Paldies semināra "Nākotne, kādu vēlamies" dalībniekiem! /

18. decembrī 2014. gadā