Citi /

28. martā 2013. gadā

Sveiciens Lieldienās!

Sveiciens no UNESCO

LASĪT VAIRĀK
08. maijā 2015. gadā

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēni debatē aizvien aktīvāk

UNESCO ASP piedāvātās aktivitāšu iespējas ir milzīgas, un Ādažu Brīvā Valdorfa skola to patiešām novērtē. Jau kopš rudens esam pievērsušies debatēm kā nopietnai metodei ne tikai mācību procesā, bet arī skolēnu vispārējā prasmju līmeņa paaugstināšanai, motivācijas kaut ko jaunu uzzināt veicināšanai un sociālās kompetences izkopšanai. Tieši pateicoties debatēm, aizvien vairāk skolēnu sāk interesēties par to, kas notiek Latvijā un pasaulē un iesaistās dažāda formāta diskusijās.

LASĪT VAIRĀK
19. februārī 2015. gadā

Sveiciens Starptautiskajā dzimtās valodas dienā!

UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas- Rīgas 74.vidusskolas- skolnieki, atsaucoties UNESCO LNK aicinājumam, sagatavojuši skaistas kolāžas- veltītas Raiņa un Aspazijas mīlestības stāstam.

Šeit publicēti daži no darbiem, kurus  izveidojusi 12.a klases skolniece Marija Šķestere.

LASĪT VAIRĀK
22. martā 2013. gadā

Sveiciens Pasaules ūdens dienā!Sagatavojuši Bauskas 2. vidusskolas skolnieki un skolotāji!
 

 

LASĪT VAIRĀK
05. septembrī 2014. gadā

Veltījums Baltijas ceļam - draudzības aplis Jaunsilavas pamatskolā

Aplī Līvānu novada vadība
upload image online
 

‘’Baltijas ceļš’’ pirms ceturtdaļas gadsimta bija ne tikai rokās sadevušos cilvēku vienotības demonstrējums. Tas bija trīs tautu draudzības un solidaritātes apliecinājums, ko savija kopā daudzās sirdīs izauklētas brīvības un neatkarības alkas.

Mūsdienu pasaules pieredze rāda, cik brīvība ir trausla, cik lolojama un sargājama. Tādēļ arī šodien, pēc 25 gadiem, tik svarīgi kopt un attīstīt vispār cilvēcīgās vērtības- toleranci, miera un draudzības jūtas.

Tādēļ Zinību dienā, saulainajā 1.septembra rītā, mēs, Jaunsilavas pamatskolas kolektīvs, izveidojām draudzības apli ap skolu. Mums izdevās! Mūsu pietika! Un mums patika!

 Esam viena no 20 UNESCO skolām Latvijā un aicinām atbalstīt UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ieteikumu organizēt „Baltijas ceļa” stundas un vākt atmiņu stāstus. Aicinām atbalstīt mūsu iniciatīvu un par godu „Baltijas ceļa” 25. gadadienai veidot draudzības apļus ap savām skolām, dokumentēt šos notikumus un nosūtīt informāciju UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai.

Lai visām skolām sekmīgs, darbīgs un draudzīgs jaunais mācību gads!

UNESCO asociētās skolas koordinatore

Anastasija  Kaktiniece

LASĪT VAIRĀK
02. septembrī 2014. gadā

UNESCO ASP dalībskolas gūst panākumus starptautiskā mākslas konkursā

Sešas UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas – Jaunsilavas pamatskola, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, Brocēnu vidusskola, Rīgas 74.vidusskola un Sabiles vidusskola – piedalījās starptautiskā mākslas konkursā “PRIX Jeunesse International”, kurā bērni zīmējumos atspoguļoja dažādas emocijas – mīlestību, prieku, bailes, skaudību, skumjas, pārsteigumu, dusmas un lepnumu. Konkursa mērķis bija rosināt diskusiju skolā, ģimenē un sabiedrībā par dažādām emociju izpausmēm, uztveri un atspoguļojumu masu medijos, īpaši jauniešiem veidotās programmās.

Kopumā konkursā piedalījās bērni un jaunieši no 12 valstīm. No lielā zīmējumu klāsta tika izraudzīti tikai piecpadsmit uzvarētāji, kuri starptautiskas žūrijas vērtējumā bija visprecīzāk atspoguļojuši konkrēto emociju. Viena no uzvarētājām ir Viktorija Puriškēviča no Jaunsilavas pamatskolas, savukārt vēl divas meitenes – Diāna Čakša un  Lāsma Zalāne- iekļuvušas pusfinālā un saņēmušas atzinības rakstus.

Plašāka informācija par konkursu šeit: www.prixjeunesse.de/

LASĪT VAIRĀK
28. februārī 2014. gadā

Starptautiskā dzimtās valodas diena godam atzīmēta Valmieras sākumskolā

Šogad lielāku akcentu likām uz mājas darbiem klasēs, lai kopīgi izveidotu ābecīti par godu Vecā Stendera 300 gadu jubilejai. 1.klašu skolēni veidoja alfabēta burtus aplikācijas tehnikā, 2.klašu skolēni zīmēja ilustrācijas vārdiem ar katru alfabēta burtu, 3.klašu skolēni sacerēja mēles mežģus, 4.klašu skolēni rakstīja četrrindes, savukārt 5.un 6.klašu skolēni sacerēja stāstu vai pasaku ar noteiktu alfabēta burtu. To visu apvienojām un sanāca skaista un saturīga ābece.

24.februārī mums bija Valodas diena, kurā notika ābecītes atvēršanas svētki, kā arī klašu komandas sacentās dažādos ar valodu saistītos uzdevumos.

Inese Zēģele
Valmieras sākumskola

LASĪT VAIRĀK
08. maijā 2015. gadā

UNESCO skolas draudzējas

Īstenojot UNESCO asociēto skolu - Jaunsilavas pamatskolas un Riebiņu vidusskolas - koordinatoru ilgi loloto ieceri dalīties pieredzē un stiprināt ciešāku sadarbību,  5.maijā Jaunsilavas pamatskolas 5.klases kolektīvs devās iepazīšanās braucienā uz Riebiņiem. Mājinieki bija parūpējušies par plašu un daudzveidīgu sadraudzības pasākuma programmu.

Gida pavadībā iepazinām Riebiņu parku un muižu, kas ir pazīstama jau no 18.gadsimta un vēlāk pamatoti dēvēta par mākslinieku paradīzi. Laikam gleznainā vide ir atstājusi ietekmi arī uz skolas estētisko veidolu un skolas kolektīva radošajām aktivitātēm. Riebiņieši, liekot lietā savas lieliskās origami prasmes, ir pat izveidojuši oriģinālu galda spēli, kas aizrāva visus pasākuma dalībniekus.

Mūs iedvesmoja skolas mērķtiecīgi izstrādātā Ekoskolas programma. Un kur nu vēl slavenie „Rībeņu nūvoda stuosti”! Tā ir ar UNESCO un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu tapusi tradīciju burtnīca. Arī mūsu jaunajiem novadpētniekiem radās iecere apkopot un publicēt stāstus par savu novadu.

LASĪT VAIRĀK
11. martā 2013. gadā

Sveicam BJVIC "Rīgas dabaszinību skola" direktori!

sveiciens
upload pics

©Foto: UNESCO LNK, Evija Maļkeviča

LASĪT VAIRĀK