UNESCO ASP dalībskolas piedalās radošās darbības nedēļā radi!2013 /

22. aprīlī 2013. gadā

Arī UNESCO ASP dalībskolas Latvijā aktīvi iesaistās un organizē aktivitātes radošās darbības nedēļā radi!2013, kas šogad sakrīt ar starptautisko "Izglītība visiem" nedēļu!

Vairāk par  UNESCO LNK piedāvāto aktivitāti "Meistarvide - telpa elpo" lasiet šeit: UNESCO LNK radi!2013 nedēļu ieskandinās ar suitu sanākšanu

Jaunsilavas pamatskola 

Kad: no 22. aprīļa līdz 5. maijam

Kas: Imantam Ziedonim veltīts pasākumu kopums

Kur: Jaunsilavas pamatskolā 

Pasākuma ietvaros norisināsies sekojošas aktivitātes - jaunrades darbu konkurss, skatuves runas konkurss,  zīmējumu konkurss ”Ilustrē Imanta Ziedoņa literāro darbu!”,  klašu kolektīvu prezentācijas par Imanta Ziedoņa darbiem,  viktorīna.Skolas un pagasta bibliotēkas izveidota kopīga izstāde par I.Ziedoņa dzīvi un daiļradi. Noslēguma pasākums 3. maijā! 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" 

Kad: 26. aprīlis  Kas: Komandu orientēšanās sacensības "Izjūti  un atklāj Rīgu!" 

Kur: Vecrīga, Rīgas vēsturiskais centrs Dalībnieki: UNESCO ASP dalībkolu skolnieki un skolotāji 

Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde 

Kad:14. – 20. marts. 

Kas: Ideju varavīksne „radi! 2013” : ideju apzināšana iestādē, pagastā, novadā

Kur: Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde  Adrese:  Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV-4154

Dalībnieki: Iestādes un pašvaldības darbinieki

Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde 

Kad:17. aprīlis  Kas:„Tīra Latvija sākas Tavā galvā” 

Kur:Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde  Adrese:  Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV-4154

Dalībnieki: Bērni, darbinieki, bērnu vecāki, sabiedrība

Vairāk informācijas: Pastaigu maršrutu sakopšana, veiksmes stāsti pie ugunskura 

Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde 

Kad: 24. aprīlis 

Kas: Radošās darbnīcas „...Un pa vidu  cilvēkbērns...” 

Kur: Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde  Adrese:  Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV-4154

Dalībnieki: Ģimenes, vecļaudis, darbinieki

Vairāk informācijas: Cilvēkiem būs iespēja tikties ar psihologu, geštatltterapeitu, galdnieku. 

Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde 

Kad: 25. aprīlī 

Kas:Radīsim idejas un darīsim kopā 

Kur:Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde  Adrese:  Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV-4154

Dalībnieki: Sabiedrība, darbinieki

Vairāk informācijas: dzīves vides uzlabošana Jāņmuižā caur  kultūrvēsturisko vērtību izzināšanu un sintēze; sadarbības meklēšana un partnerību veidošana 

Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde 

Kad:22.-26. aprīlis 

Kas:Izstāde „Dzīparu pa dzīparam latvju rakstos iepinam” 

Kur:Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde  Adrese:  Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV-4154

Dalībnieki: visi interesenti.

Vairāk informācijas: Izstādē piedalās Jāņmuižas rokdarbnieces 

Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde 

Kad: 22.-26. aprīlis 

Kas:Radošā darbnīca „Ikvienam ir rokas jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek... /J.Rainis/”  „Labo darbu tīkls” tapšana 

Kur:Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde  Adrese:  Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV-4154

Dalībnieki: visi interesenti

Daugavpils Vienības pamatskola 

Kad: 22.- 28. aprīlis

Kas:"Mēs -radoši, aktīvi , talantīgi!"

Kur: Daugavpils Vienības pamatskolā

Dalībnieki: Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni

Vairāk informācijas:Pasākuma dalībnieki prezentēs savus talantus un radošos darbus dziedāšanā, instrumentālajā mūzikā, rokdarbos, zīmēšanā u.c.

Jēkabpils pamatskola 

Kad:23. aprīlis

Kas:Strūves ģeodēzisko loka iepazīšana

Kur: Strūves ģeodēziskais loks Dalībnieki: Jēkabpils pamatskolas 5.,6. klašu skolēni

Vairāk informācijas: Pasākuma ietvaros paredzēta lekcija, norvēģu uzņemtās filmas par Strūves ģeodēzisko loku skatīšanās un diskusija – pajautā: ko tas man/manai ģimenei /manai pilsētai/manai valstij nozīmē?

No 24. aprīļa līdz 6. maijam skolēni zīmē, veido un rada suvenīrus, kuri būtu veltīti Strūves ģeodēziskajam lokam. No 7. maija līdz 24. Maijam Krustpilī un Jēkabpils pamatskolā tiek veidota skolēnu darbu izstāde. 

Sabiles vidusskola 

Kad: no 11.02. līdz 15.02.2013

Kas: projekts „Mēs vidē, vide ap mums”

Kur: Sabiles vidusskolā  Adrese: Ventspils ielā 17a, Sabile, Talsu novads, LV- 3294

Dalībnieki: Sabiles vidusskolas 1-7. klašu skolnieki. Vairāk informācijas: 1.-7. klašu skolēni kopīgi strādājot, akcentējot radošo pieeju vāca materiālus par kādu noteikti tēmu par kuru bija jāveido arī prezentācija.

Sabiles vidusskola

Kad:14.03.2013

Kas: Ansambļu un koru sadziedāšanās svētki.

Kur: Sabiles vidusskolā  Adrese: Ventspils ielā 17a, Sabile, Talsu novads, LV- 3294 Dalībnieki: Sabiles vidusskolas, A.Puškina Liepājas 2.vidusskolas un Ventspils 6.vidusskolas skolēni.

Vairāk informācijas: Skatītājiem un klausītājiem tika sagādāts patīkams pārsteigums - divas stundas, radoši dziedot un muzicējot, uzstājās gan kori, gan ansambļi, gan solisti. Radošā koncerta ietekmē dzejniece Lūcija Volberga papildināja savas dzejas rindas. Nobeigumā apvienotais koris nodziedāja divas tautasdziesmas. 

Sabiles vidusskola

Kad:no 22.04. līdz 24.04

Kas: Identitātes saglabāšanas programmas radošais pasākums „Vietējās kopienas identitātes izzināšana un stiprināšana”

Kur: Sabile Dalībnieki: Sabiles vidusskola un Rīgas Vizuālās kultūras klubs

Vairāk informācijas: Skolēni uzņems filmu par Sabili, Sabiles cilvēkiem. Filma pēc tam tiks prezentēta Sabiles vidusskolā, Sabiles vidusskolas sadarbības skolās, kā arī Latvijas televīzijā. 

Sabiles vidusskola

Kad: 3.aprīlis 

Kas: Radošuma stunda – „Sabilei 760” 

Kur: Sabiles vidusskola  Adrese: Ventspils ielā 17a, Sabile, Talsu novads, LV- 3294 

Dalībnieki: Izglītības iestādes audzēkņi 

Vairāk informācijas: Radošuma stundā skolēni zīmēs, rakstīs esejas par Sabiles pilsētas kultūrvēsturiskajām vērtībām. Paveikto parādīs radošo darbu izstādē. 

Sabiles vidusskola

Kad: 5. aprīlis  Kas: „Domā! Pēti! Radi!” 

Kur: Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā  Adrese: Liedaga ielā 5, Liepāja, LV-3416 

Dalībnieki: Sabiles vidusskolēni 

Vairāk informācijas: AS Grindekss fonds „Zinātnes un izglītības atbalstam” rīko pasākumu – laureātu salidojums „Izglītība. Karjera. Darbs.”

Talantu koncerts Daugavpils Vienības pamatskolā  „Mēs radoši, talantīgi un aktīvi”

Radošuma nedēļas ietvaros aprīlī skolā notika pasākums, kurā, divu stundu garumā savu mācēšanu rādīja talantīgie skolas skolēni, kuri prot gan dziedāt, dejot, deklamēt, gan spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gan veikli darboties ar aplikācijām, zīmēt, veidot ziedus un māla figūras un pat šūt lelles.

Izstādē vērojām figūras no māla, no papīra un auduma veidotus ziedus, pašgatavotas rotaļlietas. Zīmējumu izstādei savus darbus piedāvāja 3.-5.klašu skolēni. Koncerta laikā rokdarbus un zīmējumus skatītāji varēja redzēt prezentācijā uz ekrāna.

Tika piedāvāti 8 deju un sporta vingrošanas priekšnesumi, 23 mūzikas instrumenta spēles priekšnesumi – klavieres, saksofons, blokflauta, čells, vijole, mežrags, akordeons un metalofons, 10 dziedāšanas priekšnesumi. Skolēni deklamēja pašsacerētus dzejoļus. Visradošāko priekšnesumu rādīja 6.B klases skolniece Beate Sprindžuka – pašsacerētu dziesmu „Jo bez manis” ar M.Zālītes vārdiem.

Ja Jums ir papildu informācija par pasākumiem Jūsu skolā, lūdzu rakstiet i.dalbina@unesco.lv