Mantojuma izglītība /

17. janvārī 2013. gadā

R.Blaumanim 150: zīmējumu konkurss "Blaumaņa brīnumzālītes"

©Foto: UNESCO LNK, Evija Maļkeviča

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK), Ērgļu mākslas un mūzikas skolu, R. Blaumaņa memoriālo muzeju „Braki” un Ērgļu novada pašvaldību rīko vizuālo darbu konkursu „Blaumaņa brīnumzālītes”, kura mērķis ir rosināt skolniekus iepazīt R. Blaumaņa darbus – prozu, dzeju, dramaturģiju – un zīmējumos attēlot tajos aprakstītās „brīnumzālītes”: mīlestību, smieklus un darbu.

Konkursā piedalīties aicināti skolnieki no visas Latvijas vecumā no 10 līdz 18 gadiem. No iesūtītajiem darbiem tiks veidota izstāde, kas martā uzsāks savu ceļu pa Latvijas bibliotēkām, mākslas skolām, izstāžu zālēm un citām iestādēm, kurās 2013. gadā notiks R. Blaumaņa 150. gadadienai veltīti pasākumi.

Ar konkursa nolikumu un pieteikšanās kārtību varat iepazīties UNESCO LNK mājas lapā: www.unesco.lv

LASĪT VAIRĀK
17. janvārī 2013. gadā

Starptautiskā dzimtās valodas diena un akcija "Trāpīt laikā!"

©Foto: UNESCO LNK, Evija Maļkeviča

Rūdolfs Blaumanis vienmēr bijis aktīvs un modrs sava laika sabiedrisko norišu, sabiedrības tikumu un cilvēcisko kaislību vērotājs un vērtētājs: viņš pratis saskatīt un atklāt būtisko, padarot nemirstīgus savus literāros varoņus un dzīvas mūsu izjūtas. Kopš Rūdolfa Blaumaņa dzimšanas cits citu nomainījuši trīs gadsimti, izaugušas piecas paaudzes un mainījusies sabiedrības struktūra, notikusi vērtību pārvērtēšana. Emancipācija, reliģiskā tolerance, nacionālu valstu veidošanās Eiropā, demokrātijas un cilvēktiesību attīstība – tie ir tikai daži no pārmaiņu procesiem Rietumu sabiedrībā, kas norisinājušies un/vai turpinājušies. Rūdolfa Blaumaņa daiļrade „izliec laiktelpu”: tajā aplūkotās indivīda un sabiedrības problēmas ir būtiskas un aktuālas arī mums, tādēļ var teikt, ka Rūdolfa Blaumaņa 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā sarakstītie darbi arī šodien „trāpa laikā”.

LASĪT VAIRĀK
03. janvārī 2013. gadā

UNESCO ASP dalībskolu skolnieku zīmējumi konkursā "Darini kalendāru!"

No 2012. gada 8. līdz 23. novembrim norisinājās UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas, izdevniecības "Lielvārds” un uzņēmuma "Lielvārds IT”, kā arī Kultūrizglītības un nemateriālā kultūras mantojuma centra, tradicionālās kultūras biedrības "Aprika" un zinātkāres centra "Zili Brīnumi” rīkotais konkurss "Darini kalendāru!", kurā tika aicināti piedalīties skolnieki no visas Latvijas, lai uz interaktīvām tāfelēm uzzīmētu savu kalendāru 2013. gadam.

LASĪT VAIRĀK
08. novembrī 2012. gadā

Konkurss Darini kalendāru

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina bērnus un jauniešus Latvijā piedalīties zīmējumu konkursā “Darini kalendāru” un līdzdarboties 2013. gada kalendāra veidošanā, kas veltīts nemateriālajam kultūras mantojumam un Dziesmu un deju svētku tradīcijai.

LASĪT VAIRĀK