Labā prakse /

30. jūlijā 2012. gadā

Labās prakses piemēri Latvijā - 2011. gads

UNESCO LNK starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem” (28.aprīlis – 8.maijs)
UNESCO LNK starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros aicināja pievērsties tēmai par skolas lomu pašvaldībās, analizējot un izvērtējot, kādi ir izaicinājumi un iespējas skolai pārmaiņu laikā kļūt ne tikai par ilgtspējīgas izglītības nodrošinātāju, bet arī par pašvaldības attīstības virzītājspēku. Starptautiskās nedēļas ietvaros visos Latvijas reģionos tika organizētas diskusijas, pie sarunu galda kopā vedot vecākus, pašvaldības pārstāvjus, skolotājus, skolēnus un vietējās sabiedriskās organizācijas un meklējot kopīgus risinājumus, kā bijušie, esošie un plānotie projekti un iniciatīvas var labāk papildināt viena otru, izceļot vietējās identitātes saglabāšanas jautājumus, izglītības vajadzības un sabiedrības dzīves kvalitātes jautājumus.

LASĪT VAIRĀK
30. jūlijā 2012. gadā

Labās prakses piemēri Latvijā - 2010. gads

2010.gadā darbu UNESCO asociēto skolu projektā skolas strādāja pie pilotprojektiem četros darbības virzienos:

Pasaules kultūras un dabas mantojuma projekti
Nemateriālā kultūras mantojuma projekti
Cilvēktiesību, tolerances projekti
Ilgtspējīgas attīstības  izglītības projekti

LASĪT VAIRĀK
30. jūlijā 2012. gadā

Labās prakses piemēri Latvijā - 2009. gads

2009. gada 27. marts
Tālākizglītības seminārs Alsungas vidusskolā

Alsungas vidusskolā notika pirmais no tālākizglītības semināriem, un tajā tikās skolu komandu pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar nemateriālās kultūras saglabāšanas un pārmantošanas jautājumiem. Semināru vadīja Kultūras ministrijas vecākā referente nemateriālā kultūras mantojuma jautājumos Signe Pujāte un nevalstiskās organizācijas „Serde” pārstāvji. Semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt par to, kas ir nemateriālais kultūras mantojums, kā to iespējams saglabāt un kas ir lielākās Latvijas nemateriālās kultūras bagātības. Vienlaikus bija iespējams uzzināt, kā notiek darbs pie nacionālas nozīmes nemateriālās kultūras mantojuma reģistra izveides Latvijā. Nevalstiskās organizācijas pārstāves Signe Pucena un Ieva Vītola semināra dalībniekus iepazīstināja ar izstrādāto rokasgrāmatu skolotājiem un skolēniem nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanai un aicināja skolu komandas aktīvi iesaistīties ekspedīciju rīkošanā Jūrkalnē un Riebiņos, apzinot nemateriālo kultūras mantojumu šajos reģionos.

LASĪT VAIRĀK