Radošāks darbs radošā klasē: Brocēnu vidusskolas projekts /

21. maijā 2014. gadā

Kāpēc pārmaiņas  nepieciešamas? Kā tās uzlabos mācību vidi, procesu un rezultātus?

Plānojam uzlabot latviešu valodas un literatūras kabinetu, kas ir arī 11. b klases telpa. Pārmaiņas ir nepieciešamas, jo radošajam procesam ir nepieciešama ierosme, ko veicināt var arī pārmaiņas. Skolēni uzskata, ka viņus mācību darbam iedvesmos krāsas, papildinformācija, dažādas ierosmes uz sienām.Arī sakārtotāka vide (piemēram, vienādas krāsas vai formu puķupodi).

Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Radošāks darbs radošā klasē

Idejas risinājumiem

Interakatīvā tāfele, mīkstie krēsli, zīmējums uz sienas, literāro varoņu zīmējumi pie griestiem, alfabēts.  Mazāk puķu, vienādi puķupodi. Pie sienām plauktus ar grāmatām. Tapetes- krāsainākas. Siena ar palīglīdzekļiem mācību procesā, citāti, likumi, labāko darbu paraugi utt.

 Izvēlējāmies ideju par sienu ar palīglīdzekļiem. Tā palīdzētu, rosinātu un iedrošinātu skolēnus mācību procesā, jo klasēs pārsvarā ir skolēni, kam dominē vizuālā atmiņa, līdz ar to šāda „siena” palīdzētu labāk apgūt/iegaumēt dažādas tēmas. Nākamajā mācību gadā šajā klasē mācīsies Brocēnu vidusskolas 9. un 12.klašu audzēņi, kuriem kārtojami eksāmeni latviešu valodā un literatūrā, un, iespējams, šāda pašu izveidota siena viņiem palīdzēs labāk nokārtot eksāmenus, jo mācāmies arī darot un veidojot. Prototips  Idejas īstenošanas plāns  (īss apraksts, kā tika/s panākts rezultāts, kas piedalījās/sies tā sagatavošanā, ar ko pārmaiņas bija jāsaskaņo, kādi līdzekļi nepieciešami u.c.)  Sākumā tika aptaujāta 11. b klase- skolēni, kuri ir latviešu valodas skolotājas M.Neilandes audzināmā klase. Vīņi izteica savas idejas, tās tika pierakstītas. Pēc tam „prāta vētra” tika rīkota klasēs, kas mācās šajā kabinetā. Katra ideja tika pierakstīta, un vēlāk apkopoti rezultāti. Tādējādi „izkristalizējās” ideja par sienu ar palīglīdzekļiem, jo līdzīgas idejas minēja visas klases, kas mācās šajā telpā.  Pārmaiņas tiek sasakaņotas ar direktoru, skolotāja, kas māca šajā telpā, pati iesaistījusies IDEJOŠANAS procesā.  Ar skolēniem ir apspriests pārveides procesa plāns, un esam nolēmuši meklēt sponsorus- sākumā tiek iztaujāti vecāki par iespējām palīdzēt, pēc tam rakstīsim vēstules iespējamiem sponsoriem un iesim uz tikšanos ar tiem, jo sienas tapšanai ir nepieciešami materiāli- šobrīd tā ir iedomāta kā virsma, uz kā var uzrakstīt un pēc tam nodzēst informāciju- kā tāfeles virsma.  Ir idejas arī par pašu nokrāsotiem puķupodiem un pašu veidotiem grāmatu plauktiem, bet primārais ir siena- palīgs mācībās.