UNESCO asociētās skolas darbībā! /

10. janvārī 2020. gadā

Daži piemēri no pasākumiem un citām aktivitātēm UNESCO Ssociēto skolu tīklā Latvijā 2018. un 2019. gadā.

Alsungas vidusskola

·       UNESCO nedēļas ietvaros 8.-12. oktobrī 4.,5.,6. klašu skolēni piedalījās akcijā “Izstāsti mantojumu!” Katrs skolēns bija sagatavojis savas ģimenes mantojuma stāstu. Noslēguma pasākumā ikviens dalījās ar savu veikumu, pastāstot par savas ģimenes garīgām vērtībām un īpašām lietām, priekšmetiem.

·       Sadarbība ar skolēnu vecākiem un vecvecākiem. Novadmācības stundās skolēnu vecmāmiņas dalījās kulinārajā pieredzē un kopā gatavoja dažādus ēdienus. Mācību gada laikā tika izstrādāti klašu projekti: “Alšvangas pagasta iedzīvotāju nodarbošanās atspoguļojums senās fotogrāfijās”, ”Ielu nosaukumi Alsungā agrāk un tagad”, “Alšvanga 1919. gadā”, ”Lībieši un suitu novads”.

 

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde

·       Vecāko un sagatavošanas grupu dalība konkursā “Es sāku ar sevi tīrai Latvijai”. Stilīgu iepirkuma maisiņu izgatavošana no otrreiz izmantotiem materiāliem, kura organizatori ir “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC), Modes un Izklaides centru Rīga Plaza, Ogres Valsts tehnikumu, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju.

·       Latgales reģiona atlases 1.kārta Rēzeknē – sagatavošanas grupas bērnu uzvara un Rēzeknes domes Simpātiju balva. Sagatavošanas grupas bērnu dalība Republikas mēroga konkursa 2.kārtā Rīgā - Latvijas Dabas muzeja Simpātiju balvu.

 

Daugavpils Vienības pamatskola

Skolā tika organizēta projektu nedēļa 2019 „Mēs globālo mērķu sardzē.” Projektā iesaistījās visa skola. Katra klase savam projektam izvēlējās tēmu, kas saistīta ar ANO un UNESCO formulētajiem pasaules ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 1.-3.klašu skolēni iepazina mērķi “Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas”, 4.-6.klašu skolēni veidoja projektus saskaņā ar mērķiem “Miers un taisnīgums” un “Sadarbība mērķu īstenošanai”, 7.-9.klašu skolēni interesējās par mērķiem “Kvalitatīva izglītība” un “Inovācijas un infrastruktūra”.

Pētāmie jautājumi ir globāli, nopietni, taču skolēni varēja izvēlēties savām interesēm atbilstošu tēmu. Mums visiem bija svarīgi uzturēt ideju par to, ka katram jāiesaistās kopīgajā darbā, lai nodrošinātu savu un citu cilvēku labklājību, lai dotu pozitīvu ieguldījumu vietējā mērogā, tā veicinot pozitīvas izmaiņas arī globālā mērogā.

26. aprīlī skolā notika projektu prezentācijas. Tā bija īsta svētku diena, kad skolēni varēja uzzināt daudz jauna, uzstāties un arī vērtēt savu vienaudžu sniegumu. Kādu pozitīvu pieredzi no šī darba guva mūsu skolēni?

To, ka katrs no viņiem var būt globālo mērķu sargs, kura aktivitātes var kaut ko mainīt skolā, tuvākajā apkārtnē, pilsētā; pārliecību par to, cik svarīgi nebūt vienaldzīgam; prasmes plānot un līdz galam paveikt kādu darbu, analizēt savu veikumu; pozitīvas emocijas – pārsteigumu, prieku.

 

Jēkabpils pamatskola

Latvijas simtgades gaidās skolēni ar klašu audzinātājām veidoja grāmatu “Jēkabpils pamatskolas skolēnu 100 domu un darbu grāmata Latvijai!” Liela formāta grāmata, kurā apkopota gados jaunā skolēna dzīvesziņa.

Vai mēs zinām, ar ko lepojas skolēni?  Izrādās, skolēni lepojas ar savu ielu, pilsētu, valsti, ģimeni u.c. Bērni jau agrā vecumā apjauš tās lietas, kuras ir svarīgas, tāpēc bija ļoti interesanti apskatīt darbus, kuri raksturo mūsu 100 domas Latvijai. Šādas paliekošas vērtības ir svarīgi veidot skolas vidē, lai skolēniem rastos vēlme lepoties ar mūsu sasniegumiem, lietām un vietām, stāstīt par tām. Tādējādi skolēni kļuvuši par savas ģimenes un apkaimes mantojuma stāstniekiem, iemūžinot to skatāmā un lasāmā veidā un daloties savā stāstā ar citiem.

 

Rīgas Montessori sākumskola

Rīgas Montessori sākumskola kopā ar dibinātāju pārstāv arī nevalstisko organizāciju vidū viedokli par bērnu ar īpašām vajadzībām kopā mācīšanās nepieciešamību ar veselajiem bērniem. Tā kā arī mūsu skolā mācās bērni ar īpašām vajadzībām (mūsu specializācija – autisma un Aspergera sindroms), bieži saskaramies ar to, ka šiem bērniem tiek izrakstīti medikamenti, lai viņi varētu mācīties, taču mēs esam izveidojuši iespēju katru mēnesi trīs dienas (paliekot arī pa nakti) mācīties ārpus skolas  – Latvijas laukos, kur apgūstam mācību programmu ārā, paši stādām, rūpējamies par dzīvniekiem un esot dabā bez medikamentiem var mācīties arī bērni, kuriem ikdienā telpās esot tie nepieciešami. Mūsu projekta nosaukums ir “Zemes bērns” un to aktīvi realizējam jau trešo gadu. Mūsu pieeja balstīta Montessori pedagoģijā un Eiropas vadošo neirobiologu pētījumos un esam pārliecināti, ka tas dod iespēju labāk mācīties katram, ja esam ārpus skolas telpām un dabā. Mūsu izveidoto mācību modeli pagājušā mācību gadā esam prezentējuši 6 semināros citiem Latvijas skolu skolotājiem – kopskaitā 97.

 

Jelgavas Amatu vidusskola

Kopš 2000. gada 22. septembra Latvijā un Lietuvā ir oficiāli atzīmējams datums – Baltu vienības diena. Šai samērā nesenajai tradīcijai pamatā viduslaiku vēstures notikums – kauja pie Saules, kurā – lietuvieši jeb žemaiši un zemgaļi Saules kaujā 1236. gada 22. septembrī sakāva apvienoto krustnešu karaspēku, kuri alka turpināt laupīt un postīt Zemgaļu un Lietuviešu zemi.

Lietuva un Latvija – mēs neesam tikai kaimiņi, mēs esam tuvas tautas. Mēs kopā turējāmies cīņā par valsts neatkarību, mums ir kopīgas kultūras tradīcijas un valodas saknes. Mēs kopā esam pieci miljoni un mūsos ir spēks.

Atzīmējot Baltu vienības dienu, tika organizēta īpaša vēstures stunda, kurā tika akcentēts baltu tautas uzvaras nozīmīgums Saules kaujā, tā laika kontekstā.  Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru grupas audzēkņi un konditoru specialitātes audzēkņi organizēja āra virtuvi un piedāvāja visiem degustēt latviešu un lietuviešu ēdienus. Varēja nobaudīt Bukstiņu biezputru, kartupeļu klimpas ar kūpinātas gaļas mērci, cūkgaļu ar kāpostiem, kuri tika gatavoti uz dzīvās uguns, ābolu uzpūteni ar mērci, ceptus ābolus ar karameļu mērci un citus gardumus. Konditoru grupas audzēkņi vadīja meistarklasi konditorejas izstrādājumu izgatavošanā, kā arī piedāvāja degustēt audzēkņu cepto maizi, kliņģerus un citus konditorejas izstrādājumus. 

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Šajā mācību gadā tehnikumā tika turpināts pasākumu cikls "Ceļā uz Latvijas simtgadi", kura virsmērķis ir stiprināt jauniešu valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, tādējādi rosinot apzināties, ka ikviens no mums ir LATVIJA un Latvijas valsts simtgades svinības jāgatavo visiem kopā. Pasākuma cikla ietvaros notika šādas aktivitātes:

·       No 7. līdz 10.maijam tehnikumā īstenojās starptautiskais 10. Starptautiskais Koktēlniecības plenērs “Zelta ābele” (veltīts rakstnieka K.Skalbes 140.jubilejai), kurā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki no Latvijas un Igaunijas- Viru profesionālās izglītības centra, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Ogres Valsts tehnikuma, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu struktūrvienības, Aizkraukles profesionālā vidusskolas u.c. Plenēra ietvaros tika izveidoti  koktēlniecības darbi- Kaķīša dzirnavas, Zelta ābele, Pulkstenis u.c., kuri 10. maijā tika uzdāvināti Latvijai – dalībnieki tos dāvināja sava novada bērnu dārziem.

·       No 7.novembra līdz 10.februārim norisinājās rakstnieka K.Skalbes 140.jubilejai veltītais pārspriedumu un  literāro darbu atklātais konkurss. Konkursu organizēja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un UNESCO LNK, Kuldīgas novada Latviešu valodas un literatūras jomas apvienību. Konkurss noritēja vienā vecuma grupā, tajā varēja piedalīties ikviens interesents no 15 gadu vecuma). Konkursā piedalījās 143 skolēni no 32 Latvijas skolām. Kopā konkursam tika iesniegti 72 literārie darbi (faktiski vairāk, jo dzejas nominācijā bija jāiesniedz vismaz 3 dzejoļu kopa), 71 pārspriedums. 

·       Ogre, Rēzekne, Skrīveri, Priekule, Garkalne, Kuldīga, Pļaviņas, Viļāni, Rīga, Priekuļi u.c.– no šīm vietām nāk konkursa darbu autori. Literārie darbi šogad kļuvuši daudzveidīgāki: ir gan literārās pasakas, vēstules, stāsti, esejas, dziesmas u.c.

Laureātiem noslēguma pasākumā tika dota iespēja uzstāties ar savu darbu lasījumiem, ko viņi arī labprāt izmantoja.

Konkursa mērķi:

1.     Raisīt jauniešos dziļāku interesi un izpratni par K.Skalbes lomu latviešu kultūrā.

2.     Attīstīt jauniešos radošās un pētnieciskās prasmes, savas attieksmes un spriedumu veidošanu.

3.     Izkopt jauniešu individuālo latviešu valodas stilu un stiprināt piederību savai ģimenei, skolai, zemei un valstij.

·       10. maijā Mārtiņsalā un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pagalmā notika jaunatnes radošais vārda un koka mākslas simpozijs „Sirdsvārdi Latvijai”, kurā piedalījās vairāk nekā 120 dalībnieku no 26 izglītības iestādēm. Simpozija dalībniekus sveica UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Simpozija ietvaros notika grāmatas "Pro Patria- V" atvēršanas svētki, rakstnieka K.Skalbes 140. jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa noslēguma un laureātu cildināšanas pasākums. Simpozija dalībnieki tika iepazīstināti ar starptautiskā 10. Koka skulptūru plenēra idejisko ieceri, tēmu "Zeltābele" un saistību ar K.Skalbi, noklausījās Rīgas Tehniskās universitātes profesores Alīdas Zigmundes lekciju par Baltijas skolotāja semināru, Piebalgas muzeju apvienības "Orisāre" vadītājas Līvas Grudules lekciju "Skalbe un Latvija. No sapņa līdz bēguļa laivai", kā arī rakstnieces Ingunas Baueres stāstījumu par tēmu „Lizete, dzejniekam lemtā" - Skalbes cilvēciskās personības atspoguļotāja". Pasākuma noslēgumā jaunieši ar lielu ieinteresētību piedalījās erudīcijas spēlē „Skalbe un Latvija”, kuru vadīja Piebalgas muzeju apvienības "Orisāre" izglītojošā darba speciāliste Ilona Muižniece.

 

Ozolnieku vidusskola

Erudītu konkurss „Azartiskākie Simtgades Prātnieki”.

Esam gandarītas, ka beidzot saņēmāmies un noorganizējām konkursu UNESCO ASP dalībskolu skolēniem. Valsts svētku noskaņās 2018. gada 14. novembrī pie mums, Ozolnieku vidusskolas, ciemos atbrauca skolēni no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Pļaviņu novada ģimnāzijas, Brocēnu vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas. Sešu skolu konkurencē erudītākie un atjautīgākie bija Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēni. Erudīcijas konkursa jautājumi tematiski bija saistīti ar Latvijas vēsturi, kultūras mantojumu, mūziku, mākslu, tradicionālo kultūru, politiku. Savukārt konkursa 2. daļā skolēni prezentēja sagatavotos mājas darbus – pagatavotos reģiona tradicionālos ēdienus.

 

Pļaviņu novada ģimnāzija

Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda

Šajās stundās liela uzmanība tika veltīta globālajiem ilgtspējīgās attīstības mērķiem, kuri ir aktuāli ikvienam jebkur pasaulē, tai skaitā Latvijā. Stundas tika plānotas, lai rosinātu skolēnus domāt par ilglaicīgākām un globālākām lietām un veidotu viņos izpratni par mūsdienu pasaules sabiedrības ciešo savstarpējo sasaisti, mudinātu bērnus un jauniešus aktīvi un līdzatbildīgi iesaistīties kopīgas nākotnes veidošanā.

 

Riebiņu vidusskola

Folkloras kopas „Jumalāni” darbība un aktivitātes mācību gada garumā.

Izzinot tradīcijas, saglabājot vietējo dziesmu un stāstu pūru, popularizējot latgalisko dzīvesziņu, Riebiņu vidusskolas folkloras kopai „Jumalāni” aizritējuši 25 gadi. Pirmie „Jumalāni” sen kļuvuši par pieaugušiem un patstāvīgiem ļaudīm. Arī nākamie. Un vēl nākamie. Bet jubilejas gadā folkloras kopā daudz jaunpienācēju, un par to liels gandarījums un arī liela cerība.

·       30.novembrī „Jumalāni” pulcējās kopā, lai rādītu, ko prot, un lai svinētu brošūras „Riebiņu vidusskolas folkloras kopai „Jumalāni” - 25” atvēršanas svētkus. Tā tapusi Riebiņu novada mazo grantu projektu konkursa „Mēs Latvijas 100-gadei” ietvaros. Paldies par ieteikuma vēstuli UNESCO LNK ģenerālsekretārei Baibai Moļņikai  pie projekta iesniegšanas.

·       Šī izdevuma veidošana lika izcilāt „Jumalānu” fotogrāfijas un apskatīt vēl bez datora darinātus pateicības rakstus, pāršķirstīt nošu burtnīcas un scenārijus, atcerēties kopīgus braucienus, konkursus un atpūtas brīžus. UNESCO nedēļas laikā tika digitalizētas mūsu skolas folkloras kopas "Jumalāni" fotogrāfijas, kas stāsta par tās darbības sākumposmu 90. gados.

Tas, ko var aplūkot un izlasīt brošūrā, ir tikai daļa no visa piedzīvotā un pārdzīvotā. Tāds neklātienes ceļojums 25 gadu senā vēsturē.

Bet, svinot jubileju, „Jumalāni” dziedāja un spēlēja, dancoja un stāstīja. Un arī klausījās milzum daudz sirsnīgu un labu vārdu, sveicienu un vēlējumu no koncerta viesiem: Riebiņu novada domes pārstāvjiem, Riebiņu novada KC folkloras kopas „Jumaļeņa”, Riebiņu novada centrālās bibliotēkas, senioru biedrības „Riebiņu varavīksne”. Milzīgs prieks par pasākuma ciemiņiem – bijušajiem „Jumalāniem” un bērnu vecākiem.

 

Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums

“Ziemassvētki Eiropā” nedēļa, kas ilga 03.12.-08.12.2018.

Vairāk nekā 200 viesu no visas Eiropas un citām valstīm, kopā no gandrīz 20 valstīm bija pulcējušies RTRIT, lai dalītos savās Ziemassvētku tradīcijās un iepazītu citu tautību un kultūru mantojumu.

Ziemassvētku nedēļa Rīgā sākās ar Svēto misi Rīgas Doma baznīcā un vērienīgu un krāsainu svētku gājienu Vecrīgā, kurā visi dalībnieki devās ar pārstāvētās valsts karogiem, savas tautas raksturīgos ziemassvētku tērpos vai nacionālajos tautas tērpos, gājienā laikā tika izpildītas tradicionālās dažādu valstu Ziemassvētku dziesmas. Gājiena galapunkts bija ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa un latviešu tradicionālas ķekatas Bastejkalnā. Tradicionāli gājiens noslēdzas ar Ziemassvētku izstādes svinīgo atklāšanu, kurā piedalās pasākuma patronese Christian Keller, AEHT prezidents Remko Koerts un citi augsti godātie viesi. Pasākums tika pasludināts par atklātu ar lentas pārgriešanu un RTRIT valdes locekles – direktores Silvas Ozoliņas uzrunu, turpinājumā visus klātesošos priecēja gaismas šovs un svētku salūts.

Turpmākās divas dienas bija visatbildīgākās dalībniekiem, jo bija divu dienu Ziemassvētku izstāde, kuru apmeklēja vairāk par 500 skolēnu no visdažādākajām pamatskolām, internātskolām, ģimnāzijām, profesionālām vidusskolām un amatpersonas no RD IKSD; IZM; VIAA; VISC. Izstādes viesiem bija unikāla iespēja iepazīt Ziemassvētku tradīcijas no visiem Eiropas tuvākiem un tālākiem nostūriem, pavērot galda klāšanas un eglīšu rotāšanas ieradumus, pagaršot tradicionālās svētku receptes un piedalīties interesantākajās meistarklasēs. Savos profesionālos noslēpumos ar jauniešiem dalījās: Flytie bārmeņu šovs, latviskais zīmols MAYRA un RTRIT audzēkņi demonstrēja modes skati; Juris Dukaļskis, restorāna 3 šefpavāri, un Irina Duvanova, RTRIT pasniedzēja un karvinga entuziaste.

Katru no izstādes dienām noslēdza Eiropas bufete, kur katra  valsts cienāja apmeklētājus ar saviem tipiskiem Ziemassvētku ēdieniem. Pirmajā bufetes dienā savu motivācijas uzrunu teica Itālijas vēstnieks - Sebastiano FULCI. Katru no Eiropas bufetes dienām viesus izklaidēja muzikāla programma no Dj Ex da Bass un Eināra Latiševa duets un instrumentālais trio “Kļavas sīrups”.

Svētku nedēļas noslēgumā viesiem bija paredzētas izglītojošas lekcijas par mūsdienīgo Latvijas tūrismā, aizraujošas ekskursijas pa Latviju un kultūras programmu uzstāšanās. Kultūras programmu vakarā visas 25 komandas piedāvāja izjust savus tradicionālos Ziemassvētkus, ar dejām un dziesmām, ar neparastiem mūzikas instrumentiem, ar savu tradīciju prezentācijām un neaizmirstamo vienotības sajūtu, ka visi ir tik dažādi, bet tik saliedēti un draudzīgi.

 

Amatas novada Skujenes pamatskola

UNESCO ASP skolu pasākums “Vides erudīts

Mērķis – Latvijas daudzveidības iepazīšana un zināšanu bagātināšana caur vides erudīcijas spēli, sekmējot UNESCO ASP dalībskolu sadarbību.

Uzdevumi:

Papildināt zināšanas par ekoloģisku dzīvesveidu un vidi, kurā dzīvojam;

Atklāt un iepazīt neparasto Latvijas dabā un kultūrvēsturē;

Iepazīt UNESCO dalībskolu partnerus erudītā un radošā sadarbībā, spēlē “Vides erudīts”.

 

Valmieras sākumskola

2018. gadā no 8. līdz 14. oktobrim notika UNESCO nedēļa, kuras laikā tika aicināti ikvienu atrast mantojuma stāstu savā ģimenē vai apkaimē, lai iemūžinātu to klausāmā, skatāmā vai lasāmā veidā un dalītos stāstā ar citiem. Tādēļ šī gada UNESCO nedēļas tēma bija „Izstāsti mantojumu”, kuras laikā aicinājām skaidrot mantojuma vērtības un radīt tām vietu informatīvajā telpā, kļūstot par Mantojuma stāstnieku.