Reģionāls UNESCO Asociēto skolu seminārs Helsinkos par izglītību ilgtspējīgai attīstībai /

11. oktobrī 2013. gadā

Atzīmējot UNESCO Asociēto skolu projekta 60. gadadienu un apliecinot vēlmi padziļināt sadarbību izglītības jomā Baltijas jūras reģionā, 10. un 11. oktobrī Helsinkos, Somijā notiek starptautisks seminārs UNESCO Asociēto skolu projekta skolām no Latvijas, Igaunijas un Somijas par izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

Vakar Latvijas un Igaunijas skolu direktoriem un skolotājiem bija iespēja iepazīties ar Latokartano skolas ikdienu un mācību procesu un uzzināt, kas atšķir eko- zaļā karoga skolu no citām skolām Somijā. Šodien, 11.oktobrī, UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajā Suomenlinnas cietoksnī uzstājas Somijas UNESCO Nacionālās komisijas pārstāvis Tapio Markanens ar prezentāciju "UNESCO - kā glābt pasauli?" un starptautiski atzīts ilgtspējīgas izglītības eksperts profesors Čārlzs Hopkinss. Savā prezentācijā Čārlzs Hopkinss stāsta, kā radusies ilgstpējīgas izglītības ideja, kā tā mainījusies un uzsver, cik nozīmīgi, lai ilgstpējīga attīstība ir ne tikai izglītības daļa, bet lai tā būtu visu cilvēku prātos, pieņemot lēmumus katru dienu. Viņaprāt, ilgtstpējīgas izglītības pamats ir starpdisciplināra pieeja izglītībai, kuru caurvij ideja par ilgtspējīgu attīstību kā vienīgo iespējamo cilvēces nākotnes modeli.

Latviju seminārā pārstāv sešas UNESCO Asociēto skolu projekta skolas - Rīgas Dabaszinību skola, Jelgavas Amatu vidusskola, Talsu Valsts ģimnāzija, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola, Jēkabpils pamatskola un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums.