Mantojuma izglītība /

26. septembrī 2014. gadā

Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītas nodarbības Kuldīgā

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma studenti aktīvi apmeklē Kuldīgas novada muzeju un piedalās nodarbībā "Baltijas ceļam- 25", kuras laikā var ne tikai iegūt informāciju par 1989. gada notikumiem Latvijā, bet arī iejusties tā laika atmsfērā un uzrakstīt uzsaukumu ar rakstāmmašīnu, izmantot skaitīkļus un izrēķināt, cik garu posmu tajā būtu aizņēmuši konkrētās grupas studenti, ņemot vērā to, ka Baltijas ceļā katram cilvēkam bija atvēlēts pusotrs metrs. Nobeigumā tiek izveidots plakāts un grupas Baltijas ceļš pie Kuldīgas novada muzeja!

Fotogalerija apskatāma šeit: Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītas nodarbības Kuldīgā

LASĪT VAIRĀK
07. martā 2014. gadā

"Bildu ābice" un "Āķīgā valodiņa": Starptautiskā dzimtās valodas diena Jēkabpils pamatskolā

21.februārī Jēkabpils pamatskolā norisinājās aktivitātes saistībā ar Starptautisko dzimtās valodas dienu un Gotharda Frīdriha Stendera daiļradi un dzīvi. Jau no rīta, ierodoties skolā, skolēni varēja praktizēties lasīt tekstus vecajā drukā no Vecā Stendera "Bildu ābices". Izmantojot gotu alfabētu, savādie pantiņi kļuva visiem saprotami. Starpbrīžos skolēni tika iepazīstināti ar Stendera biogrāfiju, kā arī varēja piedalīties "Āķīgās valodiņas" aktivitātēs- atminēt vārdus un darināt tos, nosaukt sinonīmus un antonīmus, izrunāt mēles mežģus. Skolas bibliotēkas Ābeču izstādē klašu kolektīvi tika aicināti iepazīties gan ar pagājušā gadsimta, gan arī mūsdienu ābecēm.

Raksta autire: Dace Rateniece, UNESCO ASP skolas koordinatore

LASĪT VAIRĀK
04. novembrī 2014. gadā

Skolēnus aicina iesaistīties konkursā “Darini kalendāru 2015”

Vakar, 3. novembrī atklāta pieteikšanās konkursam “Darini kalendāru 2015”, kura ietvaros 1. līdz 12. klašu skolēni aicināti veidot infografikas par faktiem, kas saistīti ar latviešu kultūras dižgaru Raiņa un Aspazijas dzīvi un radošo darbību. 13 labākie darbi tiks iekļauti īpašā 2015. gada kalendārā, ko jau trešo gadu izdod izglītības uzņēmums “Lielvārds” un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, šogad kā sadarbības partnerus piesaistot arī Latvijas Nacionālo bibliotēku un datu vizualizācijas uzņēmumu “Infogr.am.”

“Interaktīvās izglītības tehnoloģijas ir veids, kā mudināt skolēnus pētīt un interpretēt informāciju, izzināt būtisko, pašiem aktīvi iesaistoties. Tāpēc esam gandarīti, ka ar katru gadu dalībnieku skaits konkursā “Darini kalendāru” pieaug un ik reizi kopā varam veidot mūsdienīgu interpretāciju par kultūrvēsturiski nozīmīgām tēmām. Turklāt – darīt to interesanti,” uzsver Aivars Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds” valdes priekšsēdētājs.

LASĪT VAIRĀK
21. februārī 2014. gadā

Sākas konkurss "Darini ābeci" - Stenderam 300

Šogad aprit jau 14 gadu, kopš Latvijā un visā pasaulē 21. februārī tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Tās laikā valstis aicinātas izcelt katru valodu kā vērtību, īpaši uzsverot valodas nozīmi indivīda attīstībā un sabiedrības veidošanā un akcentējot valodu un kultūru daudzveidību kā nacionālu bagātību.

Latvijā un pasaulē Starptautiskā dzimtās valodas diena tradicionāli veltīta dažādām nozīmīgām tēmām, tostarp lingvistiskai dažādībai un apdraudētajām valodām, Braila rakstam un zīmju valodai, valodai kibertelpā, multilingvālai izglītībai un valodas mācību grāmatām u.c. Pagājušajā gadā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, VISC un Latviešu valodas aģentūru aicināja valodu skatīt kā nozīmīgu uzstāšanās kultūras, teātra mākslas un katra indivīda pašizpausmes līdzekli un, atzīmējot Rūdolfa Blaumaņa 150. gadadienu, piedalīties aktivitātē „Trāpīt laikā!” Apkopotie materiāli pieejami šeit: www.skolas.unesco.lv

LASĪT VAIRĀK
22. aprīlī 2013. gadā

UNESCO ASP dalībskolas piedalās radošās darbības nedēļā radi!2013

Arī UNESCO ASP dalībskolas Latvijā aktīvi iesaistās un organizē aktivitātes radošās darbības nedēļā radi!2013, kas šogad sakrīt ar starptautisko "Izglītība visiem" nedēļu!

Vairāk par  UNESCO LNK piedāvāto aktivitāti "Meistarvide - telpa elpo" lasiet šeit: UNESCO LNK radi!2013 nedēļu ieskandinās ar suitu sanākšanu

LASĪT VAIRĀK
18. februārī 2014. gadā

Starptautiskās dzimtās valodas dienas svinēšana un konkursa "Darini ābeci" atklāšana 21. februārī

21. februārī Rīgas domes NVO namā notiks Starptautiskās dzimtās valodas dienas svinēšana un konkursa „Darini ābeci” atklāšana. Šī Starptautiskās dzimtās valodas dienas akcija – konkurss veltīts Gotharda Frīdriha Stendera 300. jubilejai un norisināsies līdz 23. aprīlim – Pasaules grāmatu un autortiesību dienai. Konkursā Latvijas bērni un jaunieši aicināti iepazīties ar Stendera „Bildu ābici” un izprast tās veidošanas principus un vēsturisko kontekstu, diskutēt par 21. gadsimta vērtībām, ko atspoguļot mūsdienīgā ābecē, un, izmantojot interaktīvo tāfeli, radīt vizuālu kompozīciju – zīmētu alfabēta burtu ar tam pievienotu divrindi – pamācību. Tādējādi taps mūsdienu bilžu ābece, līdzīga Gotharda Frīdriha Stendera ābecei, ar 21. gadsimta pamācībām dzīvei Latvijas bērnu un jauniešu skatījumā.

Pasākumā NVO namā būs skatāma Jura Cibuļa ābeču kolekcija un bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkursa „Blaumaņa brīnumzālītes” izstāde. Ar literāro darbu piedāvājumu internetā un „runājošām pasakām” iepazīstinās “Letonika.lv” vadītāja Anita Vasiļjeva, par lībiešu valodu šodien stāstīs filoloģe un lībiešu valodas skolotāja Zoja Sīle, savukārt ar latviešu nedzirdīgo zīmju valodu iepazīstinās Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāve Sandra Gerenovska un Lilita Janševska.Koncertā kopā ar Rīgas Vācu kultūras biedrības vokālo ansambli „Morgenrot”, deju kolektīvu "Rīgas danču klubs", Rīgas Igauņu pamatskolu,Latvijas lietuviešu tautas deju kolektivu "Bijūnas" tiks izspēlētas, izdziedātas un izdejotas dažādu tautu tradīcijas un iepazītas valodas.

LASĪT VAIRĀK
27. augustā 2013. gadā

Rūdolfam Blaumanim 150: R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkurss skolēniem

No 2013. gada 1. maija līdz 21. oktobrim norisinās R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkurss. To rīko R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība un biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” par godu R.Blaumaņa 150. gadu jubilejai. Šī gadadiena ir iekļauta arī UNESCO svinamo dienu sarakstā 2012./2013. gadam. Konkurss tiek rīkots, lai veicinātu skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi - R. Blaumani - un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”, kā arī lai attīstītu skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.  

LASĪT VAIRĀK
15. oktobrī 2013. gadā

Interaktīvas lekcijas UNESCO ASP skolās

UNESCO nedēļas ietvaros Jēkabpils pamatskolā, Riebiņu vidusskolā un Daugavpils Vienības pamatskolā notiek interaktīvas lekcijas "Rūdolfam Blaumanim 150". To laikā Zinta Saulīte, R.Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" direktore, skolniekus iepazīstina ar R.Blaumaņa daiļradi un piedāvā skolniekiem pašiem izspēlēt dažus no darbu motīviem.  

Šogad UNESCO nedēļas ietvaros īpaša uzmanība tiks pievērsta UNESCO svinamo dienu kalendārā iekļautajām gadadienām: rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa, komponista Jāzepa Vītola un ķīmiķa Paula Valdena 150. gadadienām. 2013. gada laikā UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas ir aktīvi iesaistījušās izcilo un visā pasaulē atzīto Latvijas kultūras un zinātnes pārstāvju 150. gadadienu atzīmēšanā, organizējot dažādus pasākumus. Novērtējot UNESCO ASP skolu paveikto darbu, UNESCO LNK savus sadarbības partnerus un ekspertus UNESCO nedēļas ietvaros aicina doties uz UNESCO ASP dalībskolām un sniegt interaktīvas lekcijas par šo izcilo latviešu sasniegumiem izglītībā, zinātnē un kultūrā.

LASĪT VAIRĀK
10. jūnijā 2013. gadā

UNESCO ASP dalībskolas iepazīst Pasaules mantojumu

5. jūnijā Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola organizēja erudīcijas konkursu par Pasaules mantojuma vietām Latvijā un pasaulē, tajā piedalījās skolēnu un skolotāju komandas no divām UNESCO Asociēto skolu projekta (UNESCO ASP) dalībskolām -Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas.

Savas zināšanas par UNESCO Pasaules mantojumu dalībnieki pierādīja, piedaloties vairākās viktorīnas kārtās, prezentējot radošu tūrisma reklāmu, kā arī atbildot uz testa jautājumiem. Spraigā konkurencē par uzvarētāja titulu sacentās 8 skolēnu un 2 skolotāju komandas. Skolotāju konkurencē uzvarēja Rīgas Klasiskās ģimnāzijas komanda, savukārt skolēnu konkurencē uzvaru ieguva Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas komanda.

Konkursa norisēs piedalījās arī UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca, kas konkursantiem bija sagatavojusi radošo uzdevumu – tūrisma reklāmas sagatavošanu. „Šis konkurss ir lielisks piemērs tam, ka UNESCO ASP piedāvājums ir ļoti daudzveidīgs. Iepazīstot Pasaules mantojuma programmu, konkursa dalībnieki spējuši stiprināt savas zināšanas ģeogrāfijā, vēsturē, tūrismā un citās jomās. Konkursā vienlaikus sacentās un savas zināšanas pierādīt vēlējās gan skolnieki, gan skolotāji, kas ir lieliskas labās prakses piemērs iekļaujošai izglītībai”, stāsta Ieva Švarca.

LASĪT VAIRĀK
05. aprīlī 2013. gadā

"Izjūti un atklāj Rīgu!": komandu orientēšanās sacensībās UNESCO ASP dalībskolām

©Foto: UNESCO LNK, Evija Maļkeviča

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" aicina UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolu komandas piedalīties komandu orientēšanās sacensībās "Izjūti un atklāj Rīgu!". Pasākums notiks 2013. gada 26. aprīlī.

Sacensību mērķis ir Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturisko objektu iepazīšana. Plašāka informācija atrrodama šeit: Komandu orientēšanās sacensību "Izjūti  un atklāj Rīgu!"  reglaments.

Pasākumu koordinē Anita Zaļaiskalne, Rīgas PRV  UNESCO ASP skolas koordinatore.

Pieteikšanās elektroniski (zalaiskalne@ inbox.lv), aizpildot  un nosūtot reglamentam pievienoto anketu līdz 19. aprīlim.

Veiksmi!

LASĪT VAIRĀK