Ikvienam draudzīga klase iekļaujošā skolā, pieņemošā kopienā (Liesma Ose) /

27. aprīlī 2016. gadā