Atklāts konkurss „Latvija – mūsu drošās mājas” - veltīts Starptautiskajai tolerances dienai /

03. oktobrī 2013. gadā

Aicinām Latvijas vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties vizuālās mākslas konkursā „Latvija – mūsu drošās mājas”. Tā mērķis ir stiprināt patriotismu, izglītojot skolēnus par Latvijas vēsturi un kultūru, un veicināt toleranci pret dažādību, piemēram, dažādu rasu, tautību un reliģiju cilvēkiem. Konkursa noslēgums un laureātu apbalvošana paredzēta 16. novembrī - Starptautiskajā tolerances dienā.   Konkursu organizē Latvijas Republikas Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Fridriha Ēberta fondu un Mazākumtautību konsultatīvo padomi.  

Konkursa nolikumu varat lejuplādēt šeit: konkurss „Latvija – mūsu drošās mājas”