Zaļā klase-zaļi domāt un zaļi just.: V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas projekts /

21. maijā 2014. gadā

Projekta mērķis: ģimnāzijas apkārtnes un pagalma zaļās zonas pielāgošana  daudzveidīga mācību procesa organizēšanai.

Lai svaigā gaisā veicinātu smadzeņu darbības uzlabošanos. Lai mainītu skolas vides dizainu, kas nodrošinātu mūsdienīgu mācību procesu.

Lai veicinātu skolas apkārtnes ainavas racionālu un mērķtiecīgu  izmantošanu.

Lai izveidotu ugunskura vietu un šķēršļu joslu.

Lai uzbūvētu nelielu tiltu pāri upītei, kas ļautu pētīt ūdens sastāvu, ūdens dzīvniekus un augus.

Lai dotu iespēju izmantot Zaļo klasi arī Alternatīvās  sākumskolas un Kuldīgas pamatskolas audzēkņiem, kuri mācās mūsu skolas ēkā.

Zaļā klase varētu kalpot arī kā mācību, atpūtas un viesu uzņemšanas telpa.

Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Zaļā klase