Mantojuma izglītība /

25. septembrī 2014. gadā

"Baltijas aplis Liepājas ielā" - Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma veltījums Baltijas ceļa 25. gadadienai

P910021810.septembrī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika pasākums „Baltijas aplis Liepājas ielā ”.  Skanot dziesmai „Sadosimies rokās”, tehnikuma pagalmā pulcējās visa tehnikuma saime „Viss ir tik pilns: ar Sauli debesis, ar lapām koki, ar mīlestību sirdis. Viss ir tik pārpilns, pāri plūstošs, brīves vadzis uz pusi lūstošs, kad durvis uz brīvību atvērtas”- ar šādiem vārdiem iesākās pasākums.  Pasākuma dalībniekus uzrunāja direktore Dace Cine.

„Baltijas aplī ”piedalījās no katras grupas 3 cilvēki (pārējie - atbalstītāji), kas simbolizēja trīs Baltijas valstis.  Katra komanda nākošajai nodeva Baltijas valstu karodziņus.„Baltijas aplī” pēdējā devās pedagogu komanda, kurai pievienojās 60 PII „Ābelīte” audzēkņi – tas bija tik emocionāli!

Pasākuma noslēgums atkal bija tehnikuma pagalmā ar vārdiem: „Šis bija mūsu aplis, piepildīts ar mūsu domām, mūsu soļiem- no sīkiem mazītiņiem līdz platiem un drošiem. Tā bija mūsu kopības sajūta, mūsu pateicība”.  Dziesmai „Atmostas Baltija” skanot, debesīs pacēlās baloni Baltijas valstu karogu krāsās. Atziņa bija viena – šādam pasākumam jākļūst par tehnikuma tradīciju! 

UNESCO LNK izsaka pateicību Zandai par sagatavoto informāciju.

LASĪT VAIRĀK
23. februārī 2015. gadā

Jaunieši raksta: Dzimtās valodas diena Ādažu Brīvā Valdorfa skolā. Autore: Linda Dziļuma

© Foto:Anna Priede-Kļaviņa

18.februārī sadarbībā ar UNESCO Nacionālo komisiju, Latviešu valodas aģentūru un apgādu Jumava Ādažu Brīvā Valdorfa skola organizēja gadskārtējo Dzimtās valodas dienu. Šo ANO starptautisko svinamo dienu skola atzīmē kopš 2000.gada, un šis pasākums allaž izvēršas par interesantu un pārdomām bagātu pasākumu.

Pārdomās dalās 10.klases skolniece Linda Dziļuma: Kaut arī šis pasākums un konkurss norisinās mūsu skolā jau 15 gadus, man šī bija pirmā Dzimtās valodas diena.  Šis gads ir īpašs – tas veltīts Aspazijai un Rainim. Varbūt pārsteidzoši, bet jaunieši, manuprāt, nemaz nav zaudējuši aktivitāti, atraktivitāti un interesi par dzimto valodu. Šķiet, ar katru gadu mēs kļūstam tikai aizvien vairāk un vairāk patriotiski.

LASĪT VAIRĀK
26. martā 2015. gadā

Pasaules teātra diena Jāņmuižā

2015. gada 25. marts Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē- UNESCO ASP skolā  aizritēja Teātra dienas noskaņās. Jau Valodas dienā bijām iepazinuši un sadraudzējušies ar Raiņa un Aspazijas dzeju un arī Teātra dienā šo draudzību turpinājām.

Šis gads ir Raiņa un Aspazijas gads un ne vienā vien izglītības iestādē šo dzejnieku daiļradei šogad tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Šo dzejnieku darbi ir fantastiska mūsu tautas bagātība, tomēr tie nereti ir sarežģīti un grūti izprotami bērniem. Mani ļoti patīkami pārsteidza tas, ar kādu izdomu, aizrautību visas grupu skolotājas šogad meklēja jaunas dzejoļu mācīšanas metodes bērniem. Un tiešām gribu teikt – izdevās! Ne tikai iekalt vārdus, bet iemācīties dzeju izprast, izjust un darīt to viegli, rotaļīgi, emocionāli. Tie nav tikai divi dzejai veltīti pasākumi. Bērni jau pāris mēnešus burtiski dzīvo Raiņa un Aspazijas dzejoļos. Īpašu paldies gribu teikt 2. grupas audzinātājām Ingai M. un Ievai K., kuras, manuprāt, ar apbrīnojamiem panākumiem, dzejas pasaulē ir ievedušas 2 – 3 gadus vecus bērniņus!

Vēl viena šo pasākumu vērtība, manuprāt, bija tas, ka katrs bērns bija dalībnieks. Katrs izdzīvoja savu dzejoli vai dzejoļus. Neviens nebija malā, neviens nebija tikai vērotājs. Un tie, kas vēlējās, klātesošo atbalstīti, varēja sniegt individuālus priekšnesumus. Paldies visiem!

2 bērnu mamma – Ingrīda Z

 

 

 

LASĪT VAIRĀK
01. jūnijā 2015. gadā

Starptautiskajai džeza dienai veltīts koncerts Jaunsilavas pamatskolā

Jaunsilavas pamatskolas mūzikas skolotāja Marta Vaivode ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvente. Savās stundās viņa iepazīstināja skolēnus ar džeza mūzikas stilu un radīja skolas kolektīvā vēlmi dzirdēt džeza mūziku dzīvajā izpildījumā.

Pateicoties sadarbībai ar saksofonistu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas džeza katedras vadītāju Indriķi Veitneru un viņa studentiem, Mūzikas akadēmijas džeza ansamblis 20.maijā koncertēja Jaunsilavas pamatskolā. Emociju amplitūda bija ļoti plaša: no sajūsmas līdz izbrīnam vai pat noliegumam. Pozitīvo atsauksmju tomēr bija daudz vairāk, tādēļ smaidīgie un gandarītie koncerta apmeklētāji -  bērni un pieaugušie - izteica pateicību par šāda koncerta organizēšanu un sniedza māksliniekiem ziedus. Šāda veida koncerts mūsu skolā bija pirmo reizi. 

Lai kaut ko iemīlētu vai noliegtu, tas, pirmkārt, ir jāiepazīst. Koncerts radīja skolēniem iespēju ielūkoties daudzveidīgajā mūzikas pasaulē un saprast, ka džezs ir radoša improvizācija un priekšnesums rodas skatītāju acu priekšā. Savā veidā to var salīdzināt ar teātra sportu. Klausītāji izbaudīja džeza nomierinošo un uzmundrinošo auru.   

Pateicamies UNESCO iniciatīvai atzīmēt starptautisko džeza dienu un mūsu viesiem par atsaucību un atraktīvo izpildījumu.

LASĪT VAIRĀK
18. augustā 2015. gadā

Dāvāsim mūsu bērniem saknes un spārnus!

Šī filozofiskā M.Petkovas atziņa caurvija starptautisko Mantojuma izglītības semināru Veļiko Tarnovo pilsētā Bulgārijā. Latviju šajā seminārā pārstāvēju es, Anastasija Kaktiniece no Jaunsilavas pamatskolas un Nataļja Zaleska no Rīgas 74.vidusskolas. Semināra patroni bija UNESCO, Veļiko Tarnovo pašvaldība, Sv. Kirila un Metodija universitāte un Emiliana Staņeva vidusskola.

Trīs dienu laikā ne vien cītīgi strādājām, bet arī iepazinām Bulgārijas bijušās galvaspilsētas vēsturiskās vietas, baudījām vecpilsētas romantiku, amatnieku izstrādājumu daudzveidību un bulgāru viesmīlību.

LASĪT VAIRĀK
19. aprīlī 2016. gadā

"Par un ap vārdnīcām" un Jauno autoru vakars Valmieras sākumskolā - veltīts Starptautiskajai dzimtās valodas dienai

Valmieras sākumskola Dzimtās valodas dienu atzīmēja 18.februārī, dalot pasākumu divās daļās: Izglītojoša un praktiska nodarbība par un ap vārdnīcām un Jauno autoru vakars.

Šogad savu vārdu krājumu un zināšanas latviešu valodas leksikā papildinājām mācoties par vārdnīcām, to veidiem. Kā arī skolēniem, strādājot grupās, bija jāmeklē vārdi un to skaidrojumi   dažādās vārdnīcās un enciklopēdijās. Bērni iepazinās ar: sinonīmu, pareizrakstības, saīsinājumu, žargonu, Pedagoģijas terminu skaidrojošo vārdnīcu, angļu latviešu/ latviešu angļu vārdnīcu. Savukārt dienas otrajā pusē aicinājām bērnus uz Jauno autoru vakaru skolas bibliotēkā, kur skolēni lasīja savus sacerētos dzejoļus, stāstus, pasakas.

Informāciju sagatavoja Inese Zēģele

LASĪT VAIRĀK
10. septembrī 2014. gadā

Baltijas ceļa stundas UNESCO ASP skolās

Lai veicinātu izpratni par Baltijas ceļa norisi pirms 25 gadiem un tā nozīmi kolektīvās atmiņas veidošanā šodien, UNESCO LNK aicināja izglītības iestādes rīkot Baltijas ceļa stundu un iesaistīties UNESCO LNK  projektā „Baltijas ceļa stāsti”. Šim aicinājumam atsaukušās UNESCO ASP dalībskolas, aktīvi organizējot Baltijas ceļa stundas un dažādas akcijas.

11. septembrī divās UNESCO ASP skolās – Valmieras sākumskolā un Valmieras Valsts ģimnāzijā – viesosies UNESCO LNK un Valsts izglītības satura centra eksperti, aktualizējot diskusijas jauniešu vidū par Baltijas ceļa nozīmi pirms 25 gadiem un tagad. Baltijas ceļa stundu atklās UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika, un tajā ar prezentāciju – vēsturisku ieskatu Baltijas ceļa notikumos un atmiņu dokumentēšanā šodien – uzstāsies Vēstures skolotāju biedrības pārstāve Danute Dūra. Savukārt Baltijas ceļa stundas noslēgumā klātesošos uzrunās Evija Pelša, VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, stāstot par Baltijas ceļu kā pilsoniskās līdzdalības paraugu un īpaši aicinot skolēnu pašpārvaldes iesaistīties Baltijas ceļa 25. gadadienas atzīmēšanā.

LASĪT VAIRĀK
26. maijā 2014. gadā

Aicina piedalīties konkursā par kultūru dažādību

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina Latvijas skolu bērnus un jauniešuspaust savu izpratni par sabiedrības dažādību un tās nozīmi mūsu ikdienā, piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda plakātu veidošanas konkursā “Kultūru dažādība”. Konkurss notiek “Progress” programmas projekta “Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija” kampaņas ietvaros.

Plakātus var radīt brīvā formātā – zīmētus, līmētus, veidotus elektroniski vai kā savādāk, galvenais – parādi, kā Tu izproti sabiedrības dažādību! Darbus var iesūtīt līdz š.g. 16.jūnijam. Vairāk informācijas par darbu iesniegšanas kārtību skatīt nolikumā.

Trīs konkursa uzvarētāji saņems īpaši vasarīgu un dabai draudzīgu balvu – velosipēdu. Savukārt UNESCO LNK pasniegs savu simpātiju balvu.

UNESCO LNK atbalsta šo konkursu, jo katru gadu 21. maijā pasaulē tiek atzīmēta diena “Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”. Tās mērķis ir pievērst starptautiskās sabiedrības kultūru daudzveidības veicināšanas un aizsardzības problēmām. Pasaules diena “Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai” ir iespēja sabiedrības uzmanību pievērst kultūras daudzveidībai kā platformai, kas nodrošina sapratni un toleranci dažādu tautu un kultūru starpā. Tas ir būtisks priekšnosacījums miera un ilgtspējīgas attīstības ideju aizstāvībai un veicināšanai, kas ir UNESCO misija.

Papildu informāciju par to var iegūt, zvanot pa tālruni 67039769 vai rakstot uz e-pastu konkurss@prospero.lv

 

LASĪT VAIRĀK
29. aprīlī 2014. gadā

Aicinājums piedalīties vēsturisko zināšanu konferencē "10 gadi Eiropas Savienībā"

© Foto The Council of the European Union

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums aicina UNESCO ASP dalībskolu 8.-10. klašu skolēnus piedalīties RTRIT VĒSTURISKO ZINĀŠANU KONFERENCĒ „10 gadi Eiropas Savienībā”,  kas notiks 2014. gada 7. maijā. Konferenci organizē RTRIT UNESCO ASP skolas darba grupa. Pieteikšanās konferencei līdz 2014. gada 5. maijam, nosūtot pieteikumu elektroniski: Anita.Zalaiskalne@rtrit.v

Konferences norises laiks no plkst. 12.30 – 14.00.

Norises vieta: A. Deglava iela 41a, Rīga, RTRIT aktu zālē. 

LASĪT VAIRĀK
20. janvārī 2014. gadā

Sāksies semināru cikls "No baltu vienības līdz Baltijas ceļam" Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā

Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums ielūdz uz  semināru cikla "No baltu vienības līdz Baltijas ceļam" pirmo nodarbību "Senatne, sākotne" . Nodarbība notiks 2014. gada 22. janvārī no plkst. 14.00 līdz 15.00 RTRIT bibliotēkā.  Adrese: Rīga, A. Deglava iela 41a. 

Papildu informācija:  Anita Zaļaiskalne,  UNESCO ASP skolas koordinatore,  zalaiskalne@inbox.lv

LASĪT VAIRĀK