Tā ir mīlestība, kas liek Zemei griezties: Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekts /

21. maijā 2014. gadā

Kāpēc pārmaiņas nepieciešamas, un kā tas uzlabos mācību vidi, procesu un rezultātus?

Vieta, kur audzēkņi atpūšās un gatavojās eksāmeniem, kur vienmēr ciemojas gan kuldīdznieku  ģimenes  ar bērniņiem gan daudzi jo daudzi tūristi - Skolas  dārzs ar  stādījumiem  dizainiski ir  novecojis, 2013.g. izveidotā  “Ezīša taka “ jeb mīlestības taka ar parka    skulptūrām ir nepilnīga un izskatās nepabeigta. Pašu un vieskomandu 13.- 17.maijam ( mēbeļu galdnieku programmas audzēkņi) gatavotas parka skulptūras par mīlestības tēmu, kas papildinātu šo skulptūru taku, dārzu veidotu saistošāku un pabeigtu skulptūrās mīlestības stāstu. Studentisku azartu parkā ienesīs mūsu ( tūrisma pakalpojumu programmas audzēkņi)pašlaik projektētais klātbūtnes Ezīša Saules pulkstenis ar moderniem stādījumiem(katrai aroda nodaļai viens komplekss stādījums, t.sk. specifiskas gašaugu kolekcijas, jo mums ir arī ēdināšanas pakalpojumu programmas, kuras tos liks lietā) un astronomiskā laika norādes akmeņiem. Tādā Skolas dārzā gribēs paciemoties ikviens, atpūsties, izzināt Ezīša takas mīlsetības stāstu no sagatavota bukleta un laiku pa laikam noskaidrot no Saules pulksteņa, vai nesākās lekcija, eksāmens,  vai varbūt ekskursantu autobuss jau gaida...Kopdarbs lielas un izgaismotas  parka skulptūras veidošanā laikā no 14.maija līdz 20.jūnijam  ar Kuldīgas Mākslas nama dāņu mākslinieku/koktēlnieku “Mīlestība dzintarā”  attīstīs galdnieku audzēkņu dizainisko iztēli parka vidē.


Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Tā ir mīlestība, kas liek Zemei griezties

Idejas risinājumiem

Parka skulptūru izgatavošana, milzīga(5m augsts) parka  gaismas ķermeņa maketa un reālas skulptūras izgatavošanas kopdarbs, klātbūtnes Saules pulksteņa maketa izveidošana un tā īstenošana skolas dārzā ar garšaugu un puķu skolas saimes kopēji veiktiem stādījumiem, ceļa zīmju: Ezīša taka un “Ezīša Saules pulkstenis” izvietošana tūristu maršrutos pilsētā.

Komandas izvēlētā ideja: Pašu un vieskomandu 13.- 17.maijam ( mēbeļu galdnieku programmas audzēkņi) gatavotas parka skulptūras par mīlestības tēmu, kas papildinātu šo skulptūru taku, dārzu veidotu saistošāku un pabeigtu skulptūrās mīlestības stāstu. Studentisku azartu parkā ienesīs mūsu ( tūrisma pakalpojumu programmas audzēkņi)pašlaik projektētais klātbūtnes Ezīša Saules pulkstenis ar moderniem stādījumiem(katrai aroda nodaļai viens komplekss stādījums, t.sk. specifiskas gašaugu kolekcijas, jo mums ir arī ēdināšanas pakalpojumu programmas, kuras tos liks lietā) un astronomiskā laika norādes akmeņiem. Tādā Skolas dārzā gribēs paciemoties ikviens, atpūsties, izzināt Ezīša takas mīlsetības stāstu no sagatavota bukleta un laiku pa laikam noskaidrot no Saules pulksteņa, vai nesākās lekcija, eksāmens,  vai varbūt ekskursantu autobuss jau gaida...Kopdarbs lielas un izgaismotas  parka skulptūras veidošanā laikā no 14.maija līdz 20.jūnijam  ar Kuldīgas Mākslas nama dāņu mākslinieku/koktēlnieku “Mīlestība dzintarā”  attīstīs galdnieku audzēkņu dizainisko iztēli parka vidē.