Aicinājums skolām atzīmēt Starptautisko miera dienu! /

19. septembrī 2013. gadā

Aicinām Latvijas izglītības iestāžu vadītājus, klašu audzinātājus, ārpus klases darba un priekšmetu skolotājus, pasniedzējus uzrunāt skolniekus par mieru pasaulē, noturot izglītojošas lekcijas jeb klases stundas par tēmu "Miers un līdzcietība pasaulē", veidojot diskusijas vai debates un aicinot skolniekus radoši izpausties (piemēram, zīmējot, veidojot, gleznojot, rakstot domrakstus vai dzeju u.tml.). Radītos darbus aicinām nosūtīt uz e-pastu rihards.saule@gmail.com vai info@kingdomofsilence.com. Izlases veidā tie tiks publicēti GMPU Latvijas lapā (https://www.facebook.com/pages/Global-March-for-Peace-Unity-Latvia/616771731695996),  kā arī centrālajā organizācijas mājas lapā. Uz minētajām e-pasta adresēm varat nosūtīt arī informāciju par plānotajiem vai veiktajiem pasākumiem saistībā ar Miera dienu. Arī to publicēsim GMPU Latvia lapā.

Kustības "Global March for Peace & Unity" (GMPU) dzimšanas pamatā ir ideja apvienot cilvēkus un miera organizācijas visā pasaulē, lai 2013.gada 21.septembrī visā pasaulē cilvēki vienoti atzīmētu Starptautisko Miera dienu. Mēs gribam, lai pasaule redz, jūt, dzīvo un izplata mieru un miera idejas. Ikviena spēkos ir ietekmēt globālas lietas. Miers nav jāmeklē kaut kur tālu, tas jau ir ikvienā.

GMPU Miera dienai veltīti pasākumi notiks 65 pasaules valstīs visos kontinentos, kas aptver mūsu planētas 200 pilsētas. Sākot ar ASV un beidzot ar Zimbabvi.

Sadarbībā ar UNECO Latvijas Nacionālo komisiju un izmantojot UNESCO Asociēto skolu projekta (www.skolas.unesco.lv) sniegtās informatīvās iespējas

mēs aicinām

Latvijas izglītības iestāžu vadītājus, klašu audzinātājus, ārpus klases darba un priekšmetu skolotājus, pasniedzējus uzrunāt skolniekus par mieru pasaulē, noturot izglītojošas lekcijas jeb klases stundas par tēmu "Miers un līdzcietība pasaulē", veidojot diskusijas vai debates un aicinot skolniekus radoši izpausties (piemēram, zīmējot, veidojot, gleznojot, rakstot domrakstus vai dzeju u.tml.). Radītos darbus aicinām nosūtīt uz e-pastu rihards.saule@gmail.com vai info@kingdomofsilence.com. Izlases veidā tie tiks publicēti GMPU Latvijas lapā (https://www.facebook.com/pages/Global-March-for-Peace-Unity-Latvia/616771731695996),  kā arī centrālajā organizācijas mājas lapā. Uz minētajām e-pasta adresēm varat nosūtīt arī informāciju par plānotajiem vai veiktajiem pasākumiem saistībā ar Miera dienu. Arī to publicēsim GMPU Latvia lapā.

KOPĀ MĒS VARAM!!!

"Lielus darbus veido mazi notikumi"- Lau Tzu