Starptautiska vides izglītības konference „Vietējie resursi ilgtspējīgai attīstībai” /

21. augustā 2012. gadā

Augusta beigās Valmierā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Valmieras Izglītības pārvaldi organizēja starptautisko vides izglītības konferenci „Vietējie resursi ilgtspējīgai attīstībai”. Konferencē piedalījās skolotāji un skolēni no Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas, kuri darbojas UNESCO Baltijas jūras projektā. Projekta mērķis ir veidot skolēnu izpratni par Baltijas jūras reģiona vides problēmām un rosināt meklēt ilgtspējīgus, uz vides un sabiedrības attīstību vērstus problēmu risinājumus.

Vairāk par projektu  un konferences norisi lasiet šeit: www.b-s-p.org