpiskās spēles Limbažu 3. vidusskolā

Limbažu 3. vidusskola piedalījās koku stādīšanas olimpiskajās spēlēs un Latvijas Valsts mežu organizētajās Meža dienās 2014. Laikā no 22.-25.aprīlim Piejūras meža iecirknī Limbažu novadā  2.-11.klašu skolēni iestādīja 12 400 priežu stādus.  Skolēni stundās ir mācījušies, izstrādājuši projekta darbus par mežiem, meža nozares attīstību Latvijā. Spēlējuši izzinošas spēles, lai iepazītu mežu daudzveidību, veidojuši izpratni par mežu nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.  22.septembrī skolas zaļajā zonā iestādījām 10 dažādus kadiķus, papildinot skujeņu un tūju dobi, kas aug kā simboli par vides izglītību skolā, jo skolēni teorētiskās zināšanas var apvienot ar praktiskām nodarbībām.

Fotogalerija apskatāma šeit!

Informāciju sagatavoja Daiga Rudzīte Limbažu 3. vidusskolas direktora vietniece

LASĪT VAIRĀK
24. oktobrī 2014. gadā

Zinātnieku nakts programma Ādažu Brīvā Valdorfa skolas audzēkņu vērtējumā

Ādažu Brīvā Valdorfa skolas 7., 8. un 11.klases skolēni arī šogad piedalījās UNESCO organizētajos Zinātnieku nakts pasākumos – izstādē “Zeme mūsu rokās” un zinātnes šovā “Nākotnes zinātne. Gaisma un elektrība.”     Šī gada pasākumi skolēniem bija īpaši interesanti, aizraujoši un izglītojoši.     

- Man Zinātnieku nakts ideja ļoti patīk. Tā ieinteresē skolēnus par zinātni, rosina vēlmi pēc vidusskolas beigšanas studēt, piemēram, fizikas jomā. Es uzzināju daudz jaunu faktu. Īpaši interesanti man likās eksperimenti ar bezvadu elektrību, jo mūsdienās tā tiek arvien vairāk izmantota. Patika, ka visi brīvprātīgie, kas pieteicās palīdzēt eksperimentos, bija no mūsu skolas. Jau tagad gaidu nākamo Zinātnieku nakti! - Gints, 8.klase.

- Šovā britu zinātnieks parādīja, ka zinātne ir ļoti interesanta, aizraujoša, bet tajā pašā laikā arī sarežģīta, un ka to var iepazīt interaktīvi. Ne mirkli nepazuda interese. - Estere, 8.klase 

LASĪT VAIRĀK
16. maijā 2014. gadā

Laiks stādīt kokus un piedalīties koku stādīšanas olimpiskajās spēlēs!

Maijs ir brīnišķīgs mēnesis, lai kopā ar ģimeni, draugiem vai skolasbiedriem atjaunotu Latvijas dabas resursus un stādītu kokus. Turklāt šajā mēnesī kokus stādīs arī bērni, jaunieši un pieaugušie visā pasaulē, simboliski sacenšoties koku stādīšanas olimpiskajās spēlēs jeb “Treelympics”.

Kopīga vispasaules koku stādīšanas akcija tiek organizēta jau desmito gadu programmas “Vide tiešsaistē” (Environment Online) ietvaros.  Ik gadu tiek noteiktas divas īpašas dienas, kad vienlaicīgi un vienoti kokus stādīs, dziesmas dziedās un par vidi mācīsies bērni un jaunieši visā pasaulē. Šogad tas ir 22.maijs un 22. septembris.

Šī gada koku stādīšanas olimpiādes tēma ir “Koki dzīvībai”, un tiek uzsvērts, ka kokiem ir būtiska nozīme gan laukos, gan pilsētvidē: koki ir ne tikai “pasaules plaušas”, nodrošinot mūs ar skābekli, bet arī dzīvotne un pārtikas avots daudzām citām sugām, kā arī vērtīgs izejmateriāls, piemēram, mājokļu būvei vai apsildīšanai. Koks ir dzīvības avots, tādēļ mūsu pienākums ir rūpēties, lai Latvijas koki plauktu un zaļotu!

LASĪT VAIRĀK
04. decembrī 2014. gadā

Publicēts metodiskais materiāls par uzturu un bioloģisko daudzveidību

Rīgas dabaszinību skolas un Jelgavas Amatu vidusskolas eksperti publicējuši metodisko materiālu "Konkurss par uzturu un bioloģisko daudzveidību kā līdzeklis informācijas pratības attīstībai", kas balstīts pētnieciskā un praktiskā pieredzē, organizējot konkursu "Ēd ar baudu, domā par dabu". Konkurss bija viens no veiksmīgākajiem divu UNESCO ASP skolu- Rīgas Dabaszinību skolas un Jelgavas Amatu vidusskolas- sadarbības projektiem, kurā pētnieciskais aspekts un vides izzināšana apvienota ar pārtikas ražošanu, pasniegšanu.

Metodiskajā materiālā apkopoti gan konkursa jautājumi un uzdevumi, gan konkursa dalībnieku pētījumi un receptes. Tas ir ne tikai interesants un noderīgs metodiskais materiāls vides izglītības ekspertiem, bet arī esošajām un topošajām pavārēm un pavāriem!LASĪT VAIRĀK
18. februārī 2014. gadā

Ēd ar baudu, saudzē dabu! Konkurss par uzturu un bioloģisko daudzveidību

Foto © ASPnet In Action

Aicinām 7. - 12. klašu skolēnus un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties konkursā par uzturu un bioloģisko daudzveidību "Ēd ar baudu, saudzē dabu!". Konkurss norisināsies no 24. marta līdz 31. oktobrim. Lai iekļūtu finālā, konkursa dalībnieki tiek aicināti atbildēt uz jautājumiem konkursa elektroniskajā vietnē, kā arī veidot un iesūtīt savu ēdiena recepti. Vairāk informācijas Nolikumā.

Konkursu organizē UNESCO ASP dalībskola- Rīgas Dabaszinību skola, un tā mērķis ir sekmēt izglītojamo izpratni un interesi par pārtikas nozares un sabiedriskās ēdināšanas jomas profesijām, kā arī veicināt izglītojamo prasmi atrast, izvērtēt izmantot informāciju par bioloģiskās daudzveidības un uztura jautājumiem, lai bērni un jaunieši apzinātos uztura izvēles ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un ilgtspējīgu attīstību un apgūtu veselīga uztura izvēles pamatprincipus.

LASĪT VAIRĀK
21. aprīlī 2015. gadā

Vairāk taureņu tīrākā pasaulē! Zemes diena Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē

© foto: tamusa.edu

Šogad aprit 45 gadi, kopš iedibināta Zemes diena. Šajā dienā- 22.aprīlī- ikviens no mums ir aicināts domāt par dabu un rīkoties, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un nodrošinātu planētas ilgtpējīgu attīstību. UNESCO ASP skola- Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde- Zemes dienu aizvadīs aktīvā darbībā: dienas sākumā skolotāji un bērni uzkops Gaujas krastus. Dienas turpinājumā  bērnudārzs uzņems viesus no jauniešu centra "Apelsīns". Bērni un jaunieši spēlēs spēles un dziedās dziesmas, dosies uz pilsētu, kā arī baudīs krūzi karstas šokolādes. Dienas noslēgumā bērni gatavos un iekārs koku zaros taureņus ar vēlējumu- vairāk taureņu tīrākā pasaulē!

Piedalieties arī jūs!

LASĪT VAIRĀK
08. maijā 2015. gadā

Karsta teritoriju aizsardzība

Sākumā, izlasot Bulgārijas zinātnieku organizētā konkursa nolikumu, nezinātājs var nodomāt, ka nosaukumā pieļauta kļūda un ir runa par krasta līniju aizsardzību. Atzīsimies, tā gadījās arī mums. Tomēr mazpamazām gan bērni, gan pieaugušie uzzināja, ko nozīmē karsta teritorijas un kāpēc tās jāaizsargā. Temats šķita tik aizraujošs, ka ar ģeogrāfijas skolotājas piedāvātajiem materiāliem nepietika. Tika meklēta informācija enciklopēdijās un internetā, gatavoti projekti un uzklausīti ceļotāju stāstījumi par Francijas, Gruzijas, Čehijas un Slovākijas stalaktītu un stalagmītu alām.

Sešus labākos skolēnu darbus nosūtījām uz Bulgāriju konkursa žūrijas izvērtējumam. Taču galvenais, ka ir bagātinājies skolēnu, viņu vecāku un arī skolotāju redzesloks, izpratne par dabas procesiem un unikāliem dabas objektiem, par kuru saglabāšanu nākamajām paaudzēm esam atbildīgi arī mēs.

Anastasija Kaktiniece

UNESCO skolas koordinatore

LASĪT VAIRĀK