Sapņi piepildās: tautskola un brīvā laika centrs Kusas pamatskolā /

21. maijā 2014. gadā

Pārmaiņu nepieciešamība izvirzīja mērķi izvērst Kusas pamatskolas izglītojošo darbību, aktualizējot kopienas ilgtspējai būtiskās vērtības. Palīdzēt vietejiem cilvēkiem justies laimīgākiem, attīstot Kusas pamatskolu kā daudzpusīgu mūžizglītības un kultūras centru.

Lielākais iegumus, ko esam ieguvuši ir Multifunkcionālais centrs (MC) „1.stāvs”, kuru apmeklē visu paaudžu cilvēki, aktīvi darbojas gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie. Ir jūtami uzlabojusies materiāli tehniskā bāze zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetā, kā arī visi, kuri iesaistījās Tautskolā, ir apguvuši jaunas prasmes un iemaņas, ir kopīgi darbojušies dažādu pasākumu organizēšanā un vadīšanā, kā arī turpina apmeklēt Tautskolu un MC „1.stāvs” un iesaistās jaunās aktivitātēs – Grundtvig programmas projektā „Bilžu balsis”.

Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Sapņi piepildās