UNESCO Asociēto skolu projekta seminārs “Es pasaul's daļa, atbildīgs par visu” /

16. aprīlī 2015. gadā