Pasaules radio diena 2014 – "Sieviete radio ēterā" /

28. janvārī 2014. gadā

UNESCO katru gadu 13. februārī aicina atzīmēt Pasaules radio dienu. Tās mērķis ir atgādināt sabiedrībai radio nozīmi informācijas pieejamības nodrošināšanā. Tieši radio, turpinot pielāgoties digitālā laikmeta prasībām, joprojām ir medijs, kas var sasniegt visplašāko auditoriju. Radio savā attīstībā visciešāk seko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstībai, nodrošinot to, ka sabiedrībai informācija ir pieejama neierobežoti.

Šogad UNESCO Pasaules radio dienā aicina pievērsties dzimumu līdztiesībai un sieviešu iespējām izpausties, pateicoties tieši radio. UNESCO dalībvalstis aicinātas izcelt personības, kurām bijusi nozīmīga loma radio attīstībā, kuras bijušas iedvesmas avots vai devušas ieguldījumu sabiedrības viedokļa pārstāvēšanā. UNESCO LNK aicina Latvijas izglītības iestādes veltīt uzmanību Pasaules radio dienai un skolas vai citu vietējo radio ēterā rīkot izzinošus pasākumus, kuros skolēni informē par ievērojamām sievietēm, kas sniegušas ieguldījumu skolas, pagasta vai novada attīstībā, kā arī paudušas viedokli vai piedalījušās skolai, reģionam/novadam nozīmīgos procesos un notikumos. Informāciju par aktivitātēm Pasaules radio dienas ietvaros lūdzam iesūtīt līdz šī gada 10. februārim uz e-pastu office@unesco.lv.

Kopš pirmā raidījuma pirms vairāk nekā 100 gadiem radio arvien pierādījis sevi kā spēcīgs informācijas avots, kas spēj mobilizēt vai novērst vai tieši pretēji – veicināt sociālas, politiskas un ekonomiskas pārmaiņas un noteikt prioritātes sabiedrības ikdienā. Īpaša nozīme tieši radio kā medijam ir ārkārtējās situācijās, piemēram, dabas katastrofās. Ar tā palīdzību iespējams sasniegt visattālākos nostūrus un mobilizēt cilvēkus katastrofu novēršanai vai iespējamo seku samazināšanai. Radio ir piemērotākā platforma vārda brīvības izpausmēm, savstarpējās cieņas un starpkultūru izpratnes veicināšanai.

13. februāris kā Pasaules radio dienas datums izvēlēts tāpēc, ka šajā dienā 1946. gadā tika dibināts Apvienoto Nāciju radio.

Pasaules radio diena un tai veltītās aktivitātes plaši tiek atspoguļotas plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos visā pasaulē. Sagaidot 2014. gada Pasaules radio dienu, UNESCO dalībvalstīs reģistrēti 130 pasākumi, kuru auditorija ir vairāk nekā 150 miljoni cilvēku. Arī Latvija aicināta informēt starptautisko sabiedrību par iniciatīvām, kas tiks īstenotas un veltītas Pasaules radio dienai.

Vairāk informācijas par Pasaules radio dienu: http://www.unesco.org/new/world-radio-day