Interaktīvas lekcijas UNESCO ASP skolās /

15. oktobrī 2013. gadā

UNESCO nedēļas ietvaros Jēkabpils pamatskolā, Riebiņu vidusskolā un Daugavpils Vienības pamatskolā notiek interaktīvas lekcijas "Rūdolfam Blaumanim 150". To laikā Zinta Saulīte, R.Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" direktore, skolniekus iepazīstina ar R.Blaumaņa daiļradi un piedāvā skolniekiem pašiem izspēlēt dažus no darbu motīviem.  

Šogad UNESCO nedēļas ietvaros īpaša uzmanība tiks pievērsta UNESCO svinamo dienu kalendārā iekļautajām gadadienām: rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa, komponista Jāzepa Vītola un ķīmiķa Paula Valdena 150. gadadienām. 2013. gada laikā UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas ir aktīvi iesaistījušās izcilo un visā pasaulē atzīto Latvijas kultūras un zinātnes pārstāvju 150. gadadienu atzīmēšanā, organizējot dažādus pasākumus. Novērtējot UNESCO ASP skolu paveikto darbu, UNESCO LNK savus sadarbības partnerus un ekspertus UNESCO nedēļas ietvaros aicina doties uz UNESCO ASP dalībskolām un sniegt interaktīvas lekcijas par šo izcilo latviešu sasniegumiem izglītībā, zinātnē un kultūrā.