Rūdolfam Blaumanim 150: R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkurss skolēniem /

27. augustā 2013. gadā

No 2013. gada 1. maija līdz 21. oktobrim norisinās R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkurss. To rīko R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība un biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” par godu R.Blaumaņa 150. gadu jubilejai. Šī gadadiena ir iekļauta arī UNESCO svinamo dienu sarakstā 2012./2013. gadam. Konkurss tiek rīkots, lai veicinātu skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi - R. Blaumani - un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”, kā arī lai attīstītu skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.  

Konkursā aicināti piedalīties Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi. Piedalīties konkursā var, iesūtot sacerējumus par kādu no dotajām ar R. Blaumani saistītajām tēmām. Darbi jāiesūta līdz  2013. gada 21. oktobrim  pa pastu  vai elektroniski (e-pasts:  braki2@inbox.lv), norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto. Ja izvēlēts temats „R. Blaumanim Braki, man …. (savas mājas)”, jāpievieno savas mājas foto.

Konkursa rezultātus būs iespējams apskatīt pēc 2013. gada 19. novembra Braku muzeja mājas lapā, bet pati apbalvošana norisināsies 2013. gada 7. decembrī Ērgļu saieta namā. Plašāka informācija - konkursa nolikumā.