Pastāvēs, kas pārvērtīsies: Tirzas pamatskolas projekts /

21. maijā 2014. gadā

Reiz pienāca diena, kad ļaunās fejas KRĪZE un OPTIMIZĀCIJA klauvēja pie nelielas lauku Skolas durvīm, viņa bija izvēles priekšā – turēt durvis ciet un ielaist tikai stingri pēc saraksta vai rast jaunas iespējas. Projektā “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” (SFL iniciatīva “Pārmaiņu iespējas skolām”) Skolas “glābšanas plāns” izauga par aicinājumu mācīties – radoši risināt problēmas, uzlabot vidi un darba procesu, atvērt durvis pieaugušajiem (2009.-2011.).

Projekta laikā sapratām, ka Skola var būt noderīga kopienai daudz vairāk, nekā līdz tam bija pierasts! Ar to tad arī maisam bija gals vaļā, jo domāt un rīkoties radoši ir aizraujoši! Projektam “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” radās turpinājums - “Iespējas visiem” (SFL iniciatīva “Pārmaiņu iespējas skolām”). (2012.-2013.)

Ar "Idejošanas" projektu aicinām iepazīties šeit: Pastāvēs, kas pārvērtīsies

Viens no projekta laika veikumiem -veselības taka bērniem  “Čiekurtaka”. Ideja par attīstošu veselības taku pirmsskolas grupu bērniem radās skolotājiem, pastaigājoties Baskāju takā Valgundē.